Marketing Report
[De Belofte 2022] Sanne Mak (code d’azur): Wij zijn door de combinatie van brand en customer experience in staat om actieve merken te bouwen interview

[De Belofte 2022] Sanne Mak (code d’azur): Wij zijn door de combinatie van brand en customer experience in staat om actieve merken te bouwen

Sanne Mak is Junior Strategist bij code d’azur. Zij is genomineerd voor De Belofte 2022. Wij spreken haar. De winnaar van De Belofte 2022 wordt bekendgemaakt op woensdag 8 juni op Cross Media Congres 2022.

Kun jij code d’azur introduceren?

Code d’azur is een digital brand & experience company. Enerzijds werken we aan brand door middel van herpositionering trajecten en campagnes, anderzijds ontwikkelen we digitale producten die naadloos aansluiten bij de experience behoefte van de consument.

Wat kan code d’azur dat andere bedrijven niet kunnen?

Wij zijn door de combinatie van brand en customer experience in staat om actieve merken te bouwen waarin een consistente ervaring centraal staat. Merken bevinden zich in een digitale wereld en daarmee wordt de rol van merkbeleving in digitale producten steeds belangrijker. Waar passieve merken veelal afhankelijk zijn van communicatie en zich moeilijk laten doorvertalen naar digitale customer experiences en de werkvloer, bouwen we bij code d’azur aan ecosystemen: De consument maakt kennis met het merk door campagnes, ervaart het merk door digitale producten en de data die hieruit voortkomt, wordt vervolgens gebruikt om de digitale experience nog beter aan te laten aansluiten bij de belevingswereld van de consument.

Waaruit bestaat jouw werk bij code d’azur?

Bij code d’azur ben ik voornamelijk actief binnen het merk- en campagne departement. Ik ben verantwoordelijk voor het doen van onderzoek (aan de hand van interviews, deskresearch en digital analytics) om te komen tot consumer-, culture- en category inzichten. Enerzijds om vanuit daar merk positioneringen vorm te geven, anderzijds om te komen tot creatieve briefings voor campagnes.

Wat vind jij de belangrijkste trends in onze business?

De opkomst van DALL-E: een AI-technologie die in staat is niet-bestaande afbeeldingen te creëren, simpelweg op basis van een beschrijving van wat men wilt zien. Hoewel de technologie ontzettend veel mogelijkheden biedt voor onze branche, kan het van grote invloed zijn op hoe we creativiteit benaderen in de toekomst. Op het moment dat technologie ons in staat stelt om met één druk op de knop alles te creëren, wordt het vakgebied van designers en creators minder relevant. Daarnaast kan het er ook toe leiden dat we als mensheid minder uitgedaagd worden om zelf tot nieuwe ideeën te komen, wat weer andere problemen met zich meebrengt.

De behoefte aan gezondheid wordt nog belangrijker: fysiek, mentaal, sociaal en spiritueel. We leven in bewogen tijden, waardoor mensen zich meer bewust zijn van hun eigen kwetsbaarheid. Hierdoor ontstaat een toenemende behoefte aan controle met betrekking tot gezondheid. De coronapandemie lijkt hierin vooral een versterker te zijn van al bestaande ontwikkelingen – al decennia lang ligt er focus op een betere kwaliteit van leven door een toename in welvaart. Gerelateerd aan onze business: Enerzijds is er een groeiende vraag naar producten en diensten die kwaliteit van leven verbeteren, anderzijds vertaald het zich door naar de werkvloer waarin work-life balance nog belangrijker wordt.

We zijn door technologie steeds beter in staat om de toekomst te voorspellen, maar die voorspellingen brengen ook onrust en lijken het heden daarmee onvoorspelbaarder te maken. Voorspellingen spreken vaak niet tot de verbeelding, wat het moeilijk maakt om huidig gedrag daarop aan te passen. Anderzijds kan het ook leiden tot gevoelens van angst, omdat we nog niet bekend zijn met het nieuwe ‘vreemde’. Er wordt steeds meer van ons adaptief vermogen gevraagd: Wat vandaag goed is, is morgen achterhaald. Gerelateerd aan onze business: dit kan één van de redenen zijn van de groeiende behoefte aan zekerheid en transparantie van merken en service gerichte diensten.

Wat snapt de gevestigde orde in onze business niet wat jonge mensen wél snappen?

