Marketing Report
ACM: Werk aan eenduidig keurmerk voor duurzame Nederlandse producten nieuws

ACM: Werk aan eenduidig keurmerk voor duurzame Nederlandse producten

De overgang naar duurzamere landbouw in Nederland slaagt alleen als de vraag van consumenten naar duurzamere producten omhoog gaat. Om consumenten te helpen bij hun duurzame keuze, is een éénduidig en betrouwbaar keurmerk voor duurzame producten nodig. Dit stelt de Autoriteit Consument & Markt (ACM) bij de presentatie van de Agro-Nutri Monitor 2022.

Een keurmerk dat zowel in de supermarkt als in de horeca gebruikt kan worden en ook in het buitenland wordt erkend. Door belastingen en subsidies kunnen duurzame producten goedkoper worden gemaakt en gangbare duurder. Om vraag en aanbod beter op elkaar aan te laten sluiten, kunnen boeren, verwerkers, groothandels, supermarkten en horeca afspraken met elkaar maken.

Martijn Snoep, bestuursvoorzitter van de ACM: “We staan voor enorme uitdagingen om de Nederlandse landbouw duurzamer te maken. Dat zien we ook terug in het rapport van de heer Remkes Wat wel kan over de toekomst van de Nederlandse landbouwsector.

Samenwerking in de keten helpt ook en past meestal binnen de concurrentieregels. Supermarkten en horeca spelen een cruciale rol omdat zij contact hebben met de consument. Daarbij komt dat de consument door alle keurmerken soms door de bomen het bos niet meer ziet. Een mede door de overheid gesteund, duidelijk en betrouwbaar keurmerk kan helpen.”

Woud aan duurzaamheidskenmerken

Uit eerder onderzoek van de ACM blijkt dat het huidige woud aan duurzaamheidskeurmerken bij consumenten zorgt voor verwarring en onduidelijkheid. Ze verliezen daardoor het vertrouwen in keurmerken, ook in de goede keurmerken.

Eénduiding keurmerk

Een éénduidig, goed geregeld en betrouwbaar keurmerk voor duurzamere producten in de winkels, speciaalzaken en de horeca helpt consumenten volgens de ACM. Als de meerwaarde van het duurzamere product duidelijker is, zijn consumenten in de optiek van de ACM bereid om meer te betalen. De exportmogelijkheden van duurzamere Nederlandse producten verbetert als dit keurmerk ook in het buitenland wordt geaccepteerd.

Prijsverschil kleiner maken

De ACM vindt dat de regering serieus moet kijken naar mogelijkheden om de prijzen van duurzamere producten te verlagen. Dat kan bijvoorbeeld door btw-verlaging voor duurzamere producten. Voor gangbare producten is het belangrijk dat de gevolgen van de productie op het milieu in de prijs wordt verwerkt, zodat consumenten de echte prijs betalen.

Drie Agro-Nutri Monitors

De ACM heeft op verzoek van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) de afgelopen drie jaar onderzoek gedaan naar de prijsvorming in de voedselketen voor reguliere en duurzamere producten en obstakels voor verduurzaming. De onderzoeken zijn deels uitgevoerd door Wageningen Economic Research in opdracht van de ACM. 

Uit de drie monitors komt een consistent beeld naar voren. Een belangrijke belemmering voor verduurzaming is de hogere prijs voor duurzamere producten in vergelijking met gangbare producten. Consumenten zijn maar beperkt bereid om meer te betalen zolang de goedkopere gangbare producten nog worden aangeboden.

Producenten die zijn omgeschakeld naar duurzamere productie krijgen voor de meeste onderzochte producten de meerkosten vergoed, maar het verschilt per product en producent. 
Dit jaar zijn twee extra studies uitgevoerd. De eerste gaat over de consumptie van biologische producten in Denemarken. De tweede studie gaat over de verkoopstrategieën die supermarkten hebben voor duurzaam voedsel.

www.acm.nl

Uitgelicht

Abonneer je op onze nieuwsbrief.