Marketing Report
Media tijdens OCW-debat: NSC vindt omroepverenigingen achterhaald nieuws

Media tijdens OCW-debat: NSC vindt omroepverenigingen achterhaald

NSC vindt omroepverenigingen achterhaald; BBB en VVD willen per programma inzage in de kosten, de PVV blijft mild de NPO aanvallen en GroenLinks-PVDA pleit samen met NSC voor een onafhankelijkheid van de media. Dit bleek tijdens het debat over de OCW-begroting die vooral over onderwijs gaat, waar ook kort gedebatteerd werdd over het onderdeel media. Door het verkiezingsreces werd het afzonderlijke jaarlijkse debat over de mediabegroting in de Tweede Kamer geschrapt.

Claire Martens-America (VVD) en Mona Keijzer (BBB) hebben daar een motie ingediend die is aangenomen door de Tweede Kamer en de regering verzoekt een transparantieregister in te stellen waarin omroepen de kosten van elk tv- en radioprogramma vermelden, uitgesplitst naar kostensoort en met medeneming van externe producenten voor zover het besteding van publieke middelen betreft.

De onlangs aangetreden demissionair Staatssecretaris Fleur Gräper-van Koolwijk (D66) ontraadde de motie, omdat die volgens haar haaks staat op de kernwaarde van onafhankelijkheid. Volgens haar lokt de motie onherroepelijk discussie uit over de programma's als transparantie ook op dat niveau gaat plaatsvinden.

PVV blijft NPO mild aanvallen

Terwijl de PVV voor de verkiezingen in zijn verkiezingsprogramma pleitte voor het niet langer financieren van de NPO, was de onlangs aangetreden PVV-mediawoordvoerder Martine van der Veld iets milder. Zij pleitte niet – zoals voorganger Martin Bosma – voor de opheffing van de NPO – maar had het over het functioneren van Frederieke Leeflang. Volgens de PVV kan die haar functie niet uitvoeren met Ongehoord Nederland in het bestel, aangezien zij dat zelf aangegeven zou hebben. Overigens heeft Frederiek Leeflang dat niet over haar persoonlijke functioneren gesteld, maar heeft dat over de NPO als organisatie gesteld.

De PVV die inmiddels de grootste politieke fractie is geworden in de Tweede Kamer, sprak over een onvoldoende pluriform bestel en weinig ruimte voor diverse meningen. Volgens Martine van der Veld is er nog veel te doen op het gebied van media en cultuur. Wat de PVV nu concreet wil na verkiezingen werd niet duidelijk.

NSC: omroepverenigingen acherhaald

De VVD liet zich behoudens transparantie nauwelijks uit over media; NSC benadrukte bij monde van Aant Jelle Soepboer het belang van onafhankelijkheid rol van de pers en de NPO in de democratie die volgens hem ruimte en vertrouwen moeten krijgen.Daarbij wil NSC ook hun onafhankelijke positie versterken en vertrouwen in media herstellen. Daarover wil NSC samen met media zoeken naar wegen daarvoor. Wel zei NSC niet huiverig te zijn voor een herziening van het publieke bestel en stelde vragen bij het bestel met omroepvereningen. Volgens NSC zijn er andere manieren om de pluriformteit en transparantie te borgen. Het is voor het eerst dat NSC zich hier publiekelijk over uitliet.

BBB: focus op nieuws, cultuur en regio

BBB vroeg zich af wat de zinnigheid is om omroepen te laten fuseren tot 6 omroepen zoals het Adviescollege van Pieter van Geel voorstelde. Daarbij pleitte Mona Keijzer voor de eigenheid via missies van omroepverenigingen. Ook stelde de voormalig staatssecretaris van Economische Zaken & Klimaat dat concurrentie een punt is, net als de concurrentie op de reclamemarkt.

BBB zei een voorkeur te hebben voor een NPO die zich meer moet gaan toeleggen op onafhankelijk nieuws en mooie culturele programma's, waarbij er nadrukkelijk aandacht moet zijn voor regionaal nieuws en regionale cultuur. Daarbij wil de BBB dat andere taken zoals amusement minder gebeuren en er aldus een kleinere publieke omroep komt. Daarbij heeft Mona Keijzer de zinnigheid van NPO Radio 2 als NPO-zender beschreven in het debat.

Het debat bleef verder beperkt door interrupties van Lisa Westerveld van GroenLinks-PvdA die benadrukte dat de Tweede Kamer niet moet bepalen wat journalisten doen, wie zij uitnodigen aan hun talkshowtafels en dat zij juist hun werk onafhankelijk moeten kunnen doen. Zij uitte deze kritiek in reactie op de PVV die de NPO blijft bekritiseren over de manier waarop programma’s journalistiek bedrijven.

Nauwelijks over bestedingen

Over de Mediabegroting zelve (1,26 miljard euro) en de bestedingen aan NPO, RPO, NLPO en onder meer het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek en het Commissariaat voor de Media werd feitelijk nauwelijks gesproken. De NPO krijgt in 2024 het recordbedrag van 963 miljoen euro vanuit het ministerie van OCW. 181 miljoen is afkomstig uit Ster-reclame.

www.rijksoverheid.nl

www.tweedekamer.nl

 

Lees ook:

NPO Blend start per 12 februari 2024 met zijn eerste programma

09-02-2024 | 15:39:00
NPO Blend start per 12 februari 2024 met zijn eerste programma’s. De zender zal van 17:00 tot 22:00 uur op werkdagen gepresenteerde programma’s brengen

NPO-directeur Video Remco van Leen legt werk neer; NPO komt met feitenonderzoek

05-02-2024 | 18:10:00
Remco van Leen, directeur Video bij de NPO, heeft in overleg besloten lopende een feitenonderzoek zijn werkzaamheden neer te leggen

RTL Nederland en Matthijs van Nieuwkerk stellen samenwerking uit

05-02-2024 | 13:35:00
RTL Nederland en presentator Matthijs van Nieuwkerk stellen hun samenwerking uit. Tot die conclusie zijn ze gezamenlijk dit weekend gekomen. Dat betekent dat de voorgenomen programma’s in elk geval voorlopig niet door zullen gaan

Taco Zimmerman algemeen directeur AVROTROS

04-02-2024 | 15:22:00
Taco Zimmerman is per 1 maart 2024 de algemeen directeur van AVROTROS. Deze benoeming heeft dit weekend plaatsgevonden door de Raad van Toezicht, na instemming van de Verenigingsraad

Eddy Keur wint De Nachtwacht Award 2024 met Eddy's Nachtwacht

01-02-2024 | 00:23:00
Eddy Keur heeft de Nachtwacht Award 2024 gewonnen. Dit heeft organisator Richard Otto bekend gemaakt. De Nachtwacht Award is de prijs voor het beste nachtprogramma die door een jury wordt verkozen
 

Uitgelicht

Abonneer je op onze nieuwsbrief.