Marketing Report
[Column] Bob Goulooze: Arbeidsmarkt column

[Column] Bob Goulooze: Arbeidsmarkt

De arbeidsmarkt is krap, hoor ik ze vaak zeggen. Als ik zo’n ondernemer, directeur of manager hoor klagen moet ik altijd lachen. Het is natuurlijk niet zo dat er geen gekwalificeerd personeel rond loopt. Het is meer een kwestie van dat de werkverschaffers onrealistische verwachtingen hebben en irrelevante eisen hanteren die men maar niet wil loslaten. Neem nu een willekeurige vacature die ik op LinkedIn zag en die bol staat van irreële verwachtingen.

Onveranderlijk

Het gaat over lean, agile en scrum. Dat leidt natuurlijk niet tot wezenlijke veranderingen. Dat weet iedereen. Mensen willen namelijk helemaal niet veranderen; dat zit in de menselijke natuur. Al die modieuze prietpraat is goed om consultants aan het werk te houden; niet om je organisatie te veranderen. De beste manier om mensen mee te laten bewegen met veranderingen is door het mission statement van de organisatie te operationaliseren. Dat wil zeggen, voor elke job in de organisatie helder te maken wat van degene die de taak gaat vervullen wordt verwacht. En hem daarop af te rekenen. Het toont het individu hoe hij, op eigen wijze, bijdraagt aan de veranderende organisatie. Met het vele thuiswerken blijkt ook dat de productiviteit niet inzakt als mensen op hun eigen manier invulling geven aan hun baan. Er zijn helaas te weinig managers die dit inzien.

Onzinnig

Zo zag ik de vacature van veranderingsinstituut Trivorto, dat zoekt naar een consultant die grote bedrijven moet helpen transformeren. Hun vraag was: Wil je in twee jaar vijf jaar werkervaring op doen? Een onzinnige vraag, want dat kan natuurlijk niet. Ervaring doe je op door uren te maken. En vijf jaar ervaring krijg je door vijf jaar uren te maken, niet door twee jaar werken. Daar komt bij dat het salaris veel te laag is voor het takenpakket dat deze consultant moet vervullen. Dat geeft ook al aan dat scrum, lean en agile ook niet veel waarde hebben. Toen ik zelf nog in organisaties werkte, was er met grote regelmaat een contingent consultants actief. Consultants van McK en BCG en anderen die werden ingevlogen vanwege zeer specifieke kennis. De jongens met de strategische insteek, spreadsheets en vette salarissen huurde men in om ontbrekende expertise tijdelijk aan te vullen. Maar organisatieveranderingen, nee. En dat bereik je al helemaal niet met scrum, lean en agile. Maar goed, het is aandacht voor de werknemer. En dat is an sich goed als het maar niet te duur is. En dat is het dan gelukkig ook niet. Je zou ook kunnen overwegen elke week een dag een psychiater of psycholoog voor het personeel in te huren. Dat sorteert waarschijnlijk evenveel of meer effect op gewenst gedrag.

Logisch denken

Veel consultancy vereist niet meer dan logisch denken en een klein beetje creativiteit. Ooit vroeg een directeur van een gemeentelijk bedrijf of ik niet iets zou kunnen betekenen op het gebied van een maatschappelijke kosten-batenanalyse. Zoiets zou de wethouder moeten overtuigen van het bestaansrecht van het bedrijf. De hoeveelheid sociaal-wetenschappelijke theorie rond het fenomeen was enorm, maar boterzacht. Het bekende, expertise claimende adviesbureau B. was ook gevraagd te offreren. Mijn advies was: Begin juist niet bij de theorie; dat kost jaren. Maar kijk wat de wethouder overtuigt. En werk daar naartoe. Dat bleek eenvoudiger en goedkoper. Ik wist onderbouwd te laten uitrekenen dat elke geïnvesteerde euro jaarlijks 1,28 euro opleverde.

Bont

De overheid maakt het helemaal bont. Die hebben zelf kweekvijvers van adviseurs aangelegd, die één ding gemeen hebben: Meerjarige overheidservaring. Voor het communicatievak zijn een aantal wervingsbureaus actief. Die zouden hun kandidaten inmiddels wel moeten kennen en weten wie goed is, waar die werkt en zou moeten gaan werken.

Maar nee, voor elke vacature klimt men in de LinkedIn boom om te roepen dat er een zeer belangrijke vacature te vergeven is. Met als knock-out-eis veel overheidservaring. En dat terwijl we allemaal weten dat de overheidscommunicatie per definitie de slechtste communicatie is in de markt. Dus als betere communicatie wenselijk is, dan zou het verstandig zijn om mensen met verstand van communicatie aan te nemen, die niet in de overheidsmal zijn gevormd. Mensen, die met creatieve blik en markt sensitiviteit fris weten te communiceren met belangrijke publieksgroepen. Maar dat is wachten tot Pasen en Pinksteren op één dag vallen.

Bob Goulooze is een onafhankelijk communicatieconsultant voor creatieve oplossingen en werkt vanuit zijn bedrijf Qontent Fox.

www.qontentfox.com

Lees ook:

[Column] Bob Goulooze: Down the drain

[Column] Bob Goulooze: Kaags judo

[Column] Bob Goulooze: Haat en woke

[Column] Bob Goulooze: Robot

[Column] Bob Goulooze: B'wana he no home

Uitgelicht

Abonneer je op onze gratis dagelijkse nieuwsbrief