Marketing Report
[Column] Christiaan van Betuw (Mediaplus/Mediaxplain): Een stap vooruit naar menselijkheid in marketing column

[Column] Christiaan van Betuw (Mediaplus/Mediaxplain): Een stap vooruit naar menselijkheid in marketing

Met de start van dit jaar kijken we binnen Mediaplus/Mediaxplain met trots terug op het afgelopen uitdagende jaar. Voor zowel opdrachtgevers als teamleden stond het jaar bol van aanpassen, flexibiliteit en initiatieven. Eigenlijk zie je in zulke jaren het echte ondernemerschap in optima forma.

Ik kan dan dus niets anders dan vooral deze column te starten met een groot dankwoord aan elke opdrachtgever en elk teamlid van ons bureau. De waardevolle digitale connecties die tussen hen het afgelopen jaar zo veelvuldig hebben plaatsgevonden vormen de glans op 2021. Bovenal was 2021 – gedwongen door de omstandigheid waarin we allemaal zitten – een startpunt voor vele blijvende veranderingen die een grotere opdracht vormen voor ons als marketeers. En in die opdracht zijn wij als bureau toegewijd om merken en bewegingen tot de besten in hun soort te maken: building best brands. Die toewijding bepaalt onze focus voor 2022 en zit vooral in menselijkheid en duurzaamheid.

Menselijke maat

Met de vergaande digitalisering waarin we onze opdrachtgevers helpen, gaat het bij Mediaplus/Mediaxplain hand in hand met de menselijke maat. Want laten we het maar eens eerlijk zeggen: snapt de consument aan de randen van de primaire doelgroep nog iets van wat we met onze producten, initiatieven en communicatie willen bereiken? We laten als communicatie-industrie grote groepen onbedeeld, onbenut en onbegrepen. Versimpeling en het oprecht vervullen van de werkelijke behoefte van de gehele consumentengroep is de oplossing. Minder barrières en meer menselijkheid in alle contactmomenten van de klantreis, dat is waar we gezamenlijk naar moeten streven. Met een versnippering in het consumentengedrag en een verdere toename van microdoelgroepen is het merk dat toegankelijk en behulpzaam blijft voor een grotere groep de best brand voor de toekomst.

Wij als bureau helpen er niet alleen mee dat doelgroepen het beter begrijpen, we dragen ook bij in het optimaliseren van al die contacten in de klantreis. Dit door de persoon achter de data altijd als uitgangspunt te nemen. Menselijkheid in marketing noemen we dat. De uitdaging in die menselijkheid is de relatie met technologie en data. Die ultieme samensmelting leidt voor onze opdrachtgevers de komende jaren tot campagne- en bedrijfssucces.

Duurzaamheid als pijler

En met zin heb ik het daarbij over de komende jaren. Dat bepaalt namelijk de tweede pijler voor 2022 voor ons bureau, duurzaamheid. Niet alleen vanuit klimaatoogpunt, maar vooral ook vanuit een duurzame marketinginspanning. Een inzet die een meerjarenplan dient. Want in een wereld waarin alles sneller en grootser verandert dan ooit daarvoor, werkt de marketeer die een plan voor 2025 durft te maken uiteindelijk voor het merk dat de markt maakt in plaats van volgt. En die duurzame gedachte behelst elke mediastrategie die we opleveren. Ook al is het een campagne voor de komende drie weken, het verhoudt zich tot een toekomstvisie waarin deze campagne bijdraagt aan die sneeuwbal die de toekomst voor het merk bepaalt.

En natuurlijk, duurzaamheid in het kader van leefbaarheid is daarbij net zozeer, of eigenlijk, van het grootste belang. Want zonder leefbaarheid bestaat geen menselijkheid en al helemaal geen marketing. Daarom lanceren we ook de Green GRP (www.greengrp.nl) namens Mediaplus en nodig ik alle marketeers van Nederland uit dit als goede voornemen voor het huidige kalenderjaar bovenaan het lijstje te zetten. Start met het verduurzamen van het proces waar je als marketeer bovenop zit: jouw komende campagne.

Verandering brengen

Als bureaugroep zullen we 2022 ook aangrijpen om de menselijke connectie met onze opdrachtgevers verder te optimaliseren, elkaar zien, uitdagen en die man on the moon met elkaar samen bepalen. Want alleen zo ontstaat echt ondernemerschap op de vlakken die marketing zo uitdagend maakt. De markt mag van ons innovatie en verandering verwachten die in lijn staat met bovenstaande punten. Vanuit Mediaxplain zijn wij altijd het stille geheim als veranderaar van de markt geweest. Met de succesvolle fusie met Mediaplus (Duitslands grootste onafhankelijke mediabureau) gooien we het stille geheim in 2022 van ons af en mag iedereen weten dat wij het zijn die de verandering brengen. Met menselijkheid en duurzaamheid als motoren voor groei voor onze opdrachtgevers zie ik niet alleen dit komende jaar, maar vooral ook de reis naar 2025 en verder, sprankelend voor me. To infinity and beyond!

Het hele team van Mediaplus, Mediaxplain en Wisecrackers wenst de lezers van Marketing Report en Nederlands MediaNetwerk een succesvol, gezond en vooral heel blij nieuwjaar toe.

Christiaan van Betuw is Managing Partner van Mediaplus/Mediaxplain en de overkoepelende Serviceplan Group Nederland

www.mediaxplain.nl
www.mediaplus.nl
www.serviceplan.nl

Dit is een bijdrage aan [Forum] Welke stappen zet jouw mediabureau in 2022?

Uitgelicht

Abonneer je op onze gratis dagelijkse nieuwsbrief