Marketing Report
Digital advertising groeit door in crisisjaar 2020 naar 2,34 miljard euro

Digital advertising groeit door in crisisjaar 2020 naar 2,34 miljard euro

In 2020 is 2,34 miljard euro van het marketingbudget besteed aan digital advertising. Dit heeft brancheplatform VIA bekend gemaakt die daarbij aangaf dat dit ten koste ging van het budget van andere mediatypes als radio, televisie en print die een daling lieten zien.

In tegenstelling tot de negatieve groeiverwachtingen van een jaar geleden is het marktaandeel van digital advertising in 2020 gegroeid. Search blijft de grootste categorie in online advertising en groeide met zeven procent. De cijfers zijn gebundeld in de Online Ad Spend Study 2020 die Deloitte in opdracht van VIA heeft gemaakt. 

Bij het verschijnen van de vorige Ad Spend Study, ten tijde van de eerste coronagolf, was de verwachting dat in 2020 de bestedingen met ruim twintig procent zouden afnemen. Het shockeffect dat het coronavirus teweegbracht, zorgde ervoor dat campagnes, met name in de travel-, entertainment-/events- en automotive industrie, vorig jaar werden gepauzeerd of gecanceld. Uit de nieuwe onderzoekscijfers blijkt dat de bestedingen in het tweede halfjaar volledig zijn hersteld en zelfs zijn toegenomen, wat voor een overall groei van zes procent ten opzichte van 2019 heeft gezorgd.Naast een aanhoudende groei van online video (+19 procent) laten de cijfers zien dat alle digitale categorieën zijn gegroeid, met uitzondering van Digital Out of Home-advertising, die met 37 procent daalde. De daling is toe te schrijven aan de maatregelen rond de coronacrisis. Deze zorgden vanaf half maart voor een sterke afname van de mobiliteit van de Nederlanders, waardoor de vraag naar het medium OOH vrijwel direct verdampte. Een andere opvallende verschuiving die door de pandemie is veroorzaakt, is de toename van het aantal performancecampagnes. De respondenten gaven aan dat door alle onrust de behoefte aan ROI en beproefde methodes toenam, met als gevolg dat er minder brandingcampagnes zijn ingezet. Voor 2021 verwachten de respondenten wederom een sterke groei van digital advertising in zijn geheel, waarin een belangrijke rol is weggelegd voor marketplaces.Saskia Wagenmakers, vicevoorzitter VIA: "De digitale transformatie is door de coronacrisis enorm versneld. Zo ook de versnelling in de digitalisering van de mediabestedingen. Het is belangrijk voor bedrijven om te blijven digitaliseren en investeren in e-commerce en de tempoversnelling die de coronacrisis hierin heeft gebracht vast te houden. De grote vraag zal zijn welk consumentengedrag er ook na de coronacrisis structureel veranderd zal zijn. Wendbaarheid, goed kijken naar kansen, creatief ondernemerschap, verbinden en samenwerken en het kunnen omgaan met onvoorspelbaarheid blijven cruciaal voor bedrijven, ook in de toekomst."

Meer data is te vinden via het rapport Online Ad Spend Study 2020

www.vianederland.nl

 

 

Uitgelicht

Abonneer je op onze gratis dagelijkse nieuwsbrief