Marketing Report
[Onderzoek]: NMO Mediatrends 2022: meer cordcutters, meer apps meer streaming audio nieuws

[Onderzoek]: NMO Mediatrends 2022: meer cordcutters, meer apps meer streaming audio

Het aantal mensen dat geen provider meer heeft voor een televisie-abonnement is in 2022 weer iets toegenomen. De zogeheten cord-cuttersgroep is 9,2 procent; dat is 1,7 procent meer. Die groepen mensen zijn vooral te vinden bij éénpersoonshuishoudens (14 procent), in de westelijke grote steden (14 procent) en in de sociale klasse A (11 procent). Zij hebben genoeg aan een internetaansluiting.

Mediatrends 2022

Dit blijkt uit de tweede editie van NMO Mediatrends van het Nationaal Media Onderzoek (NMO) waarbij het onderzoek door Ipsos is uitgevoerd. Dit onderzoek geeft een beeld als het gaat om het bezit en gebruik van de vele devices en consumptie van mediacontent. Het is ook de basis voor de samenstelling en weging van de doelgroepen in de NMO-onderzoeken waar specifiek panels worden gebruikt (kijken, luisteren en online).

Voor deze tweede editie van NMO Mediatrends zijn 10.580 respondenten van 13 jaar of ouder ondervraagd over het bezit en gebruik van media-apparaten en consumptie van video, audio en andere vormen van (digitale) content. De verschuivingen ten opzichte van de vorige editie, nu een jaar geleden, zijn minimaal, maar duidelijk is wel dat de lineaire vormen van media consumeren weer iets terrein hebben moeten prijsgeven aan de non-lineaire vormen oftewel streamingdiensten.

Minder apparaten, meer apps

Het aantal apparaten dat op een televisietoestel is aangesloten neemt iets af. Dit heeft te maken met de toename van het aantal geïntegreerde apps op de smart tv. De penetratie van smart tv’s in de Nederlandse huishoudens groeide in 2022 overigens met 4 procent en kwam uit op ruim 66 procent.

Het stapelen van het aantal videodiensten per huishouden nam eveneens toe. In 2022 had elk huishouden gemiddeld 1,9 VOD-dienst tegen 1,7 in 2021. Daarbij komt dat de grote VOD-diensten zijn gegroeid in het aantal abonnementen en de kleinere juist zijn afgenomen. Hetzelfde geldt voor de online muziekdiensten.

Meer streaming audio

Net als bij kijken is bij luisteren het consumptie-aandeel van de online streamingdiensten verder toegenomen ten koste van traditioneel luisteren naar radio (van 75 naar 73 procent). Dit aandeel is vooral groot in de leeftijdsgroepen 13-19 jaar en 20-34 jaar. Online muziekdiensten worden door 60 procent beluisterd (was 55 procent). Bij de verdeling naar lichte-, gemiddelde- en zware gebruikers zijn de verschillen naar leeftijd bij radioluisteren minder groot dan bij televisie en/of online. Daar vallen vooral de jongeren en hoger opgeleiden op door het zware gebruik van internet en lichte gebruik van televisie. Voor ouderen en lager opgeleiden geldt het omgekeerde.

Het kijken, lezen en luisteren gebeurt in toenemende mate online. Dit geldt vooral voor het dagelijks lezen van online nieuws en -kranten en dan met name onder ouderen. Jongeren op hun beurt kijken en luisteren relatief meer dan ouderen als het gaat om online mediaconsumptie.

Het volledige onderzoek is hier te vinden.

www.nationaalmediaonderzoek.nl

Uitgelicht

Abonneer je op onze nieuwsbrief.