Marketing Report
Loes Meys CMO bij werkplatform Maqqie    nieuws

Loes Meys CMO bij werkplatform Maqqie   

Per januari 2023 is Loes Meys als CMO (Chief Marketing Officer) toegetreden tot de directie van Maqqie. Ze heeft met haar achtergrond bij RTL Nederland en Parkmobile ruime ervaring in het schaalbaar maken van digitale concepten en zal haar kennis bij Maqqie inzetten om de arbeidsmarkt meer toekomstgericht te maken.   

Loes Meys: “Na media en mobiliteit is de arbeidsmarkt een industrie waar digitale disruptie noodzakelijk is. De arbeidsmarkt kent momenteel veel uitdagingen: personeelstekorten in bijna elke branche die alleen maar toenemen, het verdwijnen en ontstaan van nieuwe banen door automatisering en robotisering vereist duurzame inzetbaarheid en arbeidsmobiliteit van de werkenden en een jongere generatie werkenden die veel meer zelf de regie wil over carrière en privé-werk balans."

"De wijze waarop de arbeidsmarkt momenteel is georganiseerd en gereguleerd past niet bij de uitdagingen waar we als samenleving mee te maken hebben. De complexiteit staat hervormingen in de weg, waardoor initiatieven uit de markt als voorbeeld dienen hoe het beter kan. Maqqie maakt andere manieren van werk mogelijk binnen de huidige wet- en regelgeving - denk aan meerdere banen op één loonstrook zonder gedwongen zzp’er te worden. Maqqie groeit al enorm snel, maar de potentiële markt en ambitie is enorm. Vanuit mijn expertise draag ik daar graag mijn steentje aan bij.” 

Een arbeidsmarkt in dienst van mensen 

Persoonlijk ondervond Loes Meys de complexiteit van flexibele inzetbaarheid. Loes Meys: “Na mijn vertrek bij Parkmobile koos ik er vanwege mijn zwangerschap voor om in opdracht te werken, zodat ik niet in een andere baan meteen weer vier maanden met verlof zou moeten. Dit resulteerde in een ontzettend bureaucratische rompslomp aangezien ik geen zzp’er was. Er was onduidelijkheid over ZEZ en WAZO gekoppeld aan mijn verlof. Vele bezwaarprocedures waren nodig om te krijgen waar ik recht op had. Dergelijke situaties zijn niet van deze tijd, sociale zekerheden en inkomensvoorzieningen zouden contractonafhankelijk moeten zijn en gekoppeld aan de carrière van de werkenden. De arbeidsmarkt zou in dienst moeten staan van mensen.” 

Digitale disruptie binnen de kaders van de wet 

Maqqie bouwt aan een digitale arbeidsmarkt waarop bedrijven, werkenden en intermediairs makkelijk met elkaar kunnen samenwerken. Recent viel juist het doek voor diverse andere werkplatformen in Nederland ten gevolge van gerechtelijke procedures. 

Pieter Jacob Leenman, oprichter en CEO van Maqqie: “Technologie die zorgt voor de juiste contractuele en financiële afwikkeling, conform wet- en regelgeving. Daar zit de crux als het gaat om succesvolle verandering. Hoewel de huidige spelregels gedateerd zijn en niet passen bij de toekomst van werk, is het realiseren van verandering alleen mogelijk binnen het kader van wet- en regelgeving. In verbinding blijven met sociale partners en overheden, in plaats van in de rechtbank tegenover elkaar, zoals te vaak gebeurt is laatste tijd. Een constructieve setting is nodig om het gesprek te voeren over broodnodige arbeidsmarkthervormingen. Deze insteek van Maqqie maakt de ambitie ook haalbaar.” 

www.maqqie.nl

Uitgelicht

Abonneer je op onze nieuwsbrief.