Marketing Report
SKO Jaaroverzicht 2022: Nederlander kijkt minder tv nieuws

SKO Jaaroverzicht 2022: Nederlander kijkt minder tv

De Nederlander keek in 2022 gemiddeld 138 minuten per dag naar televisiezenders (2 uur en 18 minuten); dit is 16 minuten minder dan in 2021. Het percentage uitgesteld kijken binnen zes dagen na de uitzenddag steeg in 2022 naar 21,5 procent, wat overeenkomt met 30 minuten per dag. In 2021 was dit 27 minuten per dag.

De tv-schermtijd ofwel de totale tijd die voor het televisiescherm werd doorgebracht, bedroeg in 2022 181 minuten (3 uur en 1 minuut). Dit is 19 minuten minder dan in 2021. Naast het kijken naar televisiezenders (inclusief live en uitgesteld kijken) zit in de TV Schermtijd ook de tijd die wordt besteed aan het kijken naar bijvoorbeeld video on demand diensten (o.a. Netflix, Videoland en Disney+).

De kijkcijfers van SKO zijn gebaseerd enkel op het kijkgedrag gemeten via alle tv-toestellen in het huishouden. Het kijken via een smartphone, tablet, laptop en PC zit niet in deze cijfers. Het herstel van de daling in kijktijd was in 2020 en 2021 met name ingegeven door corona en de bijbehorende maatregelen: men was meer aan huis gebonden en keek meer televisie. We zien nu weer de autonome daling van voor corona.

Grafiek 1: Kijktijd naar kijkmoment, gehele dag (02-26 uur), 6 jaar en ouder

Marktaandelen zenders

De publieke omroepen behaalden in 2022 over de gehele dag gezamenlijk een gemiddeld marktaandeel van 38,0 procent. De zenders van RTL Nederland behaalden een marktaandeel van 24,4 procent en de Talpa Network zenders 16,0 procent. In het avondtijdvak (18:00-24:00 uur) behaalden de publieke omroepen een marktaandeel van 39,0 procent, de zenders van RTL Nederland 28,5 procent en de Talpa Network-zenders 18,1 procent. De zender NPO 1 heeft het hoogste marktaandeel, gedurende de dag was dit 26,0 procent en in de avond was dit 25,3 procent.

De SKO Light zenders bereikten gezamenlijk gemiddeld per maand 70,0 procent van de Nederlandse bevolking. Het marktaandeel van deze zendergroep is in 2022  voor de gehele dag uitgekomen op 2,9 procent.

Grafiek 2: Marktaandelen 2021 en 2022, gehele dag (02-26 uur), 6 jaar en ouder

Tabel 1.1: Kijkcijfers per zender en zendergroep, gehele dag (02-26 uur), 6 jaar en ouder

Noot

1        Per 24 mei 2022 wijzigde de zendernaam van Spike naar Paramount Network.
2        Viacom is de oude benaming voor de zendergroep die Paramount Global heet

Tabel 1.2: Kijkcijfers per zender en zendergroep, avond (18-24 uur), 6 jaar en ouder

Noot

1        Per 24 mei 2022 wijzigde de zendernaam van Spike naar Paramount Network.

Meest bekeken programma's in 2022

De top-25 meest bekeken programma’s in 2022 wordt aangevoerd door de kwartfinale WK voetbal Nederland-Argentinië op 9 december 2022 met gemiddeld 5.629.000 kijkers. Dit programma realiseerde ook het hoogste totaal aantal kijkers met een bereik van 8.553.000 personen van 6 jaar en ouder.

Tabel 2: Top-25 meest bekeken programma’s, 6 jaar en ouder, gehele dag (02-26 uur)

De top-25 meest bekeken programma’s in 2022 exclusief sportprogramma's wordt aangevoerd door de eerste uitzending van Wie Is de Mol op 1 januari met gemiddeld 3.996.000 kijkers.

Tabel 3: Top-25 meest bekeken programma’s, 6 jaar en ouder, gehele dag (02:00-02:00 uur), exclusief sport.

De kwartfinale WK voetbal Nederland-Argentinië op 9 december 2022 realiseerde ook het hoogste totaal aantal kijkers met een bereik van 8.553.000 personen van 6 jaar en ouder.

Tabel 4: Top-10 meest gekeken programma’s obv totaal aantal kijkers, 6 jaar en ouder, gehele dag (02:00-02:00 uur)

Meest uitgesteld bekeken programma's in 2022

Wie is de Mol van 1 januari 2022 is het meest uitgesteld bekeken programma van 2022 met gemiddeld 2.094.000 kijkers die uitgesteld keken binnen 6 dagen na de uitzenddag. Het programma met het hoogste aandeel kijktijd dat uitgesteld gekeken is in verhouding tot de totale kijktijd van dat programma, is het Sinterklaasjournaal van 11 november 2022 met 69 procent.

Tabel 5: Top-10 meest uitgesteld bekeken programma’s (0-6 dagen na uitzenddag), 6 jaar en ouder, gehele dag (02:00-02:00 uur)

Bereik SKO Light zenders

De SKO Light zenders bereikten gezamenlijk gemiddeld per maand 70 procent van de Nederlandse bevolking.

Tabel 6: Gemiddeld maandbereik SKO Light zenders, 6 jaar en ouder

Noot

1             ESPN UHD is per 3 januari 2022 toegevoegd aan de SKO Light meting.
2             Euronews is per 28 februari 2022 toegevoegd aan de SKO Light meting.
3             Pebble TV stopte per 2 mei 2022 met uitzenden.
4             RTV7 is per 27 juni 2022 toegevoegd aan de SKO Light meting.
5             Love Nature is per 1 augustus 2022 toegevoegd aan de SKO Light meting.

 

www.kijkonderzoek.nl

 

Uitgelicht

Abonneer je op onze nieuwsbrief.