Marketing Report
[Interview] Bert Hagendoorn over kansen voor de bureauwereld

[Interview] Bert Hagendoorn over kansen voor de bureauwereld

Bert Hagendoorn is specialist in positionering en groeistrategie, we vragen hem naar de dynamiek in de bureauwereld.

Bert, jij komt regelmatig over de vloer bij bureaus. Hoe is de stemming?

Op dit moment is de stemming bij de meeste bureaus die ik spreek, dus aan de digitale kant van de business, over het algemeen goed - een aantal heeft het zelfs nog nooit zo druk gehad als nu. Dat is een direct gevolg van de enorme digitaliseringsslag: die was al gaande, maar is nu in een enorme versnelling gekomen. Veel merken werden in maart wakker en dachten: shit, we hebben dit niet op orde - het werd ineens bedrijfskritisch. Daar hebben deze bureaus profijt van. Maar er zijn ook bureaus die een aanbod hebben dat niet genoeg aansluit bij de veranderde vraag, of een groot deel opdrachtgevers in segmenten waar het slecht gaat. Als dan de support van de overheid afneemt, zit je snel in de nesten.

Welke veranderingen zijn er gaande in de bureauwereld?

De wereld van bureaus was voor de crisis al flink in beweging: op het gebied van digitalisering, maar ook op het gebied van concurrentie die van alle kanten komt met digitale bureaus, reclamebureaus, mediabureaus, pr-bureaus en social bureaus, die zich inmiddels allemaal richten op de creatie en productie van (digitale) content. En merken die het nu in-house doen. Daar komen nog de grote consultancybedrijven bij, die ook creatieve diensten ontwikkelen. De consolidatieslag was ook al gaande, waarbij bureaus onderdeel worden van een groep om grote klanten breder te kunnen bedienen. De coronacrisis heeft die processen nog harder aangejaagd. Dat biedt veel kansen, met name in de sectoren die goed gaan.

Wat is het belangrijkste dat de crisis vraagt van deze ondernemers?

Als er een woord van belang is, dan is dat aanpassingsvermogen: in welke mate ben je in staat je aan te passen aan de situatie? Het gaat over de wendbaarheid van je organisatie. Deze situatie vraagt bedrijven hun plannen opnieuw tegen het licht te houden. Het vraagt om het herijken van je doelstellingen en de strategie die je daarop had bedacht. Maar ook het snel uitrollen van je nieuwe plannen, en bijvoorbeeld zorgen voor een snelle besluitvorming, een efficiënt werkwijze, dat teams zelfstandig kunnen beslissen, et cetera.

Wat kun je verder doen om je voor te bereiden op de komende maanden?

Natuurlijk is dat het optimaliseren van thuiswerken en het optimaal inrichten van het team, maar ook het behouden en bouwen aan je cultuur en het werken aan een diverse groep medewerkers. Maar denk ook aan besparen op de ruimte die je huurt en overige kosten. Gelet op de verschuiving in de vraag van klanten is het belangrijk te kijken naar aanpassing van producten en diensten: meer focus, opschuiven of juist verbreding - zolang dat bij je positionering past. En natuurlijk naar potentiele opdrachtgevers in de segmenten waar het goed gaat. Daarnaast is het ook interessant goed te kijken naar samenwerking met andere aanbieders, tot aan verdergaande samenwerking door fusies en overnames.

Je helpt ondernemers met positionering en groeistrategie, hoe werkt dat?

Eerst doen we een interne en externe analyse. Daarna bepalen we de doelstellingen waarin je wil groeien: economisch, product, reputatie, team, maatschappelijk – en vervolgens de strategie daarop. Ook stellen we de strategie op voor bestaande klanten en new business. Dan kiezen we een goede positionering, die voortkomt uit de combinatie van de kernkracht en datgene waaraan behoefte in de markt is. Daarna beschrijven we de merkidentiteit en de strategie op de communicatie. Want als een ding duidelijk is geworden in deze tijd, is dat is het belang van zichtbaarheid. Dat is in alle tijden belangrijk, maar in crisistijd een must, anders raak je van de radar en heb je straks een groter probleem.

Wat is het laatste nieuws?

Binnenkort geven we een Agency Masterclass die over deze onderwerpen gaat, samen met de specialisten Rob Benjamens en Fred Moolhuijsen. We bundelen onze kennis en kunde voor twee dinsdagmiddagen gericht op creatieve ondernemers, waarmee ze zich zo goed als mogelijk kunnen voorbereiden op de komende periode. Denk aan de onderwerpen zoals ik eerder noemde, maar ook aan business development, financieel economisch en marketingcommunicatie. Dat doen we met een beperkt aantal deelnemers op een mooie locatie in Vreeland, in een grote en goed geventileerde ruimte, die voldoet aan de RIVM-voorschriften.

www.berthagendoorn.nl
summermasterclassbureaus.eventbrite.co.uk

Uitgelicht

Abonneer je op onze nieuwsbrief.