Marketing Report
Caroline Boogaard senior consultant Kirkman Company

Caroline Boogaard senior consultant Kirkman Company

Caroline Boogaard is gestart als senior consultant HR & Employee Experience bij Kirkman Company. Boogaard's expertise ligt op het snijvlak van marketing- en HR-vraagstukken. Concreet betekent dit dat zij vanuit Kirkman Company onder andere een bijdrage zal leveren aan de ontwikkelingen op het gebied van employee experience.

Tim Meurs, senior consultant - practice lead HR & Employee Experience bij Kirkman Company: “Caroline is aangetrokken om een duidelijke brug te slaan tussen het marketing denken en het HR-werkveld. Zij zal bedrijven gaan helpen om invulling te geven aan en het borgen van een unieke employee experience. Geen enkele CEO zal ontkennen dat de medewerkers het verschil maken, maar vaak komt dat totaal niet tot uiting in de dagelijkse operatie.”

Boogaard: “Daar waar onderzoeken naar tevredenheid en betrokkenheid van medewerkers vaak strekken tot aan de grenzen van het HR-vakgebied, gaat een aanpak op basis van employee experience veel verder. Door zorgvuldig te formuleren wie je als organisatie wilt zijn, waar je met elkaar voor staat en hoe je wilt dat dit tot uiting komt, krijg je grip op identiteit, waarden en gedrag. Dat wat je wilt dat klanten ervaren, moet in het DNA van een organisatie verankerd zijn en tot in de puntjes worden doorleefd. Dit strekt van gevoeldimensies, zoals cultuur en beleving, tot werkgerelateerde zaken, zoals verantwoordelijkheden, resultaatgebieden of leiderschap. Maar ook facilitaire zaken, zoals werkplek en online omgeving vormen een belangrijk onderdeel van employee experience.”

Een ander aandachtsgebied in het werk van Boogaard is de profilering van de HR-functie, als onderdeel van het gedachtegoed HRMarketing waarover zij een gelijknamig boek publiceerde.

Boogaard: “Veel HR-professionals hebben last van een zekere stagnatie in hun vak: de veelheid aan onderwerpen en de diversiteit in vraagstukken maakt dat oplossingen in de vorm van nieuwe HR-instrumenten, -procedures of -modellen niet toereikend zijn. Situaties vragen om radicaal andere HR-werkwijzen, waarvoor marketing verrassende aanknopingspunten biedt. Behalve concrete toepassingen draait het bij HRMarketing vooral ook om de mindset die marketeers karakteriseert: de manier van denken rondom bijvoorbeeld branding, doelgroepen en positionering biedt tal van handvatten voor HR-professionals om vernieuwing in hun vakgebied te bewerkstelligen.”

People vision

Boogaard studeerde bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hier studeerde zij in 1995 af in de richting bedrijfskundige economie, met een onderzoek naar de impact op mensen in organisaties bij de invoering van informatiesystemen. Zij startte haar loopbaan bij Vitae Groep. Hier ontwikkelde zijn een propositie voor een business unit voor training & advies, waaraan zij in de jaren daarna leiding gaf.

Van 2001 tot 2006 was Boogaard in dienst bij Hay Group. Hier was zij onder andere verantwoordelijk voor projecten op het gebied van performance management, leiderschaps- en talentontwikkeling. In die tijd ontwikkelde zij ook het gedachtegoed HRMarketing, dat zij vanaf 2006 als zelfstandige verder heeft uitgebouwd.

Boogaard: “De menselijke factor in en om organisaties heeft altijd mijn belangstelling gehad. Enerzijds vanuit een HR-/ontwikkelingsperspectief, anderzijds vanuit een marketing/psychologische kant: wat beweegt mensen om bepaalde stappen wel of niet te zetten, wat kun je doen om verandering teweeg te brengen, welke impact hebben interventies die je doet.
Daar waar HRMarketing 15 jaar geleden leidde tot nieuwsgierigheid maar ook veel vraagtekens, is het denken en werken vanuit een people vision inmiddels een onmiskenbare voorwaarde voor succes. Ik kijk er enorm naar uit om verder te bouwen aan de expertise op het vlak van employee experience. De kracht van Kirkman Company hierbij is dat er een bewezen succesvolle customer excellence-aanpak in huis is. Geweldig om beide invalshoeken samen door te ontwikkelen!”

www.kirkmancompany.com

Abonneer je op onze nieuwsbrief