Vattenfall en Greenchoice op vingers getikt door ACM over duurzaamheidsclaims

Vattenfall en Greenchoice op vingers getikt door ACM over duurzaamheidsclaims

Greenchoice en Vattenfall hebben ondudielijke en onvoldoende onderbouwde duurzaamheidsclaims gedaan. Daarom doneren beide bedrijven respectievelijk 450.000 euro en 950.000 euro aan verschillende duurzame doelen ter compensatie. Dit heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) als toezichthouder bekend gemaakt. Greenchoice en Vattenfall hebben bindende toezeggen gedaan aan de ACM die daarop geen sancties heeft opgelegd.

Cateautje Hijmans van den Bergh, bestuurslid van ACM: “Consumenten die duurzame keuzes willen maken, moeten erop kunnen vertrouwen dat de claims die bedrijven op hun websites zetten ook kloppen. We zijn tevreden dat de bedrijven erkennen dat zij duidelijker hadden moeten informeren over duurzaamheid.

En dat zij verschillende duurzaamheidsclaims en de onderbouwing daarvan aanpassen. Bovendien nemen zij maatregelen om hun klanten in de toekomst beter te informeren. Wij waarderen het dat de bedrijven een flink bedrag schenken aan duurzame doelen als compensatie voor de vage claims.”

Wat is er aan de hand?

De ACM zag in de energiesector veel mogelijk misleidende duurzaamheidsclaims. Daarom heeft de ACM in het voorjaar van 2021 energieleveranciers aangesproken om hun claims kritisch te bekijken. Daarna heeft de ACM haar onderzoek voortgezet bij Greenchoice en Vattenfall. Bij Vattenfall en Greenchoice bleek bijvoorbeeld dat ze zichzelf duurzaam neerzetten door vergelijkingen te gebruiken. Het was echter niet duidelijk op basis waarvan de vergelijking werd gemaakt en met wie of wat vergeleken werd.

Greenchoice

Het gaat bij Greenchoice om de term bosgecompenseerd gas en CO2-gecompenseerd gas alsmede onjuiste claims ten aanzien van andere leveranciers (groenste energiebeweging, duurzaamste merk van Nederland en grootste inkoper van zonne-energie) die niet onderbouwd of onjuist zijn. Zo is bosgecompenseerd gas niet per se groen gas.

Vattenfall

Vatttenfall wekte de indruk dat deze enkel groene stroom verkoopt, terwijl dat niet zo is. Ook claimt Vattenfall zonder onderbouwing wereldrecord goedkoopste windstroom en verder te gaan dan de doelstellingen van de klimattop in Parijs zonder dit te onderbouwen. Ook het verwijzen naar een Sustainable Brand Index als duurzaam merk, terwijl die lijst niet gaat over daadwerkelijke duurzaamheidsinspanningen, maar alleen de perceptie van de consument meet.

Tijdens het onderzoek hebben de bedrijven aanboden hun werkwijze te willen aanpassen en hiervoor een toezegging te doen. De ACM gaat de toezeggingen gedurende 2 jaar controleren.

Leidraad duurzaamheidsclaims

Bedrijven die hun producten aanprijzen met duurzaamheidsclaims, moeten ervoor zorgen dat die juist, duidelijk en controleerbaar zijn. Anders worden consumenten misleid. De ACM controleert verschillende sectoren op het gebruik van duurzaamheidsclaims. Zo hebben we ook duurzaamheidsclaims in de kledingsector onderzocht.

De ACM heeft de regels uitgelegd in de Leidraad duurzaamheidsclaims. Daarin staan de vijf vuistregels voor duurzaamheidsclaims. Hiermee biedt de ACM houvast aan bedrijven. Dit zijn de vijf vuistregels:

  1. Maak duidelijk welk duurzaamheidsvoordeel het product heeft
  2. Onderbouw duurzaamheidsclaims met feiten en houd ze actueel
  3. Vergelijkingen met andere producten, diensten of bedrijven moeten eerlijk zijn
  4. Wees eerlijk en concreet over de duurzaamheidinspanningen van uw bedrijf
  5. Zorg dat visuele claims en keurmerken behulpzaam zijn voor consumenten en niet verwarrend.

De ACM zal de energiesector nauwgezet in de gaten blijven houden. De ACM sluit niet uit dat wanneer deze in de toekomst een overtreding vaststelt dit tot een boete zal leiden. Bedrijven die zich inspannen voor duurzaamheid moeten volgens de ACM worden beschermd tegen bedrijven die oneerlijk concurreren door gebruik te maken van misleidende claims.

www.vattenfall.nl
www.greenchoice.nl
www.acm.nl

 

Uitgelicht

Abonneer je op onze nieuwsbrief.