Marketing Report
[Jongerenonderzoek 2023] Snapchat stijgt boven Facebook uit

[Jongerenonderzoek 2023] Snapchat stijgt boven Facebook uit

Mediahuis, MediaTest en Wayne Parker Kent doen jaarlijks een jongerenonderzoek. Aan het onderzoek in 2023 deden bijna 3000 jongeren mee tussen de 15 en 35 jaar. 

Marketing Report publiceert een serie artikelen naar aanleiding van het Jongerenonderzoek 2023. Vandaag over jongeren en het gebruik van social media.

Het Jongerenzoek 2023 kun je hier aanvragen.

Een kwart is al Real

Jongeren brengen gemiddeld iedere dag vier uur door met het gebruiken van social media en dat is ongeveer even lang als vorig jaar. Het kanaal dat het meest wordt gebruikt, is – net als bij de voorgaande onderzoeken – WhatsApp (93%). Ook dit jaar zijn het de mannen in de leeftijd van 29 tot 35 jaar die dit kanaal het mínst gebruiken (86%). We hebben bij dit onderzoek weer nieuwe social mediakanalen toegevoegd: BeReal, Signal en WeChat.

BeReal blijkt een goede nieuwkomer. Een kwart van de jongeren gebruikt het kanaal al, waarmee het de bedoeling is dat je je echte leven laat zien. We zien hier een groot verschil in populariteit tussen de verschillende leeftijdsgroepen, maar voor alle leeftijdsgroepen geldt wel dat vrouwen het vaker gebruiken dan mannen. Achter het al jarenlang meest populaire social mediakanaal WhatsApp, staat Instagram: 85 procent van de jongeren gebruikt dit kanaal. Voor alle leeftijdsgroepen geldt overigens wel dat mannen dit kanaal minder vaak zijn gaan gebruiken (van 83% naar 80%). YouTube wordt door 84 procent van de jongeren gebruikt. Hier geldt dat hoe jonger men is, hoe vaker men dit kanaal gebruikt.

Facebook verliest terrein

Het is dit jaar voor het eerst dat Snapchat vaker wordt gebruikt dan Facebook. Gemiddeld gebruikt 59 procent van de jongeren Snapchat. Hoewel Snapchat het meest wordt gebruikt door de jongste groep, zit de grootste groei in vergelijking met de vorige meting juist in de oudste groep. Vorig jaar leek de forse daling in het gebruik van Facebook tot stilstand te zijn gekomen. Maar dit jaar is het gebruik toch weer verder afgenomen. 58 procent van de jongeren geeft aan nog Facebook te gebruiken. Vooral onder de jongste leeftijdsgroep heeft Facebook nauwelijks nog gebruikers. Ooit zeiden wijze mensen dat TikTok een eendagsvlieg zou zijn. Een hype die wel zou overvliegen. Daar is vooralsnog niets van te merken. Het gebruik van TikTok is namelijk opnieuw toegenomen. In 2020 gebruikte gemiddeld 9 procent van de jongeren dit kanaal en dat is in 2022 gestegen naar 40 procent. Dit jaar ligt dat percentage zelfs op 45 procent. Het zijn vooral de jongsten die TikTok gebruiken. Vooral bij de groep 15 tot 21-jarigen is een groot verschil tussen mannen en vrouwen te zien (55% tegen 74%). 

Vrouwen ontdekken LinkedIn

Het zakelijke platform LinkedIn is redelijk stabiel gebleven en kent slechts een lichte daling van het aantal gebruikers (van 42% naar 40%). Bij de groep 22 tot 28-jarigen zien we iets opvallends: de mannen van deze leeftijd zijn het kanaal een stuk minder vaak gaan gebruiken in vergelijking met vorig jaar, terwijl hun vrouwelijke leeftijdsgenoten dit podium juist vaker zijn gaan opzoeken. Het gebruik van Pinterest ligt op 38 procent en is daarmee gestegen ten opzichte van vorig jaar (33%). Het wordt ieder jaar een stuk vaker gebruikt door vrouwen dan door mannen. Twitter is de aflopen jaren – toch wel tegen de verwachting in – populairder geworden. Gemiddeld gebruikt 27 procent dit. Zoals eigenlijk ieder jaar geldt ook nu weer dat mannen het vaker gebruiken dan vrouwen.

In vergelijking met het onderzoek van vorig jaar is Discord iets populairder geworden: 17 procent van de jongeren gebruikt dit platform. We zien hier een groot verschil tussen de verschillende doelgroepen. Maar liefst de helft van de 15 tot 21-jarige mannen gebruikt dit, terwijl dat bij de andere groepen flink lager ligt. Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat mannen het een stuk vaker gebruiken dan vrouwen. Voor de tweede keer op rij is in dit onderzoek het gebruik van Reddit onderzocht. En dat blijkt onveranderd: 22 procent van de jongeren gebruikt dit kanaal. Mannen doen dat overigens vaker dan vrouwen en verder geldt: hoe jonger men is, hoe vaker dit kanaal gebruikt wordt. Twitch wordt gemiddeld door 17 procent van de jongeren gebruikt, wat ongeveer gelijk is aan vorig jaar. Ook dit kanaal is het meest populair onder 15 tot 21-jarige mannen. We zien bij alle leeftijdsgroepen dat mannen Twitch vaker gebruiken dan vrouwen.

Alternatief voor WhatsApp

Zoals we al vermeldden, is WhatsApp onaantastbaar populair. Maar er is wel degelijk een alternatief voor deze app. En dat is natuurlijk Telegram. Erg geliefd is dat (nog) niet, want slechts 11 procent van de jongeren geeft aan hier gebruik van te maken. Dat is minder dan de 14 procent van vorig jaar. We zien dat mannen vaker Telegrammen dan vrouwen. Met name de groep 29 tot 35-jarige mannen gebruikt dit kanaal relatief vaak (23%). Eerder zagen we dat relatief veel mannen in deze leeftijdsgroep weg waren gegaan bij WhatsApp. Misschien hebben die toch de overstap gewaagd naar Telegram. Nog een alternatief voor WhatsApp (en dus voor Telegram), is Signal. Maar dat is dan wel een alternatief dat vrijwel niemand gebruikt. Slechts 3 procent van de jongeren loopt warm voor Signal. Ook de kanalen Metaverse (2%) en WeChat (2%) worden weinig gebruikt door Nederlandse jongeren.

Dagelijks gebruik

WhatsApp wordt door vrijwel alle gebruikers iedere dag wel een keer gebruikt. Ook bij Instagram is dat het geval, 89 procent gebruikt dit dagelijks. YouTube wordt door 59 procent van de gebruikers dagelijks bekeken, maar we zien hierbij wel een groot verschil tussen mannen en vrouwen. Van de mannen gebruikt 73 procent dit kanaal elke dag en bij de vrouwen is dat 45 procent. Snapchat wordt door 77 procent van de gebruikers dagelijks gebruikt, maar hier geldt duidelijk dat hoe jonger men is, hoe vaker men dit kanaal dagelijks gebruikt. Datzelfde geldt voor TikTok. Bij Facebook en Twitter is – niet geheel verrassend – het omgekeerde het geval: hoe ouder men is, hoe vaker men dit kanaal dagelijks gebruikt.

Voorspelling

We weten dan wel hoe het vandaag de dag is gesteld met het social mediagebruik van jongeren. Maar hoe zit dat in de nabije toekomst? Voor WhatsApp zijn de vooruitzichten positief: bij dit kanaal verwacht de kleinste groep (5%) dat zij dit het komende jaar minder zullen gaan gebruiken. Facebook staat een sombere toekomst te wachten. Wederom verwachten veel gebruikers (51%) dat zij dit minder gaan gebruiken in het komende jaar. De kanalen Snapchat, Twitter, Discord, BeReal, Reddit, Twitch en Telegram kunnen ook minder gebruikers verwachten. Maar net zoals bij het weer: we hebben de voorspellingen niet altijd goed. Dus er is nog hoop voor de genoemde platformen. Over Twitter zegt men bijvoorbeeld al jaren te verwachten dat het kanaal minder gebruikt gaat worden. Maar sinds 2020 zit het juist in een stijgende lijn. Het zou wel kunnen dat meer jongeren het kanaal gebruiken, maar dat zij dit minder intensief verwachten te doen. Daarnaast is het opvallend dat 37 procent aangeeft te verwachten BeReal minder te gaan gebruiken. Dit kanaal is relatief nieuw, maar het lijkt erop dat een grote groep alweer op het kanaal is uitgekeken. Maar goed, werd dat niet ook over TikTok gezegd jaren geleden?

Het is weer schermtijd!

We weten nu dat de generaties per dag gemiddeld vier uur aan social media besteden. Maar hoe zit dat met screentime? Aan de jongeren is gevraagd naar de tijd die ze op hun mobiele telefoon kijken. Het blijkt dat ze gemiddeld 4,8 uur per dag op hun mobiele telefoon turen. En hoe jonger de jongeren zijn, hoe hoger hun schermtijd is (15 – 21 jaar: 5,5 uur; 22 – 28 jaar: 4,9 uur; 29 – 35 jaar: 4,1 uur).

Onzeker door social media

De jongeren is een aantal stellingen voorgelegd over het gebruik van social media en de gevolgen ervan. Daaruit blijkt dat 30 procent van de jongeren zich weleens onzeker, verdrietig of depressief voelt na het gebruik van social media. Dit percentage ligt gelijk aan vorig jaar. Vrouwen zijn het vaker met deze stelling eens dan mannen. Het percentage ligt vooral hoog onder vrouwen van 15 tot 28 jaar. Het aantal likes en volgers maakt de jongeren minder uit. Slechts 13% vindt het belangrijk om veel volgers en veel likes te hebben. Er zijn maar weinig jongeren die druk ervaren om regelmatig iets te posten. Opvallend is wel dat een kwart van de jongeren overweegt om volledig te stoppen met social media. Dit percentage ligt het hoogst onder mannen tussen de 22 en 35 jaar. De grote vraag is natuurlijk of ze dit ook echt gaan doen of dat het alleen bij een gedachte blijft.

Belangst

Het is een fenomeen dat eigenlijk al jarenlang speelt, maar afgelopen jaar geregeld in de media de kop opstak: belangst onder jongeren! Maar hoe zit dat nou echt? Het klopt enigszins wel, want 50 procent van de jongeren geeft aan dat ze hun familie liever een berichtje sturen dan bellen. We zien hier dat vrouwen het vaker eens zijn met deze stelling dan mannen. En hoe jonger men is, hoe vaker men het eens is met deze stelling. Slechts een kwart van de jongeren voelt zich er comfortabel bij om in het openbaar te videobellen. Opvallend is dat hoe ouder men wordt, hoe groter het verschil tussen mannen en vrouwen is. Mannen in de leeftijdsgroep 29 tot 35 jaar voelen zich hiermee namelijk comfortabeler dan vrouwen.

Het Jongerenzoek 2023 kun je hier aanvragen.

www.mediahuis.nl

www.wayneparkerkent.nl

www.mediatest.nl

 Volg Marketing Report op LinkedIn!

 Abonneer je op onze gratis dagelijkse nieuwsbrief

 Registreer jouw bureau gratis in de Marketing Report reclamebureau database The List

 

Lees ook:

Mediatest kondigt MediaTestdag 2024 aan: inschrijving gestart

22-04-2024 | 09:59:00
En omdat het de 25e verjaardag is van MediaTest, wordt er binnen 25 uur (in plaats van 24) kosteloos een volledig onderzoek uitgevoerd.

[Vacancy] MediaTest has a position for a Medior/Senior Research Consultant

19-03-2024 | 11:05:44
MediaTest is directly looking for a Medior/Senior Research Consultant

[Vacancy] MediaTest has a position for a Junior Research Consultant

19-03-2024 | 10:36:00
MediaTest is directly looking for a Junior Research Consultant

De Marketing100 2024 | De Genomineerden

02-10-2023 | 15:11:00
De Marketing100 2024 komt eraan! De lijst met de 100 meest invloedrijke mensen in de Nederlandse marketingwereld wordt bekendgemaakt tijdens het M100 Diner, donderdag 7 december 2023 in de Kromhouthal Amsterdam

[Jongerenonderzoek 2023] Jongeren luisteren nog niet veel naar podcasts

07-08-2023 | 08:30:00
Mediahuis, MediaTest en Wayne Parker Kent doen jaarlijks een jongerenonderzoek. Aan het onderzoek in 2023 deden bijna 3000 jongeren mee tussen de 15 en 35 jaar
 

Uitgelicht

Abonneer je op onze gratis dagelijkse nieuwsbrief