In een steeds krapper wordende arbeidsmarkt moet de gevestigde orde af durven stappen van traditionele werving- en selectieprocedures om te voorkomen dat de toekomst van de industrie in gevaar komt. Er is nog steeds een te grote hang naar ervaring. Maar wat verstaan we daar eigenlijk onder? Ervaring zegt niets over de manier waarop je je werk invult, omdat meer ervaring er vaak juist voor zorgt dat de bereidheid om nieuwe dingen te leren afneemt. En juist de mogelijkheid om iets nieuws te leren draagt bij aan werkgeluk, waardoor je werknemers makkelijker kunt behouden.

Werkgevers blijven te vaak hangen op het punt dat de nieuwe generatie alleen maar op zoek is naar een hoog salaris en te snel wilt doorgroeien. De behoefte aan goed salaris is niet gek, want de huidige generatie vindt financiële zekerheid enorm belangrijk (hoge studieschuld, wooncrisis). Een salarishuis biedt hierin al uitkomst, want dan is er helderheid over waar je begint en waar je naar toe kan groeien. Anderzijds is het een generatie die veel mogelijkheden ziet en de onmogelijkheden nog moet ontdekken; dit hangt ook samen met het beeld dat de industrie schetst waarin we voornamelijk ‘verticaal’ kunnen groeien.

Werkgevers mogen meer doordrongen raken van de meerwaarde van een stagiair of starter: ze willen iets nieuws leren en zijn zodoende gemotiveerd, hebben actuele kennis want ze komen rechtstreeks uit de schoolbanken en challengen de werkgever om stil te staan bij waarom het werk op een bepaalde manier wordt vormgegeven.

Kortom, dit is waar inclusiviteit begint. Werkgevers moeten stoppen met het zoeken naar het schaap met de vijf poten, meer vertrouwen aan de dag leggen en durven te investeren.

Wat zijn jouw ambities in ons vak?

Goede vraag: ik vind het moeilijk om ambitie uit te drukken in toekomstige functies of bureaus. Ik focus me heel erg op het nu. Zolang ik elke week het idee heb dat ik met iets bezig ben wat ik simpelweg leuk vind, waar ik energie van krijg en waarin ik uitgedaagd word, vertrouw ik erop dat ik altijd op een plek zit waar ik mezelf blijf ontplooien. Als ik te ver vooruit kijk, vrees ik dat ik met oogkleppen op een voorbedacht pad ga bewandelen, waarmee ik mezelf de mogelijkheid op andere kansen onthoud. Dit zegt overigens niets over gebrek aan ambitie, want ik voel wel een enorme gedrevenheid om steeds tot betere en scherpere strategieën te komen. Maar waar die gedrevenheid naartoe leidt, daar heb ik nu nog weinig zicht op. Daarnaast zie ik het wel als een missie om bij te dragen aan een industrie die een voorbeeldrol aanneemt voor de maatschappij, in plaats van een industrie die steeds achterloopt op nieuwe inzichten met betrekking tot maatschappelijke thema’s.

Als één van de initiatiefnemers voor RA*W Real Talks probeer ik hierin al de eerste stappen te zetten. Tijdens RA*W Real Talks openen we het gesprek over een schurend thema, waarbij we uiteenlopende perspectieven rond de tafel proberen te krijgen. Het is nooit ons doel om te zoeken naar de absolute waarheid, we proberen enkel inzicht te geven in verschillende perspectieven en mensen op die manier dichter bij elkaar te brengen.

Wat is het laatste nieuws?

De afgelopen twee jaar heeft ons geleerd dat onze huidige manier van leven continu onderhevig is en blijft aan verandering. Dit betekent ook dat we verworven status of bezittingen weer kunnen verliezen. De angst die hieruit voortkomt – fear of falling – zorgt ervoor dat er een naar binnen gekeerde mentaliteit dreigt te ontstaan waarin men meer bezig is met het behoud van de eigen groep, dan met solidariteit met mensen die wel een handreiking kunnen gebruiken. In de huidige tijd waarin onzekerheid dominanter aanwezig is, is het belangrijk om hier bewust van te zijn en om te blijven kijken naar de mensen die het harder nodig hebben dan wijzelf.

www.codedazur.com

www.crossmediacongres.nl

www.resultrecruitment.nl
Uitgelicht

Abonneer je op onze nieuwsbrief.