Marketing Report
Politieke onduidelijkheid investeringsplicht streamingdiensten nieuws

Politieke onduidelijkheid investeringsplicht streamingdiensten

Er is politieke onduidelijkheid ontstaan overhet wetsvoorstel romdom een investeringsverplichting voor streamingdiensten dat in de Tweede Kamer ligt. Inmiddels is de stemming hierover drie keer uitgesteld. Het debat hierover werd op 22 maart in de Tweede Kamer gevoerd

Tijdens het debat bleek dat een deel van de Tweede Kamer meer (met name PvdA en GroenLinks) en een deel van de Tweede Kamer (met name CDA en VVD) juist minder verplichtingen wil. De regering heeft een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer om streamingdiensten die meer dan 10 miljoen euro aan omzet draaien op jaarbasis te verplichten 4,5 procent van hun omzet te besteden aan documentairefilms, documentaireseries, dramaseries en/of speelfilms.

Tijdens de stemmingen in de Tweede Kamer vroeg Peter Kwint (SP) om heropening van het debat omdat er gewjizigde en andere amendementen zijn ingediend waarover hij van gedachten wil wisselen. De coalitiepartijen VVD, D66, ChristenUnie en CDA hielden de heropening van het debat tegen, terwijl de volledige oppositie dit wilde.

Een hernieuwd uitstel van stemmingen op voordracht van VVD'er Pim van Striem werd wel gehonoreerd. ChristenUnie en CDA willen nu een eventuele heropening afhankelijk maken van de appreciatie van gewijzigde en andere ingediende amendementen van de zijde van staatssecretaris Gunay Uslu.

Daarmee is het volstrekt onduidelijk of, wanneer en op welke wijze er een investeringsplicht van de grond komt. Eerder werd gezinspeeld op 1 januari 2024 of 1 juli 2023.

Nederlandse Audiovisuele Producenten Alliantie (NAPA)

De Nederlandse Audiovisuele Producenten Alliantie (NAPA), die de onafhankelijke professionele producenten vertegenwoordigt, vreest dat politieke strijd en opportunisme de wet zal doen vermalen. NAPA stelt dat CDA en VVD doelbewust de doelstelling van de wet willen ondergraven én de positie als onafhankelijke ondernemers willen beschadigen. NAPA stelt dat als de wijzigingsvoorstellen worden aangenomen, noodzakelijke versterking van de Nederlandse producentensector uit zal blijven.

NAPA roept het parlement op het belang van de makers en producenten van Nederlandse films, documentaires en series voorop te stellen, in plaats van zich te laten uitleveren aan grote mediapartijen en hun aandeelhouders.

NAPA stelt daarbij in een oproep aan de Kamerleden  dat de toekomst van het Nederlandse aanbod van films, documentaires en series én van de onafhankelijke Nederlandse productiesector in hun handen ligt en het (oorspronkelijke) wetsvoorstel hier positief aan kan bijdragen.

NAPA en NCP

NAPA, waar onder meer De Haaien, Hazazah, Kaap Holland Films, Lemming Film, Submarine, Topkapi Films en Viking Films lid van zijn, lijkt een tegenhanger te zijn van de Vereniging van Nederlandse Content Producenten (NCP). NCP kent de meer grote (internationale) partijen als Fremantle (RTL Group), Banijay (EndemolShine), Human Factor, Medialane, IDTV (All3Media), Talpa en Warner Bros. International TV Production Netherlands als leden. Eerder trokken NAPA en NCP gezamenlijk op.

www.rijksoverheid.nl

www.tweedekamer.nl

 

Uitgelicht

Abonneer je op onze nieuwsbrief.