Merendeel bureauprofessionals wenst overstap naar klantzijde

Merendeel bureauprofessionals wenst overstap naar klantzijde

Uit onderzoek van Inhousing.agency en Post&Kornet wordt duidelijk dat bijna twee derde van de ondervraagden in 2021 van baan wil wisselen of dit overweegt. Opvallend daarbij is dat 60 procent hierbij de voorkeur geeft aan een baan aan klantzijde. Het onderzoek vond plaats onder ruim 160 professionals werkzaam aan bureauzijde om inzicht te krijgen in hun huidige werksituatie en toekomstverwachting. Het onderzoek vond plaats in december 2020 en januari 2021 bij professionals die werkzaam zijn bij bij creatieve, digitale- en mediabureaus.  Bij het verzamelen van respondenten was het YIM, de jongerenafdeling van het MWG, betrokken.

De onderzoekers vroegen hen naar wat zij als voordelen zien aan het werken aan bureauzijde. Daarnaast vroegen wij ook wat als minder prettig wordt ervaren. De groepen zijn ingedeeld in de groepen junior/medior en senior/management.

Werken aan bureauzijde – de voordelen

Junior (0-3 jaar ervaring) / medior (3 tot 6 jaar ervaring)

Het werken aan een verscheidenheid aan klanten wordt door de junior/medior groep beschouwd als fijn bij zowel mediabureaus als digitale bureaus. Promotiemogelijkheden (en daarmee een hogere functie en dito salaris) worden door personen werkzaam bij creatieve bureaus als belangrijkste voordeel benoemd. Bij digitale bureaus worden de training- en opleidingsmogelijkheden als grootste voordeel ervaren. De bedrijfscultuur wordt bij zowel media als creatieve bureau als fijn ervaren, maar staat een stuk lager in de rangorde bij digitale bureaus. Het salarisniveau belandt bij alle bureausoorten in de top 5 en is vooral belangrijk voor personen werkzaam op medior niveau.

Senior (> 6jaar ervaring) /management

De senior en management groep, werkzaam bij creatieve bureaus, benoemt het salaris als belangrijkste pluspunt. Opgevolgd door goed leiderschap en management, op de tweede plek gezet, door zowel creatieve als digitale bureaus. Secundaire arbeidsvoorwaarden worden alleen benoemd door personen werkzaam bij mediabureaus. Datzelfde geldt voor promotiemogelijkheden die bij mediabureaus het meest worden gewaardeerd.

De bedrijfscultuur wordt bij zowel media als creatieve bureau als fijn ervaren, maar staan een stuk lager. Goed leiderschap wordt voor zowel creatieve als digitale bureaus genoemd. Met name de digitale bureaus worden goed gepercipieerd t.b.v. training en opleidingsmogelijkheden.

Werken aan bureauzijde – de nadelenJunior (0-3 jaar ervaring) / medior (3 tot 6 jaar ervaring)

Een absolute uitschieter in het onderzoek was de beoordeling van de werkomgeving van de creatieve bureaus. Deze wordt door alle respondenten niet goed bevonden. Daarnaast wordt matig leiderschap/management bij creatieve bureaus ook veel genoemd. Zowel bij creatieve als mediabureaus stond een matige bedrijfscultuur in de top 5 meest gegeven antwoorden. Secundaire arbeidsvoorwaarden zijn een pijnpunt voor alle drie soorten bureaus. Onvoldoende promotiemogelijkheden komt vooral voor bij digitale marketing en mediabureaus. Digitale marketing bureaus besteden volgens de respondenten te weinig aandacht aan persoonlijke groei en ontwikkeling en daarmee ook training. Opvallend hierbij is dat de respondenten dit eerder ook als belangrijkste voordeel hebben genoemd. Verwachting en realiteit liggen dan ook ver uit elkaar.Senior (> 6jaar ervaring) /management

Het salaris zorgt voor onvrede bij personen die werkzaam zijn bij media en digitale bureaus. Daarbij geldt dat vooral bij mediabureaus en creatieve bureaus er weinig mogelijkheden voor promotie worden ervaren. In verhouding tot de junior/medior groep worden salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden vaker genoemd door de senior/management groep. Een slechte work-life balance staat in de top 3 vernoemd als grote nadeel bij creatieve bureaus en bij digitale bureaus zelfs op de 2e plek. De persoonlijke groei staat onder druk bij digitale en creatieve bureaus en wordt als beperkt ervaren.

Carrière in bureauland

Sonja Kornet, recruiter/headhunter en ede-eigenaar van Post & Kornet: “Na een aantal jaren bureau ervaring, hebben deze professionals vaak het gevoel dat ze meer willen en kunnen. Het is erg afhankelijk van het bureau waar je werkt of er iets met deze behoefte wordt gedaan. Belangrijk is daarom altijd het gesprek aan te gaan en te achterhalen wat je medewerkers belangrijk vinden, wat zijn wensen, drijfveren, welke punten willen ze ontwikkelen, waar zit de groei? Maak een plan en bespreek dit regelmatig, dit doet veel voor het behoud van je talent voordat ze overwegen de overstap te maken naar een ander bureau of naar klantzijde.”

Steven Pieneman, oprichter/eigenaar van Inhousing.agency: “Bureaus moeten echt een stap harder lopen om hun professionals te behouden. Dit is echter onlosmakelijk verbonden met het werven en behouden van talent. We zien door de inhousing trend een toename van het aantal hybride samenwerkingen tussen adverteerders en bureaus: deels inhouse uitvoering ondersteund door externe bureaus. De rol van bureaus blijft van belang als belangrijke voorloper van trends en technologie.”

De switch naar klantzijde


Ruim 30 procent van de ondervraagden geeft aan in 2021 over te willen stappen naar een andere werkgever. 27 procent geeft aan het te overwegen. Slechts 35 procent van de bureauprofessionals heeft geen wens om dit jaar over te stappen. Van de personen die over gaan stappen of dit overwegen wenst gemiddeld 60 procent een overstap naar klantzijde. Daarbij is de wens voor een overstap groter bij senior en management niveau. Zij zoeken hun heil aan klantzijde voornamelijk met de verwachting op een fijnere werkomgeving en bedrijfscultuur.

Voor de junioren, senioren en management geldt tevens dat zij verwachten beter leiderschap/management aan te treffen aan klantzijde. Personen die al langer werkzaam zijn, zijn voornamelijk op zoek naar een betere work-life balance en verdere ontwikkeling door trainingen en opleidingen.Monique Post eigenaar/oprichter en headhunter/recruiter van Post & Kornet: “Werktijden aan klantzijde zijn vaak toch meer van 9 tot 5 en in combinatie met een hoger salaris, is dat toch heel aanlokkelijk. Verder zijn (vaak de meer senior) kandidaten op zoek naar meer focus en verdieping. Het spreekt veel kandidaten tot de verbeelding nu eens zelf aan de andere kant van de tafel te zitten, aan de knoppen te mogen zitten en zelf de vruchten te plukken van al je inspanningen”.

www.inhousing.agency
www.postenkornet.nl

Uitgelicht

Abonneer je op onze nieuwsbrief.