Marketing Report
DDMA: boycot advertentieplatforms is geen oplossing

DDMA: boycot advertentieplatforms is geen oplossing

19 met name (centrum)linkse Europarlementariërs hebben in een brief Europa's grootste bedrijven opgeroepen om hun advertentie-uitgaven te heroverwegen als het gaat om digitale reclame-activiteiten die tracking gebruiken. Volgens de Europarlementariërs financieren ze op deze wijze de groei van een schadelijk systeem waar ze zelf ook slachtoffer van zijn. Kim van Sparrentak van GroenLinks en Paul Tang (PvdA) behoren tot de Nederlandse Europarlementariërs die de brief hebben ondertekend.

De brief meldt de New York Times, DuckDuckGo en de Nederlandse publieke reclameverkooporganisatie als voorbeelden hoe alternatieve reclamemodellen kunnen worden ingevoerd zonder schadelijk te zijn met minder negatieve effecten voor de maatschappij. In Europa werd er in 2020 circa 69,4 miljard euro aan digitaal adverteren uitgegeven, waarvan naar schatting de helft tot 70 procent naar Google en Facebook ging.

Adverteren via tracking cookies omschrijven de ondertekenaars als een technologie die ervoor is ingericht om enorme hoeveelheden persoonlijke data te vergaren veelal zonder instemming van de gebruiker, waarbij hun rechten worden geschonden. Daarbij worden persoonsgerichte niet-transparante reclametechnieken ingezet om zowel politieke, commerciële evenals criminele doeleinden na te streven.

DDMA herkent zich in de zorgen van de Europarlementariërs, maar een boycot van deze platforms is volgens  DDMA niet de oplossing. Volgens DDMA is het effectiever om te kijken hoe het bestaande advertentie-ecosysteem verbeterd kan worden.

Als branchevereniging voor data en marketing zet DDMA zich al meer dan 15 jaar in voor verantwoord gebruik van data. Net als de groep Europarlementariërs streeft DDMA met diens leden naar een eerlijk en veilig advertentie-ecosysteem. Daarbinnen ziet DDMA grote waarde voor op de persoon afgestemde inhoud, bijvoorbeeld op basis van gedrag en zoekgeschiedenis. Deze personalisatie zorgt er in de optiek van DDMA voor dat inhoud vertoond wordt die voor de gebruiker relevant is, in de overload aan informatie die online op mensen afkomt.

Verbeteren in plaats van verbieden
Met het toegenomen belang van e-commerce en de groeiende online advertentiemarkt ontstaan volgens de branchevereniging ook niet-wenselijke vormen van personalisatie. Consumenten raken geïrriteerd over herhaalde aanbiedingen die de gebruiker blijven achtervolgen. Ook wordt er desinformatie verspreid via de advertentieplatforms en dat moet in de optiek van DDMA worden aangepakt. Er moet hierbij een duidelijk onderscheid gemaakt worden tussen desinformatie en relevante, gepersonaliseerde advertenties. Een boycot van advertentieplatforms of zelfs een verbod op gepersonaliseerd adverteren is volgens  DDMA disproportioneel, schadelijk voor met name MKBers en bovendien niet nodig. DDMA roept bedrijfsleven en politiek op samen tot een inzet van gepersonaliseerd adverteren komen die de positie van consumenten en ondernemers beter waarborgt. En dat kan volgens DDMA, want de tijd van zoveel mogelijk data verzamelen is voorbij.

Tijdperk van dataminimalisatie al begonnen
DDMA stelt dat het bedrijfsleven werkt aan kwalitatief goede gepersonaliseerde advertenties, waar zo min mogelijk persoonsgegevens voor nodig zijn. Privacyvriendelijk gepersonaliseerd adverteren, waarbij de klant controle heeft over zijn gegevens, is mogelijk binnen de strikte regels uit de AVG voor dataminimalisatie. De politiek kan het bedrijfsleven hierbij helpen met voorlichting en tools voor naleving van bestaande regels en in het handhaven hiervan. Als branchevereniging is het diens taak om goede voorbeelden actief te verspreiden en organisaties te helpen data verantwoord in te zetten, zoals DDMA doet met Uitgangspuntenkaart voor Datagebruik.

Transparantie over datagebruik, ook bij gepersonaliseerde advertenties, is hierbij een van de belangrijkste punten. Het moet duidelijk zijn voor mensen waarom zij bepaalde advertenties te zien krijgen. Organisaties zouden geen persoonsgegevens moeten verzamelen en gebruiken als ze de reden ervan niet kunnen uitleggen aan de klant. De aankomende Europese Digital Services Act (DSA), die transparantieverplichtingen voor online advertenties introduceert, sluit hier volgens DDMA goed op aan en de komst hiervan juicht DDMA toe.  

www.ddma.nl
www.europarl.europa.eu

Uitgelicht

Abonneer je op onze gratis dagelijkse nieuwsbrief