[De Belofte 2022] Bodine van Styrum (Open Now): Onze gedragsaanpak overstijgt de traditionele campagnekanalen

[De Belofte 2022] Bodine van Styrum (Open Now): Onze gedragsaanpak overstijgt de traditionele campagnekanalen

Bodine van Styrum is Applied Behavioral Scientist bij Open Now. Zij is genomineerd voor De Belofte 2022. Wij spreken haar. De winnaar van De Belofte 2022 wordt bekend gemaakt op woensdag 8 juni op Cross Media Congres 2022.

Kun jij Open Now introduceren?

Open Now is een in Amsterdam gevestigd reclamebureau voor positieve verandering waar gedragswetenschappers, strategen en creatieven dagelijks samenwerken aan impactvolle campagnes. We nemen menselijk gedrag als uitgangspunt voor wetenschappelijk onderbouwde communicatiestrategieën, om te komen tot andere (aankoop)routines en gedragingen van doelgroepen. Of het commercieel of niet commercieel is, communicatie heeft altijd te maken met grote thema’s als: vitaliteit, eigentijdse voeding, energie en klimaat, duurzaamheid, financiële zelfredzaamheid of digitalisering. Of met een betere en socialere samenleving, waarin we bijvoorbeeld streven naar minder eenzaamheid en meer respect voor elkaar. Om het gedrag van mensen te kunnen veranderen, heb je fundamenteel inzicht nodig. En creativiteit. Door deze combinatie ontwikkelen wij campagnes die het gedrag van miljoenen mensen op een positieve manier beïnvloeden, of zelfs veranderen.

Wat kan Open Now dat andere bedrijven niet kunnen?

Open Now heeft zes gedragswetenschappers vast in dienst waardoor wij unieke expertise hebben in het vertalen van gedragswetenschappelijk onderzoek naar creatief werk. We weten beter wat de drijfveren en weerstanden zijn van bepaald gedrag binnen een doelgroep. Onze gedragsaanpak overstijgt de traditionele campagnekanalen.

Waaruit bestaat jouw werk bij Open Now?

Mijn functie binnen Open Now is Gedragswetenschapper gespecialiseerd in duurzaamheidsvraagstukken. Als er een vraag binnen komt, begint het traject bij mijn team! We gaan van start met het bepalen van de doelgroep en het doelgedrag. Voorbeelden hiervan zijn: het recyclen van Nespresso capsules of het kopen van vleesvervangers.

Vervolgens wordt er onderzocht welke weerstanden en motieven van invloed zijn op het doelgedrag. Naar gedrag zoals recyclen is veel gedragswetenschappelijk onderzoek gedaan dat wij kunnen gebruiken voor de volgende stap: de gedragsanalyse. Het is aan mijn team om vanuit de gedragsanalyse een gedragsstrategie te schrijven. Technieken om de weerstanden te verminderen en de motieven te versterken worden in die strategie bepaald
en vervolgens vertaald naar een communicatiestrategie. Next step: een creatieve briefing maken en delen met ons creatieve team. Het unieke aan Open Now is dat wij met hen rond de tafel gaan en zorgen dat de vergaarde inzichten het startpunt zijn van de creatieve uitingen.

Afgelopen jaar heb ik de Nudge Global Impact Challenge gevolgd namens Open Now. Dit is een programma voor jonge professionals dat focust op leiderschap, duurzaamheid en impactcreatie. Tijdens dit programma zijn we met 70 mensen uit 34 landen samengekomen in Nederland om workshops te volgen en van elkaar te leren. Door zulke programma’s te volgen, ontwikkel ik mezelf als Gedragswetenschapper/strateeg bij Open Now steeds meer.

Wat vind jij de belangrijkste trends in onze business?

In de reclame- en marketingbranche zien we steeds meer initiatieven om de wereld en eigen industrie te verduurzamen. Door sommige bedrijven wordt het nog als iets symbolisch gezien. Maar ik ben van mening dat een belangrijke trend is, dat steeds meer bedrijven inzien dat iedereen mee moet doen.

Wat snapt de gevestigde orde in onze business niet wat jonge mensen wél snappen?

Duurzaamheid moet overal in worden meegenomen, ook in het maken van creatief werk. Van strategie tot aan productie moeten we nadenken over wat de impact van ons werk is. Enkel geld verdienen voor aandeelhouders is niet meer van deze tijd. Er moet ook een meerwaarde geleverd worden aan milieu en maatschappij. Ik ben van mening dat bureaus niet toekomstbestendig zijn als ze zich hier niet bewust van zijn en er geen actie op ondernemen.

Wat zijn jouw ambities in ons vak?

Duurzaamheid is mijn drijfveer, ook richting onze branche. Binnen Open Now streven we ernaar om dit jaar nog BCorp te worden. Ik ben hoofdverantwoordelijk voor het BCorp assessment waaraan gemeten wordt of wij aan ‘Business for Good’ doen. Een ambitie is dus om BCorp te worden en met deze zichtbaarheid andere bureaus te stimuleren om hun werkwijze en/of beleid te herzien. Vorig jaar ben ik ook gekozen voor de Duurzame Jonge 100: invloedrijkste jonge mensen op het gebied van duurzaamheid. Het is een ambitie om binnen ons vak duurzaamheid meer op de agenda te krijgen.

Wat is het laatste nieuws?

Gedragskennis is de sleutel tot succes in de vele transities van deze tijd. De Rijksoverheid (als aanjager van transities) is voorloper op dit gebied. Nu vragen steeds meer bedrijven naar specifieke gedragskennis. Een omgeving van verandering biedt kansen! Ander recent nieuws wat mij opviel, en waar we graag van op de hoogte blijven, is dat er een kans bestaat dat d.m.v. een nieuwe wetgeving reclame over fastfood wordt afgeschaft. Net zoals het reclameverbod op gokken wat 1 april is ingegaan.

www.opennow.nl

www.crossmediacongres.nl

www.resultrecruitment.nl


Uitgelicht

Abonneer je op onze nieuwsbrief.