Marketing Report
PIM herijkt strategie: Marketeers kunnen veel meer impact maken

PIM herijkt strategie: Marketeers kunnen veel meer impact maken

Platform Innovatie in Marketing (PIM) gelooft dat de marketeer de persoon is die betekenisvolle impact kan hebben op klanten, de business en de wereld als geheel. Om marketeers daarbij te faciliteren, heeft het platform haar missie, visie en strategie herijkt en aangescherpt.

PIM roept zowel marketeers, andere organisaties als stakeholders op om samen deze visie waar te maken. De eerste stap is de formulering van een gezamenlijk marketingmanifest.

Marketeer is op afstand gekomen

PIM ziet een wereld waarin grote thema’s spelen, zoals economische uitdagingen, klimaatverandering en ongelijkheid. Marketeers hebben als geen ander de voelsprieten waarmee ze zulke ontwikkelingen in de markt en in de wereld kunnen signaleren en duiden. Toch zetten ze deze krachtige blik nog te weinig in.

Yvonne Nassar, voorzitter van PIM: “We zien dat marketeers in veel gevallen op afstand zijn komen te staan, dat ze de regie verliezen over de organisatiestrategie, het merk en de klantervaringen. Hun rol is in sommige gevallen gereduceerd tot de mensen van de reclame. We geloven dat marketing zijn strategische rol kan en moet pakken. Als regisseur van waarde voor alle stakeholders, zijn ze de verbinder en inspirator om oplossingen aan te dragen voor de vraagstukken van vandaag en morgen.”

Bijdragen aan de impact van organisaties

Wankie Chan, bestuurslid bij PIM: “‘Bij het formuleren van onze vernieuwde visie werkten we nauw samen met Joris van Zoelen en Ariane Roos van Synergie, strategisch adviesbureau in Business for Good’. We begonnen met luisteren naar de marketeers: hoe willen ze opereren, wat zien ze als hun rol in het bedrijf en in de maatschappij? Daartoe ging Synergie voor PIM in gesprek met vooraanstaande marketeers en ons voltallige bestuur. Ook toetsten we onze inzichten met internationale CMO-onderzoeken. In de zomer van 2020 organiseerden we een online rondetafelgesprek met ruim vijftig enthousiaste marketeers.”

“Vervolgens formuleerden we onze nieuwe koers en visie. Samen een gezamenlijk doel willen bereiken is de sterkste basis om te bouwen aan een wereld waarin we willen leven. Dat geldt voor elke organisatie, of het nu een commercieel bedrijf is of een platform zoals PIM. Dan ontstaan impactorganisaties, waarbij de positieve impact op de omgeving centraal staat.”

Yvonne Nassar: “We geloven dat marketeers de impactmakers kunnen zijn voor klanten, de business en de wereld als geheel. Dat zij ervoor verantwoordelijk zijn om de buitenwereld naar binnen te vertalen en om te rammelen aan de deuren als er geen actie wordt genomen. Marketeers zien wat er speelt in de wereld, of het nu gaat om klanten, economische factoren of eisen die de maatschappij tegenwoordig aan organisaties stelt. Zij kunnen er daardoor aan bijdragen dat elke organisatie een impactorganisatie wordt, die rekening houdt met álle stakeholders.”

Missie

PIM wil marketeers actief helpen om aan deze rol invulling te geven. Dat blijkt duidelijk uit de missie van PIM: Samen de rol van marketing innoveren voor betekenisvolle impact.

PIM zal op vier fronten aan de slag gaan: kennis, bewijskracht, podium en netwerk. De strategie krijgt een praktische vertaalslag qua inhoud en qua vorm van de evenementen. Daarnaast gaat PIM innovatieve en inspirerende praktijkvoorbeelden van de betekenisvolle impact van marketing spotten en delen. En worden manieren gelanceerd om marketeers als impactmakers een podium te bieden, om de kracht van marketing binnen en buiten het vakgebied te tonen. Tot slot wordt actief gewerkt aan het inzetten van het PIM-netwerk om marketeers verder te brengen. Het verbreden van het netwerk, ook met andere vakgebieden en organisaties, is hier onderdeel van.

Marketingmanifest voor Nederland

Impact begint bij focus en samen iets heel graag willen. Daarom organiseert PIM op maandag 1 maart een sessie voor marketeers om samen een marketingmanifest op te stellen. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via: www.pimonline.nl/events.

www.pimonline.nl

 

 

Abonneer je op onze nieuwsbrief.