Marketing Report
DDMA formuleert uitgangspunten voor het gebruik van data

DDMA formuleert uitgangspunten voor het gebruik van data

De Data Driven Marketing Association (DDMA) heeft uitgangspunten geformuleerd voor datagebruik van klanten. DDMA heeft die gemaakt met de Argumentenfabriek en een groep vertegenwoordigers uit de data-driven marketingsector die onder meer bij VodafoneZiggo, KLM en Rabobank werken.

De geformuleerde uitgangspunten passen bij de gezamenlijke ambitie van leden van DDMA om het maatschappelijk vertrouwen in data te vergroten. DDMA noemt datagebruik de sleutel tot innovatie, relevante producten en goede dienstverlening. De organisatie is ervan overtuigd dat data het leven van mensen verrijken en makkelijker maken, als ze erop kunnen vertrouwen dat organisaties verantwoord omgaan met hun gegevens en hun wensen centraal stellen.

Steeds meer organisaties zien dat het hebben van een eigen normen- en waardenkader voor datagebruik essentieel is om dat vertrouwen op te bouwen en de juiste ethische afwegingen te maken over data. DDMA stelt dat het alleen voldoen aan de geldende wet- en regelgeving niet genoeg is. Het gaat er in de optiek van DMMA niet alleen om wat je met data mág, maar vooral om hoe je als organisatie met data wíl omgaan, aansluitend op de verwachtingen van de consument. Met de Uitgangspuntenkaart wil DDMA organisaties stimuleren een gesprek te voeren over welke uitgangspunten passen bij hun kernwaarden en een eigen visie op datagebruik te formuleren.

De Uitgangspuntenkaart is onderverdeeld in de pijlers durf, duidelijkheid, maatschappelijke verantwoordelijkheid en autonomie. Daarbij gaat het om relevantie, klantgerichtheid, servicegerichtheid, contextuele integriteit, wenselijkheid, ketensamenwerking, openheid, uitlegbaarheid, begrijpelijkheid, betrouwbaarheid, veiligheid, zorgvuldigheid, dataproportionaliteit,ketenverantwoordelijkheid, deskundigheid en aanspreekbaarheid.

Het idee is daarbij het beste te doen voor klanten, duidelijk te zijn over wat men met de data voor klanten doet, zich verantwoordelijk te voelen voor het maatschappelijk vertrouwen in data en klanten laten te beslissen over het gebruik van data.

De uitgangspunten zijn tot stand gekomen in verschillende door de Argumentenfabriek georganiseerde denksessies en vervolgens getest aan de hand van praktijkvoorbeelden. In deze denk- en testsessies heeft DDMA samengewerkt met een grote groep experts uit het werkveld, werkzaam bij de volgende organisaties: Achmea, Adeptiv, Ahold, Airmiles (Loyalty Management Nederland), AkzoNobel, Bohn Stafleu Van Loghum, CZ, Essent, Gemeente Amsterdam, Goede Doelen Loterijen, Groene Amsterdammer, KLM, Koninklijke Bibliotheek, Ministerie van Algemene Zaken, Natuurmonumenten, NS, Philips, PostNL, Rabobank, Roche, Robeco, Santander, SIDN Fonds, Tilburg University, VodafoneZiggo en De Volksbank.

Alfred Levi, voormalig SVP Marketing, Data and Media Sales, Ahold: “Dit is een ongelooflijk belangrijk onderwerp, dat breder gaat dan marketing. Dit hoort thuis in de boardroom.”

www.ddma.nl

Uitgelicht

Abonneer je op onze gratis dagelijkse nieuwsbrief