CBb: veiling radiofrequenties gaat door per 1 september 2023

CBb: veiling radiofrequenties gaat door per 1 september 2023

De veiling van de negen landelijke frequentienetwerken via FM en DAB+ kan doorgaan. Dit betekent dat de ingezette lijn om de frequenties waar radiostations van Talpa Network (Radio 538, Sky Radio, Radio Veronica en Radio 10), DPG Media (Qmusic), Mediahuis (Sublime), RadioCorp (100%NL en Slam!), FD Mediagroep (BNR Nieuwsradio) opnieuw te verdelen, wordt voortgezet.

Dit heeft het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBb) bepaald in het beroep dat Talpa Network, RadioCorp en FD Mediagroep hadden aangespannen. Het CBb heeft nagenoeg alle argumenten beargumenteerd verworpen en volgt nagenoeg geheel hetgeen de Rotterdamse rechtbank eerder gesteld heeft.

Succesvol beroep van Kink

De Rotterdamse bestuursrechter had op 20 juli 2022 bepaald dat de regering de radiofrequenties per 1 september 2023 moest herverdelen. Eerder had de regering besloten om de uitzendlicenties met drie jaar te verlengen tot 1 september 2025, na een lobby van de radiostations en de wens van de Tweede Kamer. Hier ging het radiostation Kink van Leon Ramakers  (met Jan Hoogesteijn en Michiel Veenstra als leidinggevenden)  – met succes – tegen in beroep.

Financieringsbehoefte

Destijds stelde de overheid dat diverse radiostations hebben aangegeven tijdens de coronacrisis teruglopende advertentie-inkomsten te hebben en hierdoor (destijds) een financieringsbehoefte te hebben om te kunnen blijven uitzenden en te investeren in technologie. Om te voorzien in deze financieringsbehoefte, werd een verlenging noodzakelijk geacht tot 2025. 

Actuele feiten

De rechtbank overwoog eerder dat uitgegaan moest worden van actuele feiten en omstandigheden en stelde dat de financieringsbehoefte slechts bij een beperkt aantal partijen speelde. Ook stelde de rechtbank eerder dat de minister nader onderzoek had moeten doen naar de actuele financieringsbehoefte na een eind oktober ingediende motie in de Tweede Kamer die om verlenging vroeg.

Het CBB stelt nu in zijn uitspraak dat deze redenaties valide zijn. In de discussie van het CBb ging het erover of er een afdoende economisch belang was om een tijdelijke verlenging te mogen doen, waarbij Talpa Network, FD Mediagroep en RadioCorp betoogden dat er een te strikte uitleg door de rechtbank was gedaan. Volgens het CBb is dat niet zo, net zoals dat het CBb het niet eens is met de radiopartijen over dat er verlengd moest worden. Hoofdlijn is dat frequenties voor een beperkte periode worden vergund omdat het een schaars goed is. Ook overwoog het CBb dat politieke toezeggingen niet direct juridisch bindende toezeggingen zijn voor de radiopartijen.

Ook gaf de rechtbank oud-staatssecretaris Mona Keijzer en de Tweede Kamer een tik op de vingers. De (vernietigde) verlenging van drie jaar was niet voldoende voorbereid, niet goed gemotiveerd en is  onvoldoende zorgvuldig onderzocht. en is in strijd met de wettelijke norm van het Nationaal Frequentieplan. Het CBb zei dat het de indruk had dat Mona Keijzer dit besluit nam tegen haar eigen wil (contre coeur) op aandringen van de Tweede Kamer.

Slechts enkele geclausuleerde partijen

Slechts enkele geclausuleerde partijen had een financieringsbehoefte ten tijde van de coronacrisis (in ieder geval RadioCorp). Hierover zei het CBb dat het niet zo is dat vanwege enkele partijen dat dan alle landelijike vergunningen maar moesten worden verlengd. Dit aspect is onvoldoende meegenomen in het initiele besluit tot verlenging door de minister.

Veiling

De uitspraak betekent dat de regering door kan gaan met de ingezette lijn van een veiling van radiofrequenties waarbij nog twee geclausuleerde kavels (Nederlandstalig en nieuws) overblijven per 1 september 2023 en dat geen van de landelijke commerciële radiozenders nog zeker is van zijn voortbestaan. Ook mogen bedrijven nog drie landelijke kavels bezitten in plaats van (thans) vier.

Reactie Kink

Kink heeft als eerste gereageerd op de uitspraak. Jan Hoogesteijn, algemeen directeur van Kink: "Wij zijn enorm blij met deze uitspraak voor de luisteraars van KINK. De noodverlenging van drie jaar was een ongekende en niet te verdedigen afscherming van de radiomarkt. Kink kijkt uit naar de herverdeling van FM-frequenties in 2023. We gaan uit van een open en transparante veiling waarbij het geluid van Kink een eerlijke kans krijgt op distributie via FM, nog altijd goed voor twee derde van de landelijke beluistering."

Paul Römer, Managing Director Radio & televisie bij Talpa Network: "Vanzelfsprekend zijn wij teleurgesteld in de uitspraak van de rechter. Maar in dit soort gevallen heeft de rechter het laatste woord, dus dit is wat het is. Wij gaan ons nu voorbereiden op de veiling. En dat zullen wij in stilte doen."

Zie ook: Radio: wisselende reacties op uitspraak CBb

www.rechtspraak.nl
www.538.nl
www.radio10.nl
www.radioveronica.nl
www.skyradio.nl
www.talpanetwork.com
www.sublime.nl
www.mediahuis.com

www.100p.nl
www.slam.nl
www.bnr.nl
www.fdmediagroep.nl
www.qmusic.nl
www.dpgmedia.nl
www.kink.nl

Uitgelicht

Abonneer je op onze nieuwsbrief.