Marketing Report
Raad van State: onderbouw aangekondigd gokreclameverbod beter nieuws

Raad van State: onderbouw aangekondigd gokreclameverbod beter

De Raad van State, het wettelijk adviesorgaan van de regering, heeft in een advies aangegeven dat het aangekondigde ongerichte online gokreclameverbod beter onderbouwd en uitgewerkt kan worden. Wel onderschrijft de Raad van State het belang van preventie en bescherming. Minister Franc Weerwind van Rechtsbescherming wil na aandringen van een meerderheid van de Tweede Kamer middels een ministerieel besluit de reclame voor online gokken drastisch inperken. In oktober 2022 gaf de minister  aan het verbod in maart 2023 te willen invoeren. Het is niet duidelijk of dat gaat lukken.

Het voorstel dat de regering heeft gedaan, gaat uit van een reclameverbod waarbij reclame alleen gericht mag worden op mensen van ouder dan 24 en niet gericht mag zijn op diegenen die uitgesloten zijn van deelname aan online kansspelen. Er zou geen grondslag zijn volgens de huidige wetgeving om een totaalverbod in te stellen (zoals in Italië, Letland en Litouwen het geval is). Volfgens  Nielsen is er in het eerste jaar circa 135 miljoen euro besteed aan reclame voor online gokken en zijn er veel sponsorovereenkomsten in de sportbranche afgesloten.

Zo stelt de Raad van State dat niet duidelijk is welke maatregelen genomen moeten worden om te voorkomen dat internetreclame voor online gokken bij kwetsbare groepen onder de aandacht komt. De vraag die daarbij gesteld wordt is of er een onderscheid te maken valt op internet met gerichte en ongerichte reclame. Daardoor kunnen toezichthouders ook lastig handhaven. Ook vraagt de Raad van State aandacht voor het kunnen omzeilen van de regelgeving via bijvoorbeeld sluikreclame en hoe dat voorkomen kan worden. Reclame op websites die zich specifiek richten op degenen die interesse hebben in deelname aan kansspelen, zoals nieuws- en vergelijkingssites van kansspelen, blijft toegestaan. Dit vanuit de gedachte dat consumenten zelf kunnen besluiten om naar de websites van aanbieders of nieuws- en vergelijkingssites te gaan en daar de reclame te bekijken. De Raad van State vindt dat onvoldoende duidelijk.

De Raad van State stelt het te begrijpen dat de regering kwetsbare groepen wil beschermen en gokverslavingen wil voorkomen, maar stelt dat de effecten van de reclame en de legalisering van online gokken nog niet precies duidelijk zijn. Daarom adviseert de Raad van State een nadere onderbouwing in het voorstel en de verhouding met reclame voor roken (dat is inmiddels verboden) en alcohol. Ook adviseert de Raad van State om scherper te zijn met de overgangstermijnen aangaande sportsponsoring om te voorkomen dat er toch nog nieuwe of verlengde sponsorcontracten worden gesloten tijdens de overgangstermijn.

In 2024 volgt een evaluatie omtrent het openstellen van de online kansspelen.  De Raad van State stelt dat de ervaringen met de reclameregelgeving dan meegenomen kunnen worden. Overigens komt het vaak voor dat de Raad van State voorstellen van de regering bekritiseerd met opmerkingen over de uitwerking en onderbouwing. Dit weerhoudt de regering niet om geplande voorstellen door te voeren.

www.raadvanstate.nl
www.rijkdoverheid.nl

 

Uitgelicht

Abonneer je op onze nieuwsbrief.