Marketing Report
Hé wat leuk! Een bericht van... de advocaat van Stichting Lucas‐Ooms Fonds | LOF nieuws

Hé wat leuk! Een bericht van... de advocaat van Stichting Lucas‐Ooms Fonds | LOF

Geachte heer Vlugt,

Namens onze cliënte, Stichting Lucas‐Ooms Fonds (LOF) gevestigd te Amsterdam (hierna “LOF”), nemen wij contact met u op over het volgende.

Zoals u ongetwijfeld weet is het LOF in 1967 opgericht en met name actief op het gebied van het stimuleren van Nederlandse tijdschriften en de Nederlandse tijdschriftenjournalistiek in de breedst mogelijke zin. Dit doet zij onder meer middels het uitreiken van prijzen en het sponsoren van bijzondere projecten. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de website.

Sinds 2015 reikt het LOF de “BeLOFte van het Jaar” als prijs uit aan opkomend talent. Meer informatie hierover is te vinden op deze pagina. Naast dit gebruik heeft cliënte, om haar rechten te waarborgen, de naam “BeLOFte” als merk geregistreerd in de Benelux. Bijgaand treft u het registratiecertificaat aan van haar Benelux merkregistratie (bijlage 1). Zoals u in het uittreksel kunt lezen heeft cliënte haar merk vastgelegd voor onder meer “het uitreiken van prijzen op het gebied van tijdschriftjournalistiek, mediajournalistiek, fotojournalistiek, grafische vormgeving en digitale uitingen”

Recentelijk heeft cliënte geconstateerd dat u de naam “De Belofte” gebruikt voor het uitreiken van een prijs voor de meest veelbelovende jonge mensen in het media‐ en marketingvak (bijlage 2).

Cliënte heeft bezwaar tegen het gebruik van de naam “De Belofte”, doordat deze naam (vrijwel) identiek is en eveneens gebruikt wordt voor een prijs voor (opkomend/ veelbelovend) talent op het gebied van journalistiek dan wel media. Kortom, het gebruik is hetzelfde en richt zich tevens op hetzelfde publiek. Het is evident dat u met het gebruik van de naam “De Belofte” inbreuk maakt op het geregistreerde merkrecht van cliënte en dat er verwarring kan ontstaan. Het relevante publiek kan namelijk denken dat het om een en dezelfde prijs gaat, of dat partijen op de een of andere manier aan elkaar gelieerd zijn.

Gezien het bovenstaande sommeren wij u daarom zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 6 september 2022 schriftelijk te bevestigen dat u iedere inbreuk op het merkrecht van het LOF zult staken en gestaakt zult houden. Dit betekent in ieder geval, maar niet uitsluitend, met onmiddellijke ingang stoppen met het gebruik van de inbreukmakende naam “De Belofte” en/of elke andere naam bevattende “Belofte” en/of sterk gelijkende namen.

Bij het uitblijven van een positieve reactie zullen wij cliënte adviseren om (zonder verdere aankondiging) juridische stappen te ondernemen waarbij zij de door haar geleden schade en gemaakte juridische kosten zal gaan verhalen op uw onderneming.

Wij hopen dat dit niet nodig zal zijn en zien uw positieve reactie graag voor de bovengenoemde deadline tegemoet

Onder voorbehoud van alle rechten en weren.

Met vriendelijke groet,

Chiever B.V.

De Advocaat*

---

 

Dag Advocaat*

Wij hebben met opperste verbazing kennisgenomen van uw brief.

Bij deze laten wij weten dat wij mogelijkerwijs - vanuit onze optiek positief - zullen reageren voor de door u gestelde datum.

In de tussentijd gaan wij met betrokken partijen - met welke wij al jaren een meer dan uitstekende verstandhouding hebben - in gesprek over deze eigenaardige kwestie. Eigenaardig, omdat het LOF al jaren weet dat wij de (Media) Belofte organiseren en daar tot dusver geen problemen mee had. Aan de andere kant was dat misschien logisch, daar er nauwelijks kans is op het door elkaar halen van de prijzen.

Bovendien heet de prijs van uw cliënt Mercur BeLOFte, waarmee iedere verwarring wordt uitgesloten.

De basis van de 'merkregistratie' is - gezien de generieke naam - gelegen in de wijze van schrijven van de naam: 'BeLOFte'. Mocht uw cliënt het op prijs stellen, kunnen wij bij deze plechtig beloven nimmer onze prijs op die specifieke wijze te communiceren. Indien de 'zaak' hiermee is afgedaan vernemen wij graag ten spoedigste van u, teneinde de voorgenomen gesprekken met diverse betrokkenen te kunnen cancelen. Wij hebben immers om deze tijdverspilling niet gevraagd.

Afhankelijk van hoe deze zaak zich gaat ontwikkelen, behouden wij ons het recht voor alle correspondentie rond deze onverkwikkelijke kwestie te (doen) publiceren via onder meer Nederlands MediaNieuws en / of Marketing Report. Onze prijs mag dan niets met journalistiek van doen hebben, onze werkzaamheden hebben dat voor een groot deel wel degelijk.

Met vriendelijke groet, mede namens Bas Vlugt,

Peter Wybenga

 

* Advocaat is niet de werkelijke naam van de advocaat. Uit privacy-overweging hebben wij de daadwerkelijke naam van de advocaat achterwege gelaten. Het mag duidelijk zijn dat die naam bij de redactie wel bekend is

Uitgelicht

Abonneer je op onze gratis dagelijkse nieuwsbrief