Haarlem: GroenLinks-motie voor verbod vleesreclame wordt uitgevoerd; bvA: oplossing voor de buhne nieuws

Haarlem: GroenLinks-motie voor verbod vleesreclame wordt uitgevoerd; bvA: oplossing voor de buhne

Haarlem gaat een aangenomen motie van GroenLinks-raadslid Ziggy Klazes uitvoeren die neerkomt op een reclameverbod in de openbare ruimte voor vliegreizen, vervoersmiddelen die gebruik maken van fossiele brandstoffen en vlees. Het Haarlemse College van Burgemeester & Wethouders bestaat en bestond voor en na verkiezingen uit GroenLinks, PvdA, CDA en D66.

Concreet stelt de motie dat het College van Burgemeester & Wethouders wordt opgeroepen om in gesprek te gaan met de buitenreclame-exploitant(en) in Haarlem van bushokjes en openbare ruimtes over het niet langer toestaan voor reclames die bovenmatig bijdragen tot het uitstoten van CO2. Daarbij worden vliegreizen, vervoersmiddelen die voornamelijk gebruikmaken van fossiele brandstoffen en producten uit de bio-industrie genoemd.

Het verbod kan per afhankelijk van de afloopdatum van de huidige contracten met diverse partijen per 2024, 2025 en 2031 worden ingevoerd. Amsterdam, Leiden en Den Haag hadden al besloten een buitenreclameverbod voor vliegreizen, benzineauto's en de fossiele industrie in te voeren. Een verbod voor reclame voor producten uit de bio-industrie (vlees) is nog niet eerder elders ingevoerd.

De motie hierover werd in november 2021 aangenomen met de steun van GroenLinks, PvdA, D66, CDA, SP, Actiepartij, Christenunie, en Jouw Haarlem. Eén raadslid van het CDA, Trots Haarlem, Ouderenpartij en Hart voor Haarlem stemden tegen. De motie stelt dat Haarlem wanneer het de klimaatcrisis werkelijk serieus neemt, zijn inwoners niet zou moeten verleiden tot gedrag dat bijdraagt aan een verergering van de klimaatcrisis. Daarbij noemt de motie ook de intensieve veehouderij als boosdoener. 

bvA: oplossing voor de buhne

Erik van Engelen, voorzitter van bvA en Henriette van Swinderen, directeur van bvA: "Lokale reclameverboden zijn er voor de bühne en bieden geen echte oplossingen, is het standpunt van bvA. Ze zijn te willekeurig, creëren onduidelijkheid voor consumenten en zijn praktisch onuitvoerbaar. Inzetten op meer reclame gericht op positieve gedragsverandering en duidelijke (zelfregulerings-)afspraken op landelijk niveau met overheden, gemeentebesturen en de industrie zijn veel zinvoller voor gezondheid en klimaat."

bvA wijst er op dat het adverterend bedrijfsleven de maatschappelijke zorg deelt om milieu en klimaat en de noodzaak tot ingrijpende gedragsveranderingen van consumenten én bedrijven onderschrijft. Volgens bvA bereik je dat niet met verbieden, maar wel door te verleiden tot positief gedrag, zoals bijvoorbeeld het eten van meer groente, matigen van alcohol, zout en suiker, vaker de trein nemen en wassen op lagere temperaturen. Precies waar de sector volgens eigen zeggen goed in is. 

Erik van Engelen en Henriette van Swinderen: "Het eenzijdig en willekeurig verbieden van specifieke reclames in gemeenten is in strijd met de landelijke reclamecodes. Daarbij creëert het ongelijkheid voor consumenten: in Den Bosch worden consumenten geïnformeerd over speciale aanbiedingen en in Haarlem niet? Nog afgezien van de onuitvoerbaarheid die zal ontstaan als gevolg van onduidelijke criteria. Want waar trek je de grens en hoe ga je bijvoorbeeld om met reclames voor hybride auto's of soep met balletjes?"

"Wij zijn overtuigd dat de gezondheid van mens en planeet meer baat heeft bij reclames die verleiden tot positief gedrag en dat op dat gebied nog een wereld te winnen is. Met reclames die eerlijk en geloofwaardig zijn en zo nodig ook informeren over mogelijke nadelen, zoals de slogan geld lenen kost geld bijvoorbeeld doet. Daar gezamenlijk de schouders onder zetten gaat veel effectiever zijn dan op lokaal niveau lukraak verbieden van reclame voor individuele producten en diensten."

bvA zet zich als netwerk van merkleiders samen met zijn leden, grote en kleine adverteerders, in om voorstellen te ontwikkelen die leiden tot méér reclame gericht op positieve gedragsverandering, die aantrekkelijk en eerlijk is en oproept tot matiging waar nodig. bvA zegt in gesprek te gaan met landelijke en gemeentelijke overheden om de criteria hiervoor af te spreken en vast te leggen in duidelijke regelgeving en zelfregulering.

GroenLinks: Reclame per definitie misleidend

Ziggy Klazes, raadslid van GroenLinks in Haarlem: "Reclames zijn per definitie misleidend. Vandaar ook dat wij, van GroenLinks, vorig jaar november een motie indienden waarin wij het college vroegen om naast reclames in de openbare ruimte voor vliegreizen en fossiele brandstof, ook reclames voor kiloknallers en plofkippenvlees te verbieden."

"En daarmee is Haarlem de eerste stad in Nederland en zelfs in Europa (en de wereld eigenlijk) die reclame op slecht vlees gaat verbieden in de openbare ruimte. Ik ben daar best trots op. Het is mijn opgestoken middelvinger naar de vleesindustrie. Niet fraai, maar wel lekker."

www.bva.nl
www.groenlinks.nl
www.haarlem.nl

Uitgelicht

Abonneer je op onze gratis dagelijkse nieuwsbrief