DDMA: AI-modellen worden meer ingezet en steeds geavanceerder

DDMA: AI-modellen worden meer ingezet en steeds geavanceerder

Binnen de data-driven marketingsector worden modellen steeds geavanceerder. Dat blijkt uit de DDMA AI Maturity Test 2022. Van de organisaties die AI inzetten geeft maar liefst 92 procent van de participanten aan meer gebruik te maken van geavanceerde machine-learning-technieken.

86 procent van deze organisaties heeft zelfs een infrastructuur volledig toegewijd aan AI-modellen en toepassingen. Bovendien wordt AI over de gehele linie meer toegepast. 27 procent geeft aan meerdere cruciale AI-toepassingen live te hebben staan ten opzichte van 10 procent van vorig jaar.

De vooruitgang in de sector is vooral duidelijk bij kleine organisaties (<500 medewerkers). Slechts 10 procent geeft aan zich voornamelijk op traditionele statistische technieken te richten. Vorig jaar was dat nog 50 procent. Wel zijn grote organisaties (>500 medewerkers) vaak verder in hun AI Maturity dan kleine bedrijven. Ook is duidelijk dat AI vooralsnog niet op een holistische wijze wordt aangepakt. Slechts 20 procent van de participanten die AI inzetten doen dat vanuit een overkoepelende organisatorische visie.

Impact op de business

Dit jaar geeft bijna 60 procent van de organisaties die AI gebruiken aan dat AI wordt ingezet voor echte innovaties en processen, en niet alleen voor geleidelijke verbeteringen. Meer dan de helft daarvan (33 procent) zegt dat AI echt voor een aantal essentiële businessprocessen wordt ingezet. Respondenten met een meer technische achtergrond schatten dit overigens positiever in dan uit de businesskant van de sector.

Toch blijft het in productie krijgen van AI-modellen nog steeds een grote uitdaging. Maar het is goed om te zien is dat zowel de techniek- als de businesskant van de sector aangeeft dat van de modellen die daadwerkelijk in productie komen, doorgaans tussen de 10 procent en 75 procent meetbare (positieve) impact hebben. Belangrijk om hierbij te weten is dat er een duidelijke relatie bestaat tussen meer complexe modellen en grotere impact. Een geavanceerder model is echter geen voorwaarde voor grotere impact.

www.ddma.nl

Uitgelicht

Abonneer je op onze nieuwsbrief.