Marketing Report
MediaTest: Jongeren hebben meeste sympathie voor Nederlandse boeren

MediaTest: Jongeren hebben meeste sympathie voor Nederlandse boeren

Jongeren hebben de meeste sympathie voor Nederlandse boeren. Dit blijkt uit een onderzoek van MediaTest onder Millennials en GenZ'ers in de week na de protesten van boeren op 1 oktober 2019.

Bij de stikstofcrises zijn veel partijen betrokken. Boeren en milieuorganisaties protesteren, politici reageren, de pers schrijft en de grote industrie zwijgt. Van alle betrokken partijen vinden jongeren boeren (64 procent) en milieuorganisaties (53 procent) het meest sympathiek. De grote industrie (14 procent), de pers (22 procent) en politiek (24 procent) kunnen op de minste sympathie rekenen.Bij de stikstofcrises zijn veel partijen betrokken. Boeren en milieuorganisaties protesteren, politici reageren, de pers schrijft en de grote industrie zwijgt. Van alle betrokken partijen vinden jongeren boeren (64 procent) en milieuorganisaties (53 procent) het meest sympathiek. De grote industrie (14 procent), de pers (22 procent) en politiek (24 procent) kunnen op de minste sympathie rekenen.

Het is opvallend dat mannen de boeren een warm hart toedragen (60 procent) en vrouwen milieuorganisaties (63 procent). Jongeren in de grote steden staan minder sympathiek tegenover de boeren (52 procent) en hebben meer sympathie voor milieuorganisaties (59 procent). Bij de ‘dorpelingen’ is er meer sympathie voor boeren (66 procent) en minder sympathie voor milieuorganisaties (51 procent).

De protesten van begin oktober hebben effect op jongeren. Ruim 40 procent van de jongeren geeft aan na de eerste protesten een positiever beeld te hebben gekregen van boeren. Eenzelfde percentage van de jongeren zegt dat hun beeld van de politiek is verslechterd door de protesten. Een kwart van de Millennials en Gen Z’ers heeft een negatiever beeld gekregen van de pers. Over andere betrokken partijen, zoals milieuorganisaties, werkgeversorganisaties of bouwend Nederland, is de jongste generatie minder uitgesproken. Het beeld dat jongeren over hen hebben veranderde niet door de protesten.Wat nou als de jongeren het voor het zeggen hebben en één maatregel mogen nemen om de uitstoot van stikstof te verminderen? In dat geval staat één ding vast: de grote industrie krijgt het voor z’n kiezen (45 procent). Jongeren willen dat de grote industrie wordt aangepakt. Op ruime afstand volgen elektrisch rijden stimuleren (13 procent), de veestapel inkrimpen (12 procent) en de maximumsnelheid verlagen (10 procent).Op basis van deze resultaten lijken jongeren aan te geven dat het regeringsbeleid inzake stikstof zeker aangepast dient te worden. NPO Radio 1 voerde een klein onderzoek uit onder 17.000 mensen, waarbij 85 procent aangeeft dat boeren niet te ver gaan met hun acties.

Het onderzoek is uitgevoerd onder het MediaTest Jongerenpanel. Hier hebben 353 jongeren in de leeftijd van 16 tot en met 39 jaar aan meegewerkt.

www.mediatest.nl

 

Abonneer je op onze nieuwsbrief