Marketing Report
Mona Keijzer doet ongevraagde telemarketing volledig in de ban

Mona Keijzer doet ongevraagde telemarketing volledig in de ban

Staatssecretaris Mona Keijzer (CDA) van Economische Zaken en Klimaat gaat ongevraagde telemarketing verbieden. Bedrijven of organisaties mogen Nederlanders zzp'ers straks alleen nog benaderen via de telefoon als zij daar zelf expliciet toestemming voor hebben gegeven. Telemarketeers mogen bovendien niet meer anoniem bellen: het telefoonnummer van de afzender moet zichtbaar zijn.

Dat is een drastische wijziging ten opzichte van de huidige situatie waarin consumenten en zzp'ers die niet gebeld willen worden zich voor het bel-me-nietregister kunnen opgeven.

Staatssecretaris Mona Keijzer: "Ook uit nieuw onderzoek blijkt dat Nederlanders zich in overgrote meerderheid ergeren aan ongevraagde, telefonische verkoop: ongeacht de organisatie die erachter zit. Daarom ga ik dit wettelijk verbieden. Alleen als je zelf expliciet toestemming geeft, dus opt-in, kun je nog gebeld worden. Dat geldt straks voor alle natuurlijke personen, niet alleen consumenten."

Uit een nieuw onderzoek van Kantar uit april 2019 in opdracht van het ministerie van EZK onder meer dan 1100 Nederlanders blijkt opnieuw dat zij in overgrote meerderheid ongevraagde telefonische verkoop niet op prijs stellen. Dit varieert van 89 procent die zich stoort aan commerciële telefoontjes van uitgevers tot 96 procent als het gaat om loterijen. Consumenten stellen ook telefonische verkoop door goede doelen niet op prijs.

Het kabinet wil ook telemarketing richting bestaande klanten beperken, door een maximale termijn vast te stellen waarbinnen nog contact mag worden opgenomen voor een nieuw aanbod. Bedrijven die telemarketing inzetten, willen deze beperking van de termijn met zelfregulering organiseren. Wanneer dit onvoldoende werkt, kan staatssecretaris Keijzer alsnog een wettelijke termijn instellen via een Algemene Maatregel van Bestuur.

Niet alleen degene op wiens naam het telefoonabonnement staat, krijgt bescherming. Ook natuurlijke personen die hiervan gebruikmaken vallen hier onder. Voorbeelden zijn huisgenoten van een abonnee, bewoners die een centraal nummer van een zorginstelling met rechtspersoonlijkheid gebruiken en werknemers die hun zakelijk abonnement tevens voor privédoeleinden gebruiken. Doordat er bijvoorbeeld niet anoniem gebeld mag worden, kan toezichthouder ACM de voorgenomen wettelijke regels straks ook beter handhaven.

De conceptwijziging van de Telecommunicatiewet gaat voor een periode van zes weken in internetconsultatie en is één van de belangrijke thema's in de afgelopen najaar door staatssecretaris Keijzer gepubliceerde Consumentenagenda. De verwachting is dat de wetswijzigingen in 2020 in werking kunnen treden als de Tweede Kamer en de senaat daarmee instemmen.

www.rijksoverheid.nl

 

 

 

Abonneer je op onze nieuwsbrief