D&I Monitor: nog altijd sprake van discriminatie en ongelijkheid in Nederlandse marketingindustrie

D&I Monitor: nog altijd sprake van discriminatie en ongelijkheid in Nederlandse marketingindustrie

Op veel vlakken is nog altijd sprake van discriminatie en ongelijkheid in de Nederlandse marketingindustrie. Met name vrouwen en werknemers met een niet-Nederlandse achtergrond ervaren gedurende hun carrière hindernissen: zoals minder kansen op promotie en gelijke behandeling. Ook voelen deze groepen zich minder vaak wezenlijk onderdeel van hun organisatie.

Dit blijkt uit de Nederlandse resultaten van de D&I Monitor, het onderzoek van World Federation of Advertisers (WFA) naar de stand van zaken op het gebied van diversiteit en inclusie binnen de marketing- en communicatiebranche.

Henriette van Swinderen, directeur bvA: “Het is geweldig dat we nu een nulmeting hebben van de mate van diversiteit en inclusie in onze branche. De uitkomsten zijn niet goed of slecht, maar helpen ons te bepalen op welke gebieden we met prioriteit willen werken aan verbeteringen. De komende tijd gaan we met alle betrokkenen in de branche daarmee aan de slag. Met als doel om bij de volgende meting over twee jaar significante vooruitgang geboekt te hebben.”

Hoewel er veel diversiteitsdimensies zijn waarmee rekening moet worden gehouden, is de D&I Monitor gebaseerd op deze vijf: geslacht, nationaliteit, seksuele geaardheid, religie en handicap. De Nederlandse D&I Monitor is door 61 procent vrouwen, 38 procent mannen en 1 procent non-gender ingevuld. Van de respondenten heeft 78 procent de Nederlandse nationaliteit en 22 procent een niet-Nederlandse achtergrond. Daarnaast is 7 procent mentaal of fysiek gehandicapt, 72 procent niet-religieus en 87 procent heteroseksueel. Overigens is de algehele Inclusie-index* in Nederland met 69 hoger dan het wereldwijd gemiddelde (65).

In Nederland zijn bvA en VIA in samenwerking met 17 andere brancheverenigingen initiatiefnemers van dit grootschalige onderzoek. In totaal hebben 537 Nederlandse medewerkers in de marketing- en communicatiebranche de D&I Monitor ingevuld.

Gebrek aan inclusie

Respondenten met een niet-Nederlandse achtergrond geven veel vaker aan zijn of haar organisatie te willen verlaten vanwege gebrek aan inclusie en aanwezigheid van discriminatie op de werkvloer: 22 procent ten opzicht van 9 procent bij respondenten met een Nederlandse achtergrond. Daarbij voelt slechts 59 procent van deze groep zich wezenlijk onderdeel van de organisatie waarvoor hij of zij werkt (87 procent bij mensen met een Nederlandse achtergrond).

Salariskloof

Van de ondervraagde vrouwen geeft 22 procent aan vanwege haar vrouw zijn hindernissen gedurende haar carrière te ervaren. Ook hebben veel vrouwen (35 procent) het idee dat hun gezinssituatie van (negatieve) invloed is op het maken van carrière, tegenover 25 procent van de mannen. Daarnaast worden mannen in dezelfde functies nog altijd beter beloond dan vrouwen: in managementfuncties verdienen mannen 9 procent meer en in juniorfuncties 3 procent meer dan vrouwen.

Onveiligheid

Als het gaat om discriminatie en onveiligheid op de werkvloer hebben LGBTQ'ers met 9 procent hier het meest last van. Opvallend daarbij is dat maar liefst 43 procent van de LHGBTQ'ers en 57 procent van de vrouwen er geen vertrouwen in heeft dat gevallen van ongewenst gedrag worden gemeld bij HR of de directie. Dat is beduidend hoger bij heteroseksuele respondenten (63 procent) en mannen (66 procent).

Leeftijdsdiscriminatie

Ook is er in de Nederlandse marketingindustrie sprake van leeftijdsdiscriminatie: maar liefst 22 procent van de respondenten heeft niet het gevoel dat zijn of haar organisatie werknemers gelijk behandelt als het aankomt op leeftijd. Opvallend daarbij is dat 29 procent vrouwen tegenover 13 procent mannen er zo over denkt. Van alle ondervraagden ondervindt 24 procent hindernissen op de werkvloer vanwege zijn of haar leeftijd.

Familie

Gezinssituatie, bijvoorbeeld het hebben of verwachten van kleine kinderen, speelt ook een rol. Van de ondervraagden gelooft 22 procent niet dat zijn of haar organisatie iedereen gelijk behandelt op dit gebied. Hierbij zijn vrouwen (25 procent) negatiever gestemd dan mannen (17 procent). Van de vrouwen denkt zelfs 35 procent dat family status hun carrièrekansen in de weg zit, tegenover 25 procent van de mannen.

De Nederlandse brancheorganisaties die deelnemen aan de D&I Monitor zijn ADCN, bvA, DDA, DDMA, Dutch Marketing Diversity Fund, Effie, GVR, Include Now, Logeion, MOA, MWG, NIMA, Orange Lions, PIM, RAW, Screenforce, SIRE, VIA en Vinex. De All-In D&I Monitor is de Nederlandse versie van de wereldwijde WFA diversiteitspeiling die in 27 landen werd gehouden. De resultaten zijn gebaseerd op meer dan 10.000 reacties van over de hele wereld, uitgevoerd in juni en juli 2021.

*Inclusie-index van onderzoeksbureau Kantar

www.bva.nl
www.wfanet.org

 

Uitgelicht

Abonneer je op onze nieuwsbrief.