Tweede Kamer steunt veiling radiofrequenties voor het grootste deel

Tweede Kamer steunt veiling radiofrequenties voor het grootste deel

De meeste Tweedekamerfracties lijken de ingezette veiling van radiofrequenties van minister Micky Adriaansens (VVD) te steunen. Wel hebben partijen als VVD, D66, PVV, CDA en BBB vragen bij de termijn die de minister gesteld heeft van 12 jaar. De VVD wil weten hoe zit in het geval dat digitalisering van radio voorspoediger verloopt dan geschetst en vraagt om een evaluatiemoment. Ook D66 stelt soortgelijke vragen en zegt met gemengde gevoelens kennis te hebben genomen van de brief waarin de veiling van etherfrequenties is aangekondigd.

Volgens D66 wordt met een termijn van 12 jaar waarin de minister FM wil laten voortbestaan als radiomedium, doorgemodderd en vraagt om heldere deadlines en communicatie met de hele sector inclusief autofabrikanten. Zowel D66, VVD als het CDA vragen om een hoger percentage dan de beoogde 50 procent voor nieuws- en actualiteiten voor het nieuwskavel, waarbij D66 en CDA 75 procent aangeven (en CDA ook 90 procent suggereert). Daar moet staatssecretaris Gunay Uslu (D66) van OCW nog voor 1 maart 2023 over beslissen.

PVV vraagt om een gesprek met de radiosector en hint op een termijn van 6 jaar en benadrukt dat de relatie tussen het radioveld en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat geruime tijd niet best is. Op 1 maart 2023 moeten de formele regelingen zoals geopenbaard in de Staatscourant worden geplaatst opdat de veiling daarna kan aanvangen.

Een te voeren debat door de Tweede Kamer kan alleen zeer kort voor die publicatie worden gehouden. De minister heeft in haar brief aan de Tweede Kamer aangegeven dat alleen als uiterlijk 1 maart 2023 de veilingdocumenten formeel worden gepubliceerd een veiling mogelijk is voor 1 september 2023. Daarmee is de speelruimte om wijzigingen aan te brengen op voordracht van de Tweede Kamer minimaal. De minister heeft beargumenteerd in haar eerdere brief waarom zij denkt dat 12 jaar een valide termijn is.

www.rijksoverheid.nl

www.tweedekamer.nl

 

Uitgelicht

Abonneer je op onze nieuwsbrief.