Marketing Report
Creative Holland scherpt internationaliseringsstrategie aan

Creative Holland scherpt internationaliseringsstrategie aan

Creative Holland, het internationaliseringsplatform van de topsector creatieve industrie, legt de komende periode de focus op drie landen: de Verenigde Staten, China en Duitsland.

Daarnaast zal het platform in 2020-2021 actief betrokken blijven bij een aantal internationale sleutelevenementen, waaronder missies en strategische beurzen. De dagelijkse leiding van Creative Holland ligt in handen van Femke Blok en Simone van Bennekom.

Creative Holland zet zich in samenwerking met publieke en private partijen in om de Nederlandse creatieve industrie internationaal op de kaart te zetten. Samen met ambassades, consulaten, RVO, kennisinstellingen, fondsen, brancheverenigingen en (lokale) ondernemers streeft Creative Holland naar vergroting van het aantal buitenlandse opdrachten voor Nederlandse creatieve bedrijven.

Focus op drie landen

Dat vergt, om daar effectief in te zijn, een focus op een beperkt aantal relevante afzetmarkten waar extra aandacht kan worden gegeven aan het ontdekken van de lokale vraag. Met de concentratie op de drie focuslanden kan Creative Holland al haar beschikbare capaciteit doeltreffender inzetten ter versterking van de internationale positie van de Nederlandse creatieve industrie.

In deze landen heeft Creative Holland een infrastructuur van publiek-private samenwerking (PPS) opgezet, waarmee de lokale vraag waar Nederlandse creatieve bedrijven op in zouden kunnen spelen in kaart wordt gebracht en gestimuleerd.

Creative Embassies

In zogenoemde Creative Embassies en Creative Labs werken business developers Marjan Blumberg (Verenigde Staten), Monique Knapen (China), Michiel Roosjen (China) en Mareile Zuber (Duitsland) van Creative Holland samen met onder meer het lokale postennetwerk aan de ontwikkeling van die lokale vraag. Daarbij wordt vooral gekeken naar regionale uitwerkingen van mondiale maatschappelijke vraagstukken waar Nederlandse creatieve bedrijven op in kunnen spelen.

Zo worden maatschappelijke uitdagingen als klimaatverandering, uitputting van grondstoffen, energietransitie, urbanisatie, vergrijzing, enzovoort, omgezet in duurzame marktkansen voor innovatieve oplossingen die de Nederlandse creatieve industrie kan bieden.

Katalysator met partners

Deze aanpak maakt een gezamenlijke inzet van bestaande internationaliseringsinitiatieven mogelijk, ook vanuit andere (top)sectoren. Afstemming van de diverse, beperkte internationaliseringsmiddelen is daarbij van groot belang. Creative Holland wil daarin, samen met haar netwerkpartners, een katalysator zijn. De aangesloten organisaties die allemaal bijdragen aan de internationalisering van de Nederlandse creatieve industrie zijn: Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap, Ministerie van Buitenlandse Zaken, Ministerie van Economische Zaken, Topsector creatieve industrie, RVO, Federatie Creatieve Industrie, DutchCulture, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en Het Nieuwe Instituut.

www.creativeholland.com

 

 

Uitgelicht

Abonneer je op onze nieuwsbrief.