bvA: VIA-advies forse tariefsverhoging van bureaus buitenproportioneel en onwenselijk

bvA: VIA-advies forse tariefsverhoging van bureaus buitenproportioneel en onwenselijk

De branchevereniging van adverteerders bvA vindt de door brancheorganisatie VIA geadviseerde tariefsverhoging van uurtarieven van 10 tot 15 procent buitenproportioneel en onwenselijk. VIA heeft zijn leden deze tariefsverhoging geadviseerd vanwege de hoge inflatiecijfers. bvA roept bureaus op om mee te denken met hun klanten hoe merken in deze tijden kunnen blijven adverteren en zo op lange termijn gezond blijven. Dat zou dan kunnen door samen te onderzoeken hoe door efficiënter en slimmer met beschikbare budgetten om te gaan tóch de beoogde resultaten bereikt kunnen worden.

bvA wijst er op dat het overeenkomen van tarieven een zaak voor ieder bureau en adverteerder afzonderlijk is. Volgens bvA leidt de inflatie bij adverteerders tot enorme kostenstijgingen. Niet alleen van personeel en huisvesting. Maar ook van kosten voor bijvoorbeeld grond- en hulpstoffen, productie en transport. De druk om deze omstandigheden het hoofd te bieden door -onder andere- kosten te besparen is daarbij enorm.

VIA stelt dat een te klein gedeelte van de VIA-leden indexatie toegepast. In de optiek van VIA is het belangrijk prijsindexatie toe te passen om de communicatie- en reclamebranche duurzaam te laten groeien en ruimte te houden voor creatief en innovatief werk.

Saskia Baneke-Delfgaauw
, directeur van VIA Nederland: "Uit gesprekken met onze leden blijkt dat minder dan een derde jaarlijks de verkooptarieven indexeert. Slechts een enkeling denkt de huidige inflatiecijfers voor 100% door te berekenen. Daarnaast is er een verwachte salarisstijging op komst. Deze stijgende kosten zetten het perspectief van veel van onze leden onder druk. Vandaar wij dit signaal als VIA aan onze leden en de industrie afgeven. Om in onze branche ruimte te behouden voor groei en innovatie lijkt komende indexatie nodig en onoverkomelijk."

De bvA noemt een sterke verhoging van de bureautarieven onwenselijk en confronteert adverteerders met nog een extra uitdaging. Tegelijk waardeert bvA het belang van goed en kwalitatief creatief werk.

www.bva.nl
www.vianederland.nl

Uitgelicht

Abonneer je op onze nieuwsbrief.