RadioCorp (Slam!) en Mediahuis (Audiohuis/Sublime) akkoord met loslaten clausulering

RadioCorp (Slam!) en Mediahuis (Audiohuis/Sublime) akkoord met loslaten clausulering

RadioCorp, de eigenaar van de radiozender Slam! en Mediahuis (eigenaar van Audiohuis en radiozender Sublime) zijn akkoord met het loslaten van de clausuleringen bij de veiling van radiofrequenties. Mediahuis en RadioCorp hebben dit aan Marketing Report bevestigd

Minister Micky Adriaansens heeft in een conceptbesluit voorgesteld de clausuleringen voor de radiofrequenties voor niet-recente muziek (thans Radio Veronica), recente muziek (thans Slam!) en jazz- en/of klassieke muziek (thans Sublime) los te laten en deze frequenties samen met de andere landelijke commerciële radiofrequenties (in totaal zeven) te veilen.

Alleen nog nieuws- en Nederderlandstalige zender

Er blijven alleen clausuleringen over voor een nieuwszender (minimaal 50 procent nieuws, actualiteiten en informatie) en Nederlandstalige muziek (minimaal 50 procent). Bij het Nederlandstalige kavel vervalt de verplichting om naast Nederlandstalige muziek ten minste 20 procent aan Europese producties uit te moeten zenden. De verplichtingen gelden alleen van 07:00 tot 19:00 uur. De overige kavels worden allemaal ongeclausuleerd.

Sublime moet in de huidige situatie 87 procent van de zendtijd wijden aan jazz en/of klassiek van maandag tot en met vrijdag van 07:00 tot 19:00 uur en op zaterdagen 100 procent en op zondagen 98 procent. Voor 100% NL geldt dat deze 70 procent van de zendtijd aan Nederlandstalige muziek moet wijden en nog eens 20 procent aan Europese producties, waarbij 45 procent niet ouder dan één jaar mag zijn. Deze percentages kwamen voort uit een vergelijkende toets uit 2003 (100% NL kwam na rechtszaken in 2006 in de ether) en 2011 voor Sublime.

RadioCorp is het eens met de 50 procents-eis maar vraagt de overheid om daarvan dan minstens de helft jonger dan één jaar te laten zijn ter stimulans van recente muziek.

Veiling niet juiste instrument?

RadioCorp wijst de minister erop dat veilen niet het juiste instrument is om met radiofrequenties er de meeste waarde mee te creëren. Daarbij wijzen aandeelhouders en directeuren Herbert Visser en Carlo de Boer er op dat radiostations als Yorin FM/Caz/Arrow Classic Rock het niet gered hebben, net als Arrow Jazz FM en Fresh FM. Daarbij wijst RadioCorp er op dat opportunistische partijen die boven een realistisch bod gaan zitten niet gericht zijn op bedrijfseconomische exploitatie maar om de concurrent uit de markt te houden en/of een miljonair waar bedrijfseconomische motieven geen rol spelen en dan na verloop van tijd de boel failliet laat gaan.

Via een rapport van SEO Economisch Onderzoek is na een data-uitvraag van omzet- en kostengegevens bij radiostations bekend geworden wat de marktwaarde van de vergunningen is. Die marktwaarde voor nieuwkomers is volgens RadioCorp gelijk de bovenkant van wat een nieuwkomer redelijkerwijs zou willen betalen. Volgens RadioCorp zijn door het bekend maken van het SEO-rapport en de genoemde bedragen duidelijk dat overbiedingen als niet realistisch moeten worden beschouwd.

Nieuwkomers?

Voor het nieuws- en Nederlandstalige kavel redeneert RadioCorp vanuit het gegeven dat ook uit de onderzoeken van SEO Economisch Onderzoek blijkt dat de effectieve marktwaarde voor nieuwkomers gezien de clausuleringen er nooit een realistisch bod kan worden uitgebracht en er alleen maar verlies kan worden gemaakt.

Daarbij merkt RadioCorp op dat alleen de bestaande spelers (FD Mediagroep, respectievelijk RadioCorp) in staat zijn die winstgevend te maken met een bod.

Dit omdat nieuwkomers de exploitatielasten niet meer kan terugverdienen en geen levensvatbaar model zal kunnen presenteren. RadioCorp stelt dat de overheid er voor moet zorgen dat de frequenties alleen in handen mogen komen van partijen die er een positieve exploitatie van weten te maken. RadioCorp pleit in die zin voor waarborgen dat niet-rendabele of niet efficiënt gebruik van de radiofrequenties wordt tegengegaan.

Ook hekelt het radiobedrijf dat er in een keer moet worden betaald, ofwel 50 procent bij het verkrijgen van de vergunning en de overige 50 proecnt binnen een jaar. Dat is volgens het radiobedrijf lastig om te lenen waarbij het bedrijf er op wijst dat jaarlijkse vergoedingen volgens de Europese wetgever efficiënter zijn dan ineens innen eb de radiostations nog steeds te kampen heeft met de gevolgen van de coronacrisis.

Verder pleit RadioCorp voor een vergunningsduur van 6 in plaats van 12 jaar om de overgang naar digitale technieken te bevorderen.

Marktwaardes volgens SEO Economisch Onderzoek:
A1 (thans Sky Radio) 25,712 miljoen (71,47 procent FM-bereik)
A2 (thans Radio Veronica) 13,865 miljoen (60,21 procent FM-bereik)
A3 (thans Qmusic) 26,359 miljoen (71,40 procent FM-bereik)
A4 (thans BNR Nieuwsradio) -- (66,77 procent FM-bereik)
A5 (thans Slam!) -- (55,59 procent FM-bereik)
A6 (thans Radio 538) 25,401 miljoen (77,20 procent FM-bereik)
A7 (thans Radio10) 19,155 miljoen (64,01 procent FM-bereik)
A8 (thans Sublime) 4,393 miljoen (50,05 procent FM-bereik)
A9 (thans 100% NL) -- (60,43 procent FM-bereik)

Zie ook: FD Mediagroep (BNR Nieuwsradio) vreest teloorgang nieuwsradiozender bij huidige veilingregels

www.radiocorp.nl
www.rijksoverheid.nl

Uitgelicht

Abonneer je op onze nieuwsbrief.