Marketing Report
[Interview] Laurens Woldberg (KRO-NCRV): geen beïnvloeding toegenomen concurrentie

[Interview] Laurens Woldberg (KRO-NCRV): geen beïnvloeding toegenomen concurrentie

Rondom de bekendmaking van de Media100 en Producenten50 publiceren we een serie interviews. Laurens Woldberg is sinds februari 2022 Creative Director Fictie en non-fictie van KRO-NCRV en was daarvoor Managing Director van SimpelZodiak (onderdeel van Banijay Benelux).

Welke trends zijn er volgens jou in 2022 en welke verwacht je in 2023?

Er is natuurlijk van alles gaande. Op het gebied VOD/streaming verwacht ik dat de abonnementskosten een nog belangrijkere rol gaan spelen. Niet alleen door de inflatie en de economische situatie, maar ook door de toegenomen concurrentie.

Veel consumenten zullen scherpere keuzes gaan maken. Dus het lijkt aannemelijk dat streamingdiensten elkaar in 2023 (nog) meer op prijs gaan beconcurreren al dan niet in combinatie met aangepaste, hybride advertisingmodellen. 

Als ik deze trend door vertaal naar de publieke omroep verwacht ik een verdere groei voor NPO Start en Plus. Die hebben namelijk een heel ander, niet commercieel model.

Wat opvalt onder jongeren is dat short video’s door platforms als YouTube en Tiktok nog verder aan terrein winnen. Voor een organisatie als KRO-NCRV is het van belang om deze trend te volgen en dit beter te embedden in het productieproces en ook de makers hierin mee te nemen. Je ziet dat met name Generatie Z traditionele long form video’s gaan bekijken die ze eerst hebben ontdekt op short video-apps. 

Dus hoe kunnen wij als KRO-NCRV bijvoorbeeld shorts gaan inzetten om jongere doelgroepen kennis te laten maken met onze traditionele (long form) content waarmee we nu gemiddeld genomen een ouder publiek mee bereiken? Ik zie dat als een kans.

En als consumententrend verwacht ik dat duurzaamheid, inclusiviteit en diversiteit een nog nadrukkelijkere rol gaan spelen bij consumentenkeuzes. Bedrijven zullen meer en meer worden afgerekend op hun oprechte maatschappelijk betrokkenheid. De content die KRO-NCRV wil maken sluit hier naadloos bij aan.  

Na het schandaal van The Voice en meer recent De Wereld Draait Door is er veel gaande bij makers. Hoe kijk je daarnaar?

Het heeft overduidelijk veel emoties losgemaakt en persoonlijk leed veroorzaakt. Het is denk ik goed dat er een kritisch en open gesprek wordt gevoerd over hoe we met elkaar moeten samenwerken. Om samen te definiëren welk gedrag wel en niet geoorloofd is. Het is geen gemakkelijk onderwerp, het vergt nuance en inlevingsvermogen, maar is wel heel belangrijk. Daarbij lijkt deze discussie mij relevant voor alle sectoren: grensoverschrijdend gedrag is als fenomeen niet exclusief aan de media voorbehouden. 

Hoe kijk je aan tegen de ontwikkelingen en uitbreidingen in de streamingmarkt met de komst afgelopen jaar van HBO Max, Viaplay en SkyShowtime in Nederland (en opvallend genoeg, Amazon Prime Video investeert)?

Ik zie vooral voordelen. De consument heeft namelijk nog meer te kiezen. En wanneer de concurrentie op de streamingmarkt toeneemt, zullen de verschillende aanbieders doorgaans ook meer op prijs gaan concurreren. Ook voor de meeste producenten zijn het, afgezien van het tekort aan goede, betaalbare makers, goede tijden.

Er is immers veel vraag naar nieuwe content. Als publieke omroep houdt al deze concurrentie je scherp; wij moeten ervoor zorgen dat wij als KRO-NCRV, als niet-commerciële omroeporganisatie, maatschappelijk relevante content blijven brengen.

Inhoudelijke content voor een breed publiek, maar ook voor de commercieel minder interessante doelgroepen. Kortom, voor iedereen. Wij zullen ons wat dat betreft niet door de toegenomen concurrentie laten beïnvloeden. Of hooguit dat we hierdoor nog scherper kijken naar onze maatschappelijke verankering.

Er is in de politiek nu discussie over de hoeveelheid aan verplichte afname voor buitenproducenten door de NPO/publieke omroepinstellingen, om die te verlagen naar 10 procent (nu 25 procent). Hoe kijk jij hiertegenaan?

In algemene zin vind ik het goed dat er wordt geïnvesteerd in zogeheten buitenproducties. Aan het einde van de dag levert dat een bijdrage aan een sterke en gezonde creatieve sector. En als dat resulteert in goede programma’s, hebben we daar uiteindelijk allemaal profijt van. Ik sta tegelijkertijd te ver van het onderwerp om iets zinvol zinnigs te kunnen zeggen over de genoemde percentages.

Wat voor effect denk je dat een (doorgaande) fusie van RTL Nederland en Talpa Network zal hebben op de markt en de NPO?

Voor producenten zou het kunnen betekenen dat er minder zenders zijn om programma’s voor te maken. Het zou kunnen resulteren in minder investeringen in content. Maar dat hangt allemaal af van hoe RTL Nederland/Talpa Network haar zenders gaan inrichten. Hoeveel ze per zender gaan investeren in  lokale programma’s.

Voor de KRO-NCRV maakt de fusie weinig verschil. Onze missie is helder: maatschappelijk relevante content maken die past bij onze identiteit. Wij richten ons niet zoals RTL Nederland/Talpa Network louter op de commercieel relevante doelgroepen en de hoogste kijkcijfers.

Bij KRO-NCRV draait het vooral om de inhoud. Met al onze programma’s willen wij de wereld van morgen helpen vormgeven en mensen uitnodigen om daaraan mee te doen. Bijvoorbeeld door een moeilijk onderwerp bespreekbaar te maken, taboes te doorbreken, nieuw inzichten te verschaffen, te inspireren etc. Voor ons gelden er hele andere succescriteria.

KRO-NCRV is van oorsprong een katholieke en protestants-christelijke omroepinstelling die het boeddhisme ook heeft omarmd. Hoe komt die identiteit terug in je werk bij het produceren van fictieproducties? 

Onze identiteit is een zeer belangrijk inhoudelijk kompas bij de ontwikkeling van nieuwe concepten. Maar de identiteit van KRO-NCRV is meer dan alleen de katholieke en protestantse oorsprong. Wij gaan voor een eerlijkere, socialere en meer duurzame samenleving. Die onderwerpen bieden heel veel relevante aanknopingspunten voor de ontwikkeling van nieuwe series, ook op het gebied van fictie.

Alhoewel voor jouw komst bij KRO-NCRV tot stand gekomen, was Rampvlucht als serie over de Bijlmerramp waarbij de werkelijkheid werd gemixt met fictie een succes. Komen er meer van dit soort producties?

We willen zeker meer van dit soort op werkelijkheid gebaseerde, maatschappelijk geëngageerde dramaseries ontwikkelen. Rampvlucht was voor ons in meerdere opzichten succesvol. Het gaf ons de mogelijkheid om een onderwerp vanuit verschillende invalshoeken onder de aandacht te brengen.

Vooral ook door de samenwerking met onze (onderzoeks)journalistieke afdeling (Pointer onder andere). Dat stelt ons als geen andere omroep in staat om fictie aan te vullen met non-fictie, zoals een documentaire reeks, podcast of een radioprogramma. Dat is wat mij betreft de ultieme geïntegreerde benadering. Dan kunnen we de kijker of luisteraar echt meerwaarde bieden.

Je komt bij Banijay vandaan waar je vanaf 2009 bij SimpelZodiak (eerst Simpel Media) hebt gewerkt in leidinggevende posities en in februari 2022 naar KRO-NCRV bent overgestapt. Hoe is het om in het publieke omroepbestel te werken?

Ik had na 12 jaar Simpel Media (vanaf 2015 onderdeel van EndemolShine) en later SimpelZodiak (Banijay) de behoefte aan iets heel anders. Dat is waarom ik vorig jaar heel bewust heb opgezegd. Behoefte aan een nieuwe omgeving, aan een nieuwe dynamiek en nieuwe stakeholders.

Laat ik het zo zeggen: ik had mij ingesteld op een grote verandering en die heb ik gekregen. Soms zouden processen binnen de publieke omroep sneller mogen gaan, zou de samenwerking tussen de omroepen en de NPO nog soepeler kunnen, maar gemiddeld genomen ben ik erg tevreden met mijn overstap. Ik mag mij nu iedere dag bezighouden met maatschappelijk relevante programma’s. Dat vind ik wel echt een luxe.

www.kro-ncrv.nl

over.npo.nl

 

Uitgelicht

Abonneer je op onze gratis dagelijkse nieuwsbrief