Marketing Report
Privacy Sandbox: Met twee jaar uitgesteld

Privacy Sandbox: Met twee jaar uitgesteld

Google heeft in een blogpost aangekondigd dat het twee jaar langer zal duren om third-party cookies uit te faseren dan dat het bedrijf aanvankelijk dacht. De Privacy Sandbox is nu voorzien voor medio 2023

In 2019 kondigde Google aan dat het van plan was om third-party cookies per medio 2021 uit te faseren in Chrome.

Wat veroorzaakt deze vertraging van twee jaar?

  1. Er is extra tijd nodig om de voorstellen van de Privacy Sandbox verder te testen en te verfijnen.
  2. Om ervoor te zorgen dat oplossingen niet leiden tot het gebruik van nieuwe, nog meer geheime tracking.
  3. In regelgevers de tijd te geven om de vervangers van third-party cookies nauwkeurig te onderzoeken.

Wat vinden uitgevers?

Publishers zullen blij zijn met de extra tijd om deze voorstellen te bespreken, die, als ze slecht worden uitgevoerd, hun bedrijfsmodellen en hun vermogen om content aan te bieden die gratis is op het moment van consumptie, in gevaar zouden kunnen brengen.

Voorstanders van privacy zullen zeker blij zijn met het uitstel, omdat het de industrie de tijd geeft om ervoor te zorgen dat third-party cookies niet worden vervangen door alternatieve vormen van individuele tracking die aantoonbaar hardnekkiger zijn, zoals fingerprinting.

Was het te verwachten?

Tot op zekere hoogte was er een vertraging te verwachten. Hoewel er vooruitgang is geboekt met de Privacy Sandbox-voorstellen, is deze traag geweest, omdat het een uitdaging was om consensus te bereiken tussen publishers, de adtech-bedrijven die ze gebruiken om inkomsten te genereren met hun content en adverteerders. Daarnaast is Google de afgelopen 12 maanden steeds meer onder druk komen te staan om geen wijzigingen in Chrome aan te brengen die een oneerlijk voordeel zouden kunnen opleveren voor zijn advertising bedrijven.

Op 11 juni 2021 kondigde de Britse mededingings- en marktautoriteit (Competition and Markets Authority, CMA) aan dat Google hen bij het proces zou moeten betrekken en hun toestemming zou moeten krijgen voordat er vervangende oplossingen zouden worden uitgerold. Dit zou het altijd lastig maken om de oorspronkelijk aangekondigde tijdlijn te halen, maar het feit dat de vertraging twee volle jaren bedraagt, heeft sommigen verrast.

De nieuwe routekaart

Google zal doorgaan met het testen van de producten tot deze tijd volgend jaar. Zodra dit klaar is ziet hun top line roadmap er als volgt uit:

Fase 1 (vanaf eind 2022)

Zodra het testen is voltooid en de API's in Chrome zijn gelanceerd, zal Google de start van fase 1 aankondigen. Tijdens fase 1 krijgen publishers en de advertentie-sector de tijd om hun diensten te migreren. Google verwacht dat deze fase negen maanden zal duren en heeft toegezegd de adoptie en feedback zorgvuldig te monitoren voordat wordt overgegaan naar fase 2.

Fase 2 (vanaf medio 2023)

Chrome zal de ondersteuning voor third-party cookies geleidelijk afbouwen gedurende een periode van drie maanden die eindigt eind 2023.

Voor een bedrijf zo groot als Google is, zelfs met meer tijd, het balanceren van privacy en het genereren van inkomsten duidelijk niet eenvoudig. Ook al is er extra tijd, toch denken sommigen dat het onwaarschijnlijk is dat de Privacy Sandbox zal resulteren in oplossingen die worden overgenomen door Apple en anderen, zoals Mozilla. Dit betekent complexiteit voor adverteerders.

Ondanks deze versnippering kan de aankondiging ook gezien worden als positief voor de industrie. Er is meer tijd om de voorstellen te verbeteren en voor de koop- en verkoopzijde om zich aan te passen. Het eerder aangekondigde toezicht door de regelgevende instanties is ook welkom gezien de omvang van deze veranderingen. DPG media licht toe wat dit inhoudt en welke gevolgen er kunnen optreden.

Wat velen over het hoofd zagen, is dat Google in zijn blogpost tweemaal vermeldt dat het van plan is ervoor te zorgen dat third-party cookies niet worden vervangen door andere individuele trackers, waaronder fingerprinting. Grote publishers zullen blij zijn met dit nieuws, want het betekent dat de ingestemde first-party-relaties die ze in de loop der jaren hebben opgebouwd, nog waardevoller zullen zijn voor adverteerders dan dat ze nu al zijn.

En wat nu? Aangezien Chrome een marktaandeel van 60 procent heeft, denkt DPG Media dat ondanks het uitstel van executie voor third-party cookies slimme publishers (zoals DPG Media) en adverteerders de ontwikkeling van deze voorstellen op de voet blijven volgen en zich bezighouden met testen wanneer dat mogelijk en zinvol is.

www.dpgmedia.nl
www.google.com
www.abc.xyz

 

Abonneer je op onze nieuwsbrief