Marketing Report
RTL Nederland, Talpa Network, NPO, NCP, EMG en NEP sluiten mediapact Respectvol Samenwerken nieuws

RTL Nederland, Talpa Network, NPO, NCP, EMG en NEP sluiten mediapact Respectvol Samenwerken

RTL Nederland, Talpa Network, de Nederlandse Publieke Omroep (NPO), de Vereniging van de Nederlandse Content Producenten (NCP), EMG Nederland en NEP The Netherlands hebben het mediapact Respectvol Samenwerken ondertekend.

Daarmee slaat een zeer groot deel van de audiovisuele sector zijn handen ineen tegen (seksueel) grensoverschrijdend gedrag en voor een sociaal veilige werkomgeving binnen de mediabranche.

10 punten

Het convenant omvat 10 punten waaraan de ondertekenaars zich zeggen te houden. Het gaat dan om respect voor elkaars waardigheid, rekening houden met elkaar, uitspreken en aanspreken, waardering voor verschil en inclusie, afspraken nakomen, discriminatie, seksueel geweld en mishandeling, (seksuele intimidatie), agressie en geweld en pesten.

Uiterlijk 1 juli 2023 zal een actieplan volgen waarin het  gaat om preventie, risico-analyse, aanpassen van interne regelingen, meldprocessen, positie van daders en omstanders en een verantwoording zal worden vastgelegd.

Organisaties hebben zich afzonderlijk al aangesloten bij het meldpunt Mores.online, het aanbieden van bewustwordingstrainingen en het benadrukken van de aanwezigheid van interne en externe vertrouwenspersonen.

Met het convenant willen de deelnemende partijen zich nog sterker maken voor de veiligheid van alle medewerkers: van producenten, zenders en facilitaire bedrijven tot deelnemers, freelancers, gasten en andere betrokkenen. Op elk niveau en in elke schakel van de keten.

Het convenant komt nadat problemen bekend werden over The Voice (ITV Studios-toenmalig Talpa Media/RTL4) en De Wereld Draait Door (BNNVARA/VARA, NPO1, november 2022). De NPO heeft het convenant mede afgesloten namens de afzonderlijke omroepinstellingen NOS, NTR, AVROTROS, BNNVARA, KRO-NCRV, VPRO, MAX, Human, Zwart, ON, PowNed, WNL en EO.

Alle producenten die lid zijn van de NCP waaronder Banijay Benelux, Fremantle, Blazhoffski, ConceptStreet, Human Factor, IDTV, ITV Studios Nederland, Medialane, SkyHighTV, Talpa (voorheen Talpa Entertainment Productions), Warner Bros Television Productions Nederland committeren zich aan het Mediapact. 

Volgens de initiatiefnemers is het van belang dat op de momenten dat de verschillende bedrijven bij elkaar komen, er eenduidigheid is over gewenst gedrag. Dit opdat alle medewerkers en betrokkenen binnen de audiovisuele sector op een respectvolle en prettige manier met elkaar kunnen samenwerken in een veilige omgeving en zich bovendien gesteund voelen om ongewenst gedrag niet te accepteren, te corrigeren en zich daarover uit te spreken.

Ondertekenaars van het convenant zijn Frederieke Leeflang (voorzitter Raad van Bestuur NPO), Sven Sauvé (CEO van RTL Nederland), Pim Schmitz (CEO van Talpa Network), Arjan van Westerloo (CEO van NEP The Netherlands), René Delwel (CEO van EMG The Netherlands) en Manon van der Hoek (voorzitter van Nederlandse Content Producenten en Chief Commercial Officer & Legal Officer van Fremantle Nederland).

Langetermijninvestering

Het Mediapact Respectvol Samenwerken is een gezamenlijke inspanning, waar betrokken partijen voor de lange termijn in investeren. Dat wordt gedaan door doorlopend het gesprek aan te gaan, dilemma’s te delen, van elkaar te leren en elkaar te stimuleren. De eerste concrete acties, die we als mediasector gaan oppakken, komen voort uit drie belangrijke thema’s: training, bewustwording en gezamenlijke verantwoording.

De initiatiefnemers benadrukken dat andere bedrijven binnen de mediasector welkom zijn zich aan te sluiten bij het Mediapact. De in Nederland gevestigde bedrijven van DPG Media, Mediahuis, Walt Disney Company (inclusief ESPN), Paramount Global, Netflix, VodafoneZiggo (Ziggo Sport) en anderen zijn vooralsnog daarbij niet aangesloten. 

Activiteiten

In het eerste kwartaal van 2023 zal een campagne voor medewerkers worden gevoerd en er zal een jaarlijks evenement worden opgezet rondom het thema respectvol samenwerken. Alle bestuurders krijgen een training van een externe partij en alle collega's kunnen een e-learningtool gebruiken.

Het volledige convenant is hier te vinden.

www.npo.nl

www.rtlnederland.nl

www.talpanetwork.com

www.emglive.com

www.nepworldwide.nl

www.avproducenten.nl

www.respectvolsamenwerken.nl

 

 

 

Uitgelicht

Abonneer je op onze nieuwsbrief.