Mediahuis in 2022: lager resultaat bij stijgende omzetten

Mediahuis in 2022: lager resultaat bij stijgende omzetten

Mediahuis heeft zijn omzet in 2022 met 8,1 procent weten te vergroten naar 1,23 miljard euro. Daarbij bleef de omzet uit de verkoop van kranten stabiel ten opzichte van 2021.

Nederland: 7,9 procent meer omzet

560,8 miljoen euro aan omzet is afkomstig uit Nederland. In Nederland werd 7,9 procent meer omzet gemaakt dan in 2021. Net als 2021, zijn de Nederlandse activiteiten van Mediahuis gezamenlijk goed voor 46 procent van de omzet van Mediahuis. Het gaat daarbij om Mediahuis Nederland, Mediahuis NRC, Mediahuis Noord, Mediahuis Limburg en Audiohuis (Sublime/Nostalgie).

België omzetdaling

De Belgische activiteiten die in 2022 goed zijn voor 27 procent van de omzet van Mediahuis, zijn goed voor 323,1 miljoen euro aan omzet. Dat is circa 30 miljoen minder dan in 2021 vooral door gestegen concurrentie.

Overnames

De totale omzetstijging in 2022 verklaart Mediahuis uit de overname in januari 2022 van het Duitse Aachener Verlagsgesellschaft die bij Medienhaus Aachen is geïntegreerd alsmede de overname van de Ierse platformen Carzone en Switcher.

Mediahuis behaalde als groep een operationeel resultaat van 155,7 miljoen euro; dat is 6,3 procent lager dan 2021. Dit komt volgens Mediahuis door hoge papierprijzen (met meer dan 30 miljoen euro), aanzienlijke distributieproblemen in de Nederlandse en Duitse markt (mede door inflatiedruk) en stagnerende abonnementenaantallen. Toch zegt Mediahuis erin geslaagd te zijn de negatieve effecten grotendeels op te vangen.

In diverse bedrijfsdomeinen werd ook de impact van de stijgende kosten/inflatie gevoeld. Mediahuis stelt dankzij een consistente indekking van de energieprijzen de volatiliteit daarvan slechts een beperkte impact had. Mediahuis heeft een schuldenlast van 54 miljoen euro waarmee overnames zijn gefinancierd.

Lager nettoresultaat

Het nettoresultaat bedroeg 65,5 miljoen euro; 44 procent lager dan 2021. De verlaagde nettoresultaten komen doordat in 2021 deze beïnvloed waren door de verkoop van Keesing alsmede eenmalige kosten en herstructureringen waaronder de sluiting van drukkerijen in Luxemburg en Noord-Ierland.000

Digitale abonnees

Mediahuis telt in totaal 1,8 miljoen abonnees; dat zijn er ruim 62000 meer dan in 2021, mede dankzij een sterke groei in Ierland en de overname van de kranten in Aachen (Duitsland).

Het aantal digitale abonnees groeide met 13 procent in vergelijking met het voorgaande jaar, daar waar de daling in printabonnees zich onverminderd voorzette met een daling van 11 procent.

Meer dan 4 op de 10 abonnees van Mediahuis leest vandaag digitaal of een combinatie van print en digitaal. In Luxemburg en Duitsland ligt het tempo van de digitale transitie iets lager en bedraagt het aandeel digitale abonnementen respectievelijk 10 procent en 14 procent. Ook in Ierland, waar Mediahuis pas in 2020 voor het eerst een digitaal abonneemodel introduceerde, zet de groei van het aantal digitale abonnees zich onverminderd voort met een stijging van 32 procent ten opzichte van het jaar voordien.

Nederland steeds digitaler

In Nederland zijn er 1,15 miljoen abonnees (17.765 minder dan 2021) op kranten als de Telegraaf, NRC, De Limburger, Dagblad van het Noorden, Haarlems Dagblad en andere regionale titels. 53 procent van de abonnees heeft een papieren krant; 47 procent leest uitsluitend digitaal. NRC is koploper met digitale abonenes waarbij 65 procent digitaal abonnee is. In 2021 was de verhouding voor Mediahuis in Nederland nog 60/40. In Nederland bereiken de kranten van Mediahuis 3,67 miljoen Nederlanders oftewel 1 op de 3 Nederlanders. In 2021 was dit nog 3,97 miljoen.

Vlaamse kranten stabiel

Mediahuis telt 461.332 in Vlaanderen op de kranten De Standaard, Gazet van Antwerpen, Het Belang van Limburg en het Nieuwsblad/De Gentenaar. 66 procent van deze abonnees zijn papieren abonnementen; terwijl 34 procent uitsluitend digitaal leest. In 2022 verloor Mediahuis 7047 Vlaamse krantenabonnees. 1 op de 2 inwoners van België wordt bereikt met een dagbereik van 2,6 miljoen mensen (was 2,9 miljoen in 2021).

Advertentiemarkt hersteld

Op de advertentiemarkt, die zich post-covid in de verschillende landen volledig hersteld lijkt te hebben, tekenden de Mediahuistitels een lichte omzetstijging op in vergelijking met het jaar ervoor. In de Belgische markt was een verhoogde concurrentie voelbaar als gevolg van de verdere marktconcentratie.

Veerkrachtig

Gert Ysebaert, CEO van Mediahuis groep: “In een jaar getekend door oorlog, energiecrisis en inflatie, brachten de nieuwsmerken van Mediahuis opnieuw betrouwbare en onafhankelijke journalistiek en waren wij voor onze lezers een gids in onzekere tijden. We hebben als groep getoond dat we veerkrachtig zijn. De digitale transitie zet zich voort, zij het aan een minder hoog tempo dan in de covidjaren. Onze sterke journalistiek en digitale nieuwsbeleving maken elke dag het verschil en stellen ons in staat de structurele daling in print op te vangen.

En toch blijft nog steeds een grote groep lezers trouw aan de gedrukte krant. De continuïteit van de bezorging garanderen wordt echter een steeds grotere uitdaging. Bovendien transformeert de mediawereld met een ongeziene snelheid, gedreven door technologische innovaties zoals artificiële intelligentie, en het veranderende consumentengedrag. Dat alles maakt dat we meer dan ooit moeten anticiperen op een nog radicalere digitale omslag.”  

Kristiaan De Beukelaer, CFO van Mediahuis groep : “In een jaar van stevige tegenwind leverde Mediahuis het bewijs dat haar expansiestrategie niet alleen voor groei van marktaandeel en omzet zorgde, maar dat we er ook in slagen om de schaal van de groep maximaal en efficiënt te benutten en onze rentabiliteit te vrijwaren voor erosie. Mediahuis is uitgegroeid tot een solide en futureproof huis voor al haar merken en activiteiten.”

Audio en podcasting

Ook audiojournalistiek zet in de verschillende markten zijn opmars verder door. Mediahuis zag het aantal beluisterde podcastafleveringen met meer dan de helft (55 procent) toenemen. De podcasts van alle nieuwsmerken van Mediahuis samen konden in 2022 rekenen op meer dan 77,6 miljoen beluisteringen.

Focus op radiozender Nostalgie

In Vlaanderen behoudt Nostalgie zijn erkenning als landelijke radiozender, waardoor de muziekzender ook de komende jaren radio kan blijven maken via een FM-frequentie. Mediahuis maakