Marketing Report
ACM beslist officieel: overname Talpa Network door RTL Group verboden nieuws

ACM beslist officieel: overname Talpa Network door RTL Group verboden

RTL Group krijgt geen vergunning om Talpa Network over te nemen. Dat heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) op 3 maart 2023 besloten. De overname heeft een negatieve invloed op de concurrentie. Het voorgenomen besluit was sinds eind januari 2023 al bekend.

De verwachting is dat de ACM binnen één maand een openbare versie van zijn besluit openbaar zal maken. Dan zullen alle onderbouwingen in meer detail duidelijk worden.

Prijsverhogingen

Volgens de ACM ontstaat er door de overname een te machtige partij in het commerciële medialandschap. Dat leidt tot prijsverhogingen voor adverteerders en voor telecomaanbieders die de zenders doorgeven. Uiteindelijk betaalt de consument daarvan de rekening.

Weinig andere advertentiemogelijkheden

Als RTL Nederland en Talpa Network samen zouden gaan, hebben adverteerders weinig andere mogelijkheden om op televisiezenders te adverteren. Dat zou betekenen dat een gecombineerd RTL Nederland/Talpa Network volgens de ACM de prijzen kan verhogen. Daarbij is de Ster met zijn reclame op de publieke (NPO-)zenders niet in staat voldoende tegenwicht te bieden. Hogere advertentieprijzen leiden uiteindelijk tot hogere prijzen voor consumenten.

Adverteerders en mediabureaus hebben aangegeven dat zij nog steeds grote verschillen zien tussen online advertenties en advertenties op televisie. Zij geven ook aan dat reclame op televisie cruciaal is voor de marketing van producten voor consumenten. Dat betekent dat als de prijzen van televisie-advertenties stijgen, adverteerders niet kunnen uitwijken naar online advertenties.

De prijzen van online advertenties houden de prijzen van televisieadvertenties dan ook niet in toom, in ieder geval op dit moment en in de komende jaren. Daardoor zou de combinatie RTL Nederland/Talpa Network de prijzen voor televisiereclame ongestraft kunnen verhogen.

Online niet ten koste van belangrijke televisiereclame

De ACM ziet ook dat bedrijven steeds meer geld besteden aan online reclame. Maar dat gaat meestal niet ten koste van hun advertentiebudgetten voor radio of televisie. De ACM verwacht dat televisiereclame ook komende jaren in Nederland een belangrijke en een zelfstandige markt blijft.

RTL Group en Talpa Network hebben remedievoorstellen ingediend, maar die hebben niet geleid tot een verandering van standpunt van de ACM.

Te dominante partij bij doorgifte van televisiezenders

Telecomaanbieders zoals KPN, T-Mobile Netherlands of VodafoneZiggo, nemen commerciële tv-zenders op in hun zenderaanbod. Ze zouden na de overname niet om RTL Nederland/Talpa Network heen kunnen. Dat is nu al lastig, want het níet opnemen van zenders van RTL Nederland of Talpa Network in het zenderaanbod betekent dat consumenten naar een andere telecomaanbieder gaan. Als de overname door zou gaan, dan verslechtert de onderhandelingspositie van telecomaanbieders. De combinatie RTL Nederland/Talpa Network kan na de overname dan ook hogere prijzen rekenen. Dat betekent dat consumenten meer gaan betalen voor een televisieabonnement.

Meer hierover is te lezen in het eerdere uitgebreidere artikel dat eind januari 2023 is gepubliceerd op Marketing Report.

www.acm.nl

www.rtl.com

www.rtlnederland.nl

www.talpanetwork.com

Uitgelicht

Abonneer je op onze nieuwsbrief.