Marketing Report
[Column] Ate van der Meer (Snakeware): Van hard ondernemen naar ondernemen met een hart column

[Column] Ate van der Meer (Snakeware): Van hard ondernemen naar ondernemen met een hart

Vanuit mijn opvoeding, overtuigingen en de wijze waarop ik al ruim 27 jaar met veel plezier en energie ons bedrijf Snakeware laat groeien en bloeien ben ik ervan overtuigd dat ondernemen vanuit het hart beter werkt dan hard ondernemen.

Wat betekent bezieling in je organisatie

Wat bezieling betekent en hoe je dit kunt bewerkstelligen in je organisatie lees je in mijn Paper die ik voor mijn studie aan Nyenrode als afsluiting van de Commissaris Cyclus heb geschreven. De titel luidt: “Bezieling in de organisatie – van hard ondernemen naar ondernemen met een hart.”  Ik neem je in de volgende alinea's graag middels de samenvatting mee in dit thema.

We leven in een overgangstijd

We leven in een overgangstijd waarin de hiërarchische manier van organiseren onder druk staat. Meer dan 1,2 miljoen mensen volgen liever hun hart als zzp’er dan zich te voegen in de systemen en cultuur van een organisatie. Tegelijkertijd bezwijken steeds meer medewerkers fysiek en geestelijk onder toenemende werkdruk en een gebrek aan motivatie. Daarom moet er werk gemaakt worden van bezieling.

Onze systeemwereld verdrukt de bezieling

Onze systeemwereld verdrukt de bezieling. Met grote uitdagingen, die wij al snel tot ‘crisis’ bestempelen als gevolg. Bij organisaties waar de crisissen van de afgelopen tijd en vandaag de dag nog steeds hard heeft toegeslagen en toeslaat staat momenteel wellicht slechts ‘overleving’ op de agenda. Het gaat dan vaak alleen nog over kostenbesparingen, bankcovenanten, herfinanciering, (goedkope) mensen vinden, inflatie doorberekenen, kostenverhogingen et cetera. 

Een analyse van hoe de toegevoegde waarde op basis van bezieling een bijdrage kan leveren aan beter en adequater reageren op toekomstige ontwikkelingen voor people, planet en profit om daarmee een volgende crisis te voorkomen of op zijn minst aan de organisatie voorbij te laten gaan is daar nu absoluut (nog) niet aan de orde en zal wellicht pas ter sprake komen als de rust enigszins is teruggekeerd. 

Hiërarchisch organiseren onder druk

Een belangrijke sleutel tot het succes van een organisatie is de cultuur. De meest effectieve culturen zijn energiek, ijverig en loyaal. Bij deze culturen speelt bezieling een grote rol in het behalen van lange termijn succes. Bezieling van een organisatie is de spirit of het elan van een organisatie.

Input geven aan een ieder die van invloed is op de diepere laag van samenwerken in organisaties: daar waar inspiratie tot leven komt. Hier werk van maken kan een halt toeroepen aan doorslaande regeldrift, mensen in hun kracht zetten en tot duurzame relaties leiden één van de resultaten van bezieling.[1] Bezieling is complex en belangrijk voor ondernemingen en mensen, die niet langer (alleen) meer willen sturen op omzet, winst en shareholders value. De toenemende individualisering, globalisering en het feit dat we altijd en met iedereen verbonden zijn faciliteert organisaties juist nu om bezieling in directe relatie in de hele organisatie maar ook met hun eindklant te bewerkstelligen.

Bezieling vanuit de cultuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor de visie, strategie en de cultuur(bewaking) van de organisatie. Doordat bezieling ontstaat door cultuur(verandering) binnen organisaties en de Raad van Commissarissen toezicht houdt op en adviseert aan de Raad van Bestuur ligt hier een grote taak en verantwoordelijkheid.

Door het centraal stellen van de antropologische blik, waardoor organisaties beter in staat zijn om langdurig te veranderen, gaan wij kijken hoe we bezieling door verandering van cultuur kunnen bewerkstelligen. Meer aandacht schenken aan cultuurcreatie, culturele continuïteit beiden en heroriëntatie om daarbij de cultuur te helen om vervolgens de culturele transformatie volbracht te hebben. Waarbij meer waarde wordt gehecht aan gelijkwaardigheid voor stakeholders. Meer sturen op intrinsieke motivatie en de ‘wetenschap’ dat mensen het goud zijn waarop bedrijf en maatschappij rust in plaats van geld. Vakmanschap centraal stellen en meer bottom up en open up werken.

We willen een bezielde organisatie die vanuit visie haar (lange termijn) doelen weet te realiseren en te borgen. Dit door voorwaarden voor bezieling en de bezieling bevorderende Raad van Commissarissen te beschrijven. Door vervolgens de Raad van Commissarissen samen te stellen waarbij kwaliteiten aanwezig zijn die bezieling bevorderen en 8 adviezen mee te geven komt bezieling in de organisatie tot bloei.

Het is nog niet zo makkelijk

Wil je mijn paper lezen en vervolgens over mijn thema van gedachten wisselen? Dan ben ik graag bereid om hem je te sturen en vervolgens eens een kop koffie met je te drinken, want het hoe en waarom om tot bezieling te komen is nog niet zo makkelijk als het misschien in eerste opzicht wel lijkt.

Toch is mijn overtuiging dat ondernemen met een hart de toekomst heeft en organisaties er eerder vroeger, dan later mee moeten beginnen. 

Uiteraard ben ik erg benieuwd naar jullie zienswijzen, ideeën, reflecties en reacties op dit thema. Voel je vooral vrij om te reageren.

[1] Hans Wopereis. (2019). Bezieling werkt.

 

Graag geef ik via deze publicatie een korte samenvatting van mijn Paper: Bezieling in de organisatie - van hard ondernemen naar ondernemen met een hart, waar ik tijdens mijn studie Commissaris Cyclus aan Nyenrode Business University met plezier en bevlogenheid aan heb gewerkt. Grote waardering en respect voor Leen Paape en Jeroen Veldman voor hun lectures, inzichten en reflecties. Dank aan collega Toine Dinkelberg voor het schaduw lezen en helpen aanbrengen van structuur. Dank aan mijn super lieve Catharina Weersma die ruimte, inzicht en het relativeringsvermogen aan mij geeft om altijd te blijven motiveren en geloven in 'positieve karma'.


Ate van der Meer is Chief Commercial Officer bij Snakeware

www.snakeware.nl

Uitgelicht

Abonneer je op onze nieuwsbrief.