[Onderzoek] 28 procent leiderschapsrollen in media ingevuld door vrouwen

[Onderzoek] 28 procent leiderschapsrollen in media ingevuld door vrouwen

Uit LinkedIn-data gepubliceerd in het Global Gender Gap Report van het World Economic Forum 2022 blijkt dat slechts 28 procent van de leidinggevende rollen in Nederland in de media- en communicatiesector wordt ingevuld door een vrouw. Nederland kent daarmee het één na laagste aandeel vrouwen in leidinggevende functies in de media- en communicatiesector. Alleen India (23 procent) doet het slechter.

Niet alleen Nederland scoort slecht wanneer het gaat om het aantal Nederlandse vrouwen in leiderschapsposities in de media- en communicatiesector, ook Duitsland (30 procent) en de Verenigde Arabische Emiraten (30 procent) hebben een opvallend laag aandeel. Landen als Singapore (44 procent), de Verenigde Staten (43 procent) en Australië (42 procent) doen het beter. Het algehele wereldwijde personeelsbestand in de media- en communicatiesector bestaat voor 48 procent uit vrouwen, maar slechts 37 procent van de vrouwen heeft een leidinggevende functie tegenover 63 procent mannen. Daarnaast blijkt uit de data dat het aandeel vrouwen wereldwijd dat is aangenomen voor een leidinggevende positie in deze sector tussen 2015 en 2022 met slechts 5 procent is gegroeid. Een groei die niet groot genoeg is om de genderkloof te kunnen overbruggen.

De LinkedIn-data uit het 2022 Global Gender Gap Report leggen ook gendervooroordelen in interne promoties bloot. In Nederland hebben mannen 69 procent meer kans om intern door te groeien naar een leidinggevende positie dan vrouwen. Dit is opvallend hoog in vergelijking met het gemiddelde van de landen waarin dit onderzocht is, waarbij mannen 33 procent meer kans hebben op een interne promotie tot een leidinggevende functie.

Ook kloof in andere Nederlandse sectoren

Niet alleen in de Nederlandse media- en communicatiesector zijn vrouwen in leiderschapsposities ondervertegenwoordigd. Sectoren waar de kloof nog groter is, zijn de wellness & fitness-sector en de zorgsector. In de zorg is meer dan twee derde (67 procent) vrouw, terwijl slechts 40 procent een leidinggevende positie bekleedt. In de wellness & fitness-sector is 65 procent vrouw, maar bevindt slechts 38 procent zich in een leidinggevende rol.

Werkgevers, pak de regie

Laura van Horssen, Communications Lead LinkedIn Benelux & Career Expert: "Het is verontrustend dat ondanks het feit dat bijna de helft van het personeel in de media- en communicatiesector uit vrouwen bestaat, slechts 28 procent een leidinggevende functie bekleedt. Een structureel probleem vraagt om een structurele aanpak. Onze data laten zien dat organisaties en bureaus binnen verschillende gebieden meer kunnen doen om de genderkloof te dichten en vrouwelijke professionals ook daadwerkelijk te laten doorstromen naar leidinggevende posities: inclusieve aanwerving, interne mobiliteits- en retentieprogramma’s en het bieden van meer flexibiliteit."

Floor Nobels, recruitment specialist: "Ook deze cijfers tonen aan: als je als organisatie niet met concrete doelstellingen werkt als het gaat om het aantal vrouwen dat je in leiderschapsrollen wil hebben, dan gebeurt het niet. Je moet daar als bedrijf je beleid op afstemmen. Dat wil zeggen dat je soms misschien een geschikte mannelijke kandidaat moet laten gaan omdat je een bepaalde positie aan een vrouw toebedeelt. Of actief op zoek gaat naar een vrouw door middel van referrals: vraag collega’s om een lijst van drie geschikte vrouwen met leiderschapspotentieel en benader die voor een gesprek. En ja, dat vergt geduld en een sterke ruggengraat. 

Om in het wervingsproces meer vrouwen aan te spreken, is het eveneens belangrijk om op skills te gaan zitten in plaats van op ervaring. Bezit iemand de vaardigheden en de motivatie om leiding te geven? Dan moet dat genoeg zijn en is het aan de organisatie om deze vrouwen te helpen om een leiderschapsrol te bemachtigen of goed uit te laten voeren. Zaken die daaraan bij kunnen dragen en waar je als organisatie directe invloed op hebt: een flexibel werkbeleid, een leidinggevende functie parttime aanbieden en misschien nog wel het allerbelangrijkste: zorg dragen voor een open dialoog. Vraag aan een vrouw: wat heb jij nodig om succesvol te zijn en te slagen in deze leiderschapsrol? En kijk vervolgens samen naar hoe je dit tot uitvoer kunt brengen."

www.linkedin.com

Uitgelicht

Abonneer je op onze nieuwsbrief.