Marketing Report
Vereniging Grootgebruikers Postdiensten gaat op in DDMA

Vereniging Grootgebruikers Postdiensten gaat op in DDMA

De Vereniging Grootgebruikers Postdiensten (VGP) houdt op te bestaan en gaat voortaan verder als onderdeel van DDMA, de branchevereniging voor datagedreven marketing, service en sales.

De aansluiting van de VGP vormt, naast de groeiende rol van post in de mediamix en de politieke aandacht voor het kanaal, de aanleiding voor DDMA om een Commissie Post op te richten.

Achtergronden besluit

De VGP heeft in de afgelopen 16 jaar een belangrijke rol gespeeld in de postmarkt. De postmarkt is echter veranderd en het ledenaantal loopt al een tijdje terug. Sinds de overname van Sandd door PostNL is de relevantie van de diensten van de VGP afgenomen. De meeste leden zien echter wel de toegevoegde waarde van het behartigen van de belangen van de zakelijke postmarkt. Daarom hebben de VGP-leden op de Algemene Ledenvergadering op 17 maart 2022 unaniem besloten zich bij DDMA aan te sluiten. VGP-leden behouden daarbij voordelen als het Postfilter en profiteren daarnaast van de andere diensten van DDMA, zoals de legal helpdesk, 70 events per jaar en de samenwerking met andere commissies en kanalen.

Jan-Willem Roelofs, vice-voorzitter VGP: “We zijn blij met dit besluit. Als VGP waren we vorig jaar al bezig om na te denken over een herijking van de strategie waarin verbreding een rol zou kunnen spelen. Aansluiting bij een andere partij is de meest logische oplossing, omdat de meeste leden ook niet willen dat de VGP ophoudt te bestaan. Door aansluiting bij de Commissie Post van de DDMA zullen onze opgedane kennis, betrokkenheid en contacten met onder meer de ACM en het Ministerie van Economische Zaken, niet verloren gaan.”

Oprichting DDMA Commissie Post

Post speelt van oudsher een belangrijke rol in de datagedreven marketingsector. De laatste jaren wint het kanaal weer aan populariteit en zien steeds meer organisaties de waarde van post naast hun digitale marketingactiviteiten. Tegelijkertijd neemt de politieke aandacht voor het kanaal toe, zowel op landelijk als gemeentelijk niveau. Met de oprichting van de Commissie Post wil DDMA met onder meer kennisdeling en eenduidige richtlijnen een toekomstbestendig postkanaal neerzetten, voor consumenten, opdrachtgevers en dienstverleners.

Diana Janssen, directeur DDMA: “Om te kunnen groeien en (potentiële) klanten te bereiken, is het van cruciaal belang dat organisaties verschillende kanalen kunnen inzetten. Post is een van die kanalen. We zien zowel bij consumenten als merken een herwaardering van fysieke post. Met de oprichting van de Commissie Post willen we deze groei in goede banen leiden en innovatie stimuleren. Ik ben erg blij dat we daarbij versterking krijgen van de jarenlange opgebouwde kennis en ervaring van de VGP-leden.”

www.ddma.nl

Uitgelicht

Abonneer je op onze nieuwsbrief.