Marketing Report
[Interview] Rien van Beemen (Mediahuis): Wij zijn er voor onderscheidende journalistiek interview

[Interview] Rien van Beemen (Mediahuis): Wij zijn er voor onderscheidende journalistiek

Rien van Beemen, CEO van Mediahuis Nederland, is genomineerd voor de titel van Crossmedia Persoon van het jaar. We spreken hem over de laatste ontwikkelingen en crossmedialiteit bij Mediahuis Nederland.

De bekendmaking van de Crossmedia Persoon van het jaar zal plaatsvinden tijdens het evenement Cross Media Awards op 18 oktober 2023 in PHIL in Haarlem

Vorig jaar boekte Mediahuis Nederland een omzetgroei van 7,8 procent, ondanks dat in de groep gesproken werd over een complexe en uitdagende markt. Hoe gaat het met Mediahuis Nederland?

Het gaat goed. Tegelijkertijd zijn er onderliggende uitdagingen. Het aantal printabonnees daalt en dat betekent dat we nog harder digitaal moeten groeien. Dat gaat prima, maar het kan altijd beter en sneller. Op de langere termijn is dat noodzakelijk, willen we ook over 10 jaar een relevante mediapartij zijn. We moeten er dus nog harder aan werken. Tijdens de coronacrisis hebben we een enorme groeispurt gemaakt, die vlakt wat af, wij werken eraan dat die groei blijft.

Voor 2023 gaan we de begroting halen, we komen er zelfs bovenuit; in die zin gaat het goed en zijn we tevreden. Wij zijn er niet alleen om de begroting te halen, maar juist om onderscheidende journalistiek mogelijk te maken. En dat doen we met alle collega’s door abonnees en lezers te werven en daardoor ook advertentie-inkomsten te genereren zodat journalistiek mogelijk gemaakt kan worden, ook op de lange termijn.

Waar willen jullie naar toe in 2030?

In 2030 willen wij nog steeds een gewaardeerde mediapartij zijn met een divers en crossmediaal portfolio aan journalistieke merken en een duidelijke one-stop-shop voor adverteerders. Het overgrote merendeel van de totale omzet zal tegen die tijd gerealiseerd worden door digitale abonnees en advertentieomzet.

Adverteerders volgen altijd hun doelgroepen, zij gaan voor effectieve campagnes en verwachten adequate oplossingen voor hun communicatievraagstukken. Zowel nu als in de toekomst blijven wij onze adverteerders zo goed mogelijk faciliteren.  

Welk perspectief biedt de voorgenomen fusie van Mediahuis Nederland met Mediahuis Noord en Limburg?

De reden van de voorgenomen fusie is dat we zien dat digitalisering nog sneller moet plaatsvinden dan we al dachten en aan het doen zijn. Alle vraagstukken met betrekking tot digitalisering zijn voor elke entiteit dezelfde. We bundelen kennis, talent en investeringscapaciteit zodat de kans op de juiste koers zo groot mogelijk is. Zo kunnen we over dit soort zaken één keer nadenken en hoeft dat niet op drie plekken. Het gaat simpelweg sneller en effectiever als we het allemaal samen vanuit één organisatie kunnen organiseren.   

Het is geen defensieve maar offensieve maatregel om beter klaar te zijn voor de toekomst.

Een andere reden is dat we willen dat regionale journalistiek zo goed mogelijk kan floreren, terwijl tegelijkertijd op landelijk niveau De Telegraaf het grootste betaalde individuele nieuwsmerk moet blijven. Op die manier kunnen we een duurzaam advertentiemodel neerzetten.

Qua content is er (nu ook al) uitwisseling tussen de verschillende Mediahuis titels. Dit wordt niet van bovenaf opgelegd, maar dit organiseren de redacties zelf.

Wat betekent deze voorgenomen fusie voor de crossmedialiteit?

We hadden al eerder Mediahuis Connect opgericht, zodat er via één centraal loket landelijk, regionaal en lokaal gecombineerd bereik kan worden ingekocht. (Mediahuis NRC doet hier overigens niet aan mee, red.) 

We willen dat idee versterken. We willen het concept groter maken en ervoor zorgen dat alle mediatypes voor een adverteerder op één plek in te kopen zijn. Daarmee kan ook een betere selectiviteit geboden worden en krijgt een adverteerder gemakkelijk toegang tot al onze mediumtypes. Dit concept is makkelijker te realiseren als we een fusie doen.

Straks is er één salesorganisatie. Adverteerders komen dan bij één loket voor al onze media. Zo kunnen adverteerders in één keer bij digitaal, video, podcasts, kranten en radio (non-spot) adverteren. Voor radio blijven we spot verkopen via One Media Sales (OMS) (voor 90 procent van Talpa Network en 10 procent van Mediahuis, red.). Daar zijn we met grote tevredenheid onderdeel van.

Je bent actief betrokken bij het Nationaal Media Onderzoek (NMO) en daar ook als bestuurslid actief. Wat is jouw insteek bij het NMO?

Ik ben heel lang actief in de NOM (Nationaal Onderzoek Multimedia) en ook voorzitter van VINEX (Verenigde Internet Exploitanten) op dit moment. Vanuit die hoedanigheden zijn we met vele anderen al jarenlang bezig om uiteindelijk NMO voor elkaar te krijgen.

Publishers zijn er in verschillende domeinen van overtuigd dat we naar een crossmediale propositie moeten gaan en dat kan niet goed zonder dat je de daarvoor noodzakelijke mediabereiksonderzoeken ook dusdanig ingericht hebt.

Daarom ben ik heel blij met het NMO. Het heeft erg lang geduurd, vanwege alle diverse invalshoeken en de enorme complexiteit. Nederland is op dit moment het enige land ter wereld waar alle betrokken partijen, adverteerders, mediabureaus, publishers en onderzoekbureaus erin geslaagd zijn een dergelijk compleet onderzoek te ontwikkelen. De timing is voor Mediahuis ook perfect gezien de voorgenomen fusie en onze stap in radio en focus op podcasts.

We zij nu hard op weg om het crossmediale onderzoek te realiseren en ik ben blij dat veel onderzoeken inmiddels inhoudelijk staan (printonderzoek, luisteronderzoek en een deel van het kijkonderzoek, red).

Aan de governance wordt inmiddels hard gewerkt. Straks kunnen alle joint industry comites (JICs) in feite worden opgeheven en je ziet dan een gelijke gerichtheid op een relevant bereiksonderzoek, waardoor crossmediale proposities nog gemakkelijker uitgeserveerd kunnen worden.

Er is, ook met behulp van deskundigen op dit gebied, enorm veel tijd geïnvesteerd om een goede werking binnen NMO mogelijk te maken. Dat heeft ertoe geleid dat er een directie is aangesteld met een stevig mandaat en een bestuur op gepaste afstand van de inhoud.

De kwaliteit en ontwikkeling van het onderzoek wordt geschraagd door zogenaamde Kamers per medium type, waarin tal van specialisten vanuit allerlei aangesloten organisaties samenwerken.

Wat zullen de radiostations Radio Veronica, 100% NL en Slam! crossmediaal betekenen voor Mediahuis?

We zijn enorm blij met de verwerving van de radiofrequenties. Radio is een belangrijke nieuwe pijler onder de advertentiepropositie van Mediahuis in Nederland. Naast podcast, video, print en digitaal hebben we nu ook radio in huis om zo nog beter in te kunnen spelen op de vragen van adverteerders. Daarnaast kan onze eigen in-house creatieve studio, genaamd MHX, nog volledigere creatieve concepten neerzetten.

Over de uitkomst van de veiling zijn we heel tevreden; voor ons gevoel hadden we aan het begin van de veiling 0 frequenties. We zijn superblij dat we met radio de noodzakelijke ingrediënten voor een crossmediale propositie compleet maken.

Hoe kijk je aan tegen concurrentieveld met enerzijds DPG Media en in mindere mate Roularta Media en anderzijds op nieuwsvlak vooral de NPO/NOS?

Hier antwoord ik ook vanuit mijn rol als voorzitter van NDP Nieuwsmedia op. De NPO is heel nuttig en belangrijk voor de nieuwsvoorziening in Nederland. Nieuwsuitgevers zijn voor de financiering van journalistiek echter voor een groot deel afhankelijk van hun lezers.

Het vasthouden van betalende abonnees is van levensbelang voor een gezond pluriform journalistiek landschap. Publieke omroepen en uitgevers moet elkaar daarom niet onnodig concurreren. Wij zien dat publieke omroepen een steeds groter aanbod van gratis geschreven nieuwsartikelen publiceren, waaronder longreads. Deze concurrentie ondermijnt de bereidheid van burgers om te betalen voor onze kwaliteitsjournalistiek.

In tegenstelling tot omringende landen worden aan Nederlandse publieke omroepen nog nauwelijks wettelijke beperkingen opgelegd bij het publiceren van geschreven nieuwsaanbod. In onze buurlanden Duitsland, België en het Verenigd Koninkrijk zijn wel afspraken gemaakt met publieke omroepen om te zorgen voor goede balans tussen audiovisuele en geschreven content.

Deze afspraken dragen bij aan het behoud van een pluriforme nieuwsvoorziening. Ook in Nederland zou het geheel van de journalistiek geholpen zijn met afspraken tussen publieke en private nieuwsmedia, geborgd in de Mediawet.

Ik dring aan op afspraken over digitale uitingen. We sturen een dure journalist naar de veiligheidstop in New York en verslaggever Paul Jansen loopt een dag mee met Mark Rutte. De NOS plaatst dan een gratis longread met verwijzing naar ons nieuws; dat vind ik ingewikkeld om te snappen en raakt de kern van het businessmodel.

Daarnaast wordt de NPO volledig gefinancierd door middel van belastinggeld. Wij vinden het daarom logisch dat de ruwe ingrediënten, zoals videomateriaal, opengesteld worden voor marktpartijen, vanzelfsprekend altijd met bronvermelding. 

Dit maakt het voor uitgevers ook mogelijk om meer samen te werken met de NPO op het gebied van nieuwe investeringen. Zo willen wij onze podcasts kunnen publiceren op het nieuwe NPO Luister platform. Door de huidige barrières is samenwerking vrijwel onmogelijk en ontstaat er ongewenste concurrentie.

Hoe kijken jullie aan tegen de digitale ecosystemen?

Big tech zien wij als grote concurrentie. Met name Google haalt veel advertentie-euro’s weg door hun dominante positie in de hele advertentieketen. We zien bijvoorbeeld dat Google zo diep verweven is in programmatic advertising, dat geen adverteerder zonder kan. Wij willen iedere adverteerder ten dienste staan en wij willen niet zeggen tegen onze adverteerders dat zult gij niet meer doen. Wij willen dus op een zo efficiënt mogelijke wijze gebruik kunnen maken van de reeds bestaande ecosystemen.

Bovendien, als wij proberen op een intelligente wijze om te gaan met de data van onze gebruikers, hebben we enorme issues met bijvoorbeeld de onnavolgbare Autoriteit Persoonsgegevens met betrekking tot een cookiewall. De Amerikaanse giants hebben daar geen enkele last van, dus er is geen sprake van een gelijk speelveld en het wordt lokale partijen lastiger gemaakt dan de big tech spelers door de regelgever.

Hoe gaat het met jullie (crossmediale) vlaggenschip De Telegraaf en de nieuwe hoofdredactie?

De nieuwe hoofdredactie doet het heel goed. Er wordt met vol elan met frisse ideeën omgegaan. Mensen krijgen nieuwe rollen en er wordt uitstekend samengewerkt met alle andere afdelingen binnen Mediahuis. De Telegraaf heeft op dit moment rond de 400.000 abonnees. Er wordt volop geïnvesteerd, in zowel tijd als geld, in video en podcast omdat de redactie ervan overtuigd is dat die distributiemodellen voor content onlosmakelijk deel uit zullen blijven maken van hoe je journalistiek bedrijft nu en in de toekomst.

Hoe kijk je aan tegen kunstmatige intelligentie? Jullie lanceerden de AI-titel Resport

Resport is in de eerste plaats een experiment, het is een experimenteel AI-gedreven platform. Het doel is niet om een nieuw contentplatform op zichzelf te zijn, maar het is een middel om AI-mogelijkheden te doorgronden. We doen dit om op een veilige manier met echte data te experimenteren met AI en nieuwsstromen, zodat we de kansen en mogelijkheden voor AI in een commerciële omgeving in kaart brengen. Het gaat hier niet om een journalistiek initiatief.

We hebben binnen de verschillende Mediahuis redacties een AI-protocol opgesteld dat puur toeziet op al onze journalistieke uitingen. Voor je het weet betreed je dit nieuwe speelveld zonder precies te weten hoe dat werkt. Het AI-protocol op onze redacties dient er vooral voor dat het voor alle lezers van Mediahuis-titels volstrekt duidelijk is of, en zo ja in hoeverre, AI gebruikt is voor de totstandkoming van een bepaald journalistiek product. Dat kan dus een artikel, een video of podcast zijn.

De lezer moeten weten wat ze lezen. Het zijn heel interessante experimenten die we met babystappen nemen en ik superleuk vind. We gaan een fantastische uitdagende tijd tegemoet waar we ons bij Mediahuis erg op verheugen en fijn vinden om er deelgenoot van te kunnen zijn. De komende 10 jaar gaat er meer veranderen dan de afgelopen 10 jaar. 10 jaar geleden hadden we 0 digitale inkomsten.

Hoe gaat het met de digitale titels?

Het zijn platforms die puur advertentie-gedreven zijn, er zit geen abonnementsmodel achter, maar moet wel relevantie bieden, zodat zowel bezoekers als adverteerders het interessant vinden. We zien wel dat onze mensen er op een slimme manier communities van gemaakt hebben met een crossmediaal aspect. Dat geeft ook weer een interessante toevoeging voor adverteerders.

Een digitale titel zoals Manners of Culy werkt op basis van een heel ander model dan een nieuwsmerk. Het is mooi om deze digitale titels ook in ons portfolio te hebben.

Dumpert is een onderschat platform dat een enorm bereik heeft. En zeker ook onder lastig te bereiken doelgroepen, zoals jonge mannen. Boaz Shkolnik (director of advertising, red.) en zijn team hebben er ook veel aan gedaan om Dumpert meer brand safe te maken. Er wordt gemonitord wat er waar geplaatst wordt en daardoor is het een veel controleerbare omgeving geworden voor adverteerders. Zo adverteert onder andere de Rijksoverheid daar voor hun wervingscampagnes.

Op welke crossmediale case van Mediahuis Nederland ben jij trots?

Dit jaar hebben we meerdere crossmedia-campagnes gedaan voor mooie merken waar ik erg trots op ben, zoals de branded contentcampagnes voor ING, Toyota, Heinz en Hyundai.

De campagne voor Toyota is een prachtig voorbeeld van een crossmediale case. Vanuit de pay-off van Toyota Let’s move beyond kwamen kinderen van 6 tot 12 jaar aan het woord. Dit resulteerde in een driedelige videoserie waarin kinderen op hun eigen wijze hun visie vertellen op toekomstige mobiliteit. Naast de video’s zijn de kinderen geïnterviewd voor zes artikelen. Diverse mediamerken en kanalen zijn ingezet voor het onder de aandacht brengen van deze campagne.

Maar ook de voor de Cross Media Awards genomineerde campagne van Heinz is een sterk voorbeeld van hoe wij crossmediaal ontzettend succesvol zijn. En daar ben ik trots op.

www.mediahuis.nl

www.crossmediaawards.nl

 Volg Marketing Report op LinkedIn!

 Abonneer je op onze gratis dagelijkse nieuwsbrief

 Registreer jouw bureau gratis in de Marketing Report reclamebureau database The List

 

Sponsors

Cross Media Awards 2023 wordt gesponsord door:

Lees ook:

WE DO! Wear the moment van WE Fashion GOUDEN Cross Media Case van het Jaar 2023

19-10-2023 | 13:48:48
WE DO! Wear the moment van WE Fashion is de GOUDEN Cross Media Case van het Jaar 2023

Jhelisa Panfred is De Belofte 2023

19-10-2023 | 13:37:00
Tijdens Cross Media Awards 2023 op 18 oktober in PHIL Haarlem is Jhelisa Panfred, strategist bij HERC, uitgeroepen tot De Belofte van het jaar 2023.

World Padel Tour Amsterdam Open van Triple Double Sportmarketing Cross Media Event van het Jaar 2023

19-10-2023 | 13:30:48
Triple Double Sportmarketing dingt met de World Padel Tour Amsterdam Open mee naar de award voor Event.

Readification van The Invaders Cross Media Innovatie van het jaar 2023

19-10-2023 | 13:23:00
Hoe krijg je jongeren weer aan het lezen? The Invaders ontwikkelde als antwoord op die vraag de campagne Readification, waarbij gaming wordt ingezet

Margriet Cross Media Merk van het Jaar 2023

19-10-2023 | 13:08:32
Op 18 oktober worden Cross Media Awards 2023 uitgereikt in PHIL Haarlem. DPG Media zendt Margriet in als Cross Media Merk.
 

 

Uitgelicht

Abonneer je op onze gratis dagelijkse nieuwsbrief