Debat over investeringsverplichting streamers: deel kamer  wil meer, deel wil minder verplichtingen

Debat over investeringsverplichting streamers: deel kamer  wil meer, deel wil minder verplichtingen

Tijdens het debat over de inevsteringsverplichtingen voor streamingdiensten bleek dat een  deel van de Tweede Kamer (met name GroenLinks en PvdA) meer verplichtingen wil, en een deel van de Tweede Kamer (met name CDA en VVD) juist minder verplichtingen wil.

De regering heeft een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer om streamingdiensten te verplichten 4,5 procent van hun omzet te moeten besteden aan documentairefilms, documentaireseries, dramaseries en/of speelfilms. Deze moeten twee criteria bevatten waarbij die en/of in het Nederlands zijn, waarvan het originele scenario in het Nederlands is, het gebaseerd is op Nederlandse literatuur, het hoofdthema verband houdt met de Nederlandse cultuur, geschiedenis, maatschappij of politiek.

Zo stellen GroenLinks en PvdA voor om  wettelijke verplichting van 80 procent in te stellen om die 4,5 procent dan te moeten besteden aan onafhankelijke producenten om te voorkomen dat het bij gelieerde bedrijven terecht komt. De VVD  wil juist geen enkele verplichting, terwijl de staatssecretaris zelf het percentage daartoe later wil vaststellen.

De VVD wil de genres waarin de streamingdiensten producties moeten maken uitbreiden naar comedy, cabaret en reality. Volgens de VVD vallen die onder de Nederlandse cultuur. Het CDA stelt voor om alle genres te laten vervallen en alles wat Nederlands is (behoudens sport) 1als culturele productie te beschouwen.

GroenLink en de PvdA op hun beurt willen het percentage middels een wijzigingsvoorstel van 4,5 procent naar 6 procent verhogen.  D66 en de PvdA willen dat de drempel verlaagd wordt naar 2 miljoen euro in plaats van 10 miljoen euro. De PVV op zijn beurt betoogt dat de Nederlandse taal als absolute eis moet worden opgenomen om te voorkomen dat advocaten en juristen met de veelheid aan mogelijkheden aan de haal gaan bij in feite niet-Nederlandse producties.

In het debat vroeg GroenLinks hoe het toezicht is geregeld, waarop de staatssecretaris stelde dat er via het Commissariaat voor de Media toezicht wordt gehouden, net als nu bij de commerciële tv-zenders. Staatsseccretaris Gunay Uslu (D66) vertelde er echter niet bij dat er praktisch gezien geen handhaving plaatsvindt, nagenoeg alle partijen makkelijk ontheffingen verkrijgen en er nog nooit een sanctie is uitgedeeld voor het niet halen van bestaande quotaregelingen voor zowel on demand diensten als lineaire zenders. Ook de investeringsplicht voor streamingdiensten kent ontheffingsmogelijkheden.

De staatssecretaris stelde dat streamersals Netflix en Amazon Prime graag willen samenwerken met de NPO en dat de investeringsverplichting daarbij een basis kan zijn voor zo een samenwerking.

De wijzigingsvoorstellen lijken deels ingegeven van lobbypogingen uit de markt. Zo heeft de Nederlandse Audiovisuele Producenten Alliantie (NAPA) gepleit voor 2 miljoen als drempel omzetbedrag (voorstel PvdA/GroenLinks) evenals voor de  onafhankelijke producentenverplcihting (voorstel PvdA/GroenLinks). Sommige streamingpartijen vinden de regeling elitair en onnodig (waar met name VVD en CDA op inspelen).

Dinsdag 28 maart 2023 stemt de Tweede Kamer over de voorstellen.

www.tweedekamer.nl

www.rijksoverheid.nl

Uitgelicht

Abonneer je op onze nieuwsbrief.