Nederlands product bij streamingdiensten: verdeelde meningen, samenwerking gewenst

Nederlands product bij streamingdiensten: verdeelde meningen, samenwerking gewenst

De regering is bezig om bij wet een investeringsverplichting in te stellen voor streamingdiensten die meer dan 30 miljoen euro omzetten van abonnees in Nederland. Als het parlement akkoord gaat, zouden zij minstens 4,5 procent in culturele audiovisuele producties moeten investeren (er zijn overigens wel ontheffingen mogelijk).

Hierover discusseerden Sven Sauvé (CEO van RTL Nederland), Youssef Louakili (directeur Media & Creative Industrie bij het ministerie van OCW), Kaja Wolffers (Amazon Prime Video), Georgette Schlick (CEO Fremantle Noord-Europa) en Jorien Wuite (Tweede kamerlid D66) tijdens een sessie van de vereniging van Nederlandse Content Producenten en Broadcast Media Society in Den Haag.

Sven Sauvé betoogde dat bij RTL Nederland er gezien de hoeveelheid investeringen die gedaan worden in Nederlands product en de exclusieve produkties die Videoland laat maken, er geen discussie hoeft te bestaan over hoeveel er bij zijn bedrijf in Nederlandse content wordt geïnvesteerd.

Sven Sauve: “Er wordt veel wet en regelgeving gemaakt zoals de Algemene Verordening Persoonsgevens die lokaal soms zwaar doorschiet en zijn doel voorbij schiet. Er zijn de beste intenties maar het is ingewikkeld piketpalen op de juiste plek te slaan. Wel vinden er vanuit Brussel goede acties plaats zoal de Digital Markets Act. Voor onze business gaat  het allang niet meer over lineaire televisie. 

Overheidsbemoeienis doodeng?

“De overheidsbemoeienis met een investeringsplicht is een bijzondere route. We verdienen nog geen geld met Videoland, maar 80 à 90 procent van al onze investeringen gaat naar Nederlandse content. We investeren beperkt in internationaal product.

Ik vind het doodeng dat de overheid inhoudelijk gaat sturen op waar we ons geld op mogen inzetten. We zullen alles op alles zetten om tegen die maatregel in te aan.  We willen niet worden voorgeschreven dat wij verplicht films, cultuur of documentaires moeten maken van overheidswege. Het is goed dat partijen in de Nederlandse markt investeren.

Dat gebeurt automatisch want Nederlandse content scoort het beste in Nederland. Wij maken 65 titels per jaar bij Videoland. Het is bijzonder dat er een verplichting komt voor een branche die zich nog aan het ontwikkelen is en aan het vormen is.  Zonder investeringsverplichting investeren wij dus al heel veel in Nederlands product. Wij werken niet met overheidssubsidie. Laat ons, ons ding doen en ga niet op productcategorieën voorschrijven waarbij aantoonbaar is dat de consument daar niet op zit te wachten.”

Amazon boeman?

Kaja  Wolffers: “Prime Video (Amazon) wordt misschien gezien als boeman en dan lijkt het alsof we alleen maar komen halen uit Nederland. We komen echter brengen en investeren in de Nederlandse markt. We hebben 18 Nederlandse producties in de Nederlandse markt geïnvesteerd en dat is best significant te noemen. “

Georgette Schlick (Fremantle): “Er zijn grote partijen die echt niet gaan investeren in Nederlands product. Ik begrijp de irritatie. Er is nu echter een gebrek aan creatieve ideeën en we zijn ook op zoek naar mensen. Dat terwijl er tientallen miljoenen beschikbaar zijn. De gemiddelde kijker kijkt voor een groot deel niet cultuur met een grote c, dat wordt soms vergeten. Misschien zijn we hier bezig een probleem op te lossen dat er niet is?”

Mezen Dannawi: “De NPO zorgt al voor de borging van culturele producties. Het is niet aan de NPO er iets van de vinden maar aan de politiek en de markt. We parneren al wel met VodafoneZiggo en KPN, die verdienen later aan publieke producten als wij maar het publieke belang blijven dienen. We staan in die zin open voor samenwerkingen.”

Kaja Wolffsen: “Prime Video biedt de mogelijkheid om Nederlandse content te laten reizen. In België is er een samenwerking met de VRT om verder bereik te realiseren. De denkfout is dat je dan in het Engels moet produceren. Men zoekt juist authentieke producten. Daar kunnen wij dan weer bereik voor bieden.

Fremantle bekritiseerde de NPO die met Dutch CORE (Coöperatie voor Rechtenmanagement en Exploitatie) die daarmee in zijn optiek iets doet waar de grote commerciële bedrijven als Fremantle en Banijay veel beter in zijn. De NPO verdedigt zich door aan te geven onafhankelijk te zijn en dat Dutch CORE sinds 2019 een bundeling is wat omroepen eerst individueel deden.

Opvallend was verder een discussie tussen de NPO en RTL Nederland waarbij Sven Sauvé aangaf groot voorstander te zijn van samenwerken met de NPO al dan niet met investeringen, terwijl de NPO de boot lijkt af te houden. Mezen Dannawi gaf namens de NPO uiteindelijk aan dat het mogelijk is om nader tot elkaar te komen, maar benadrukte dat het voor de NPO van belang is als publieke omroep het eerste gratis vertoonrecht te hebben, waarop Sven Sauvé aangaf dat daar wel bij moet worden aangemerkt dat er een bereidheid bestaat miljoenen mee te investeren.

Ook gaf Sven Sauvé aan dat RTL Nederland niet per se alle rechten wil hebben, maar dat er samenwerkmodellen bestaan voor makers in tegenstelling tot isdmodellen waarbij streamingdiensten vaak alle rechten eisen.

www.broadcastmagazine.nl
www.fcklap.nl

Uitgelicht

Abonneer je op onze nieuwsbrief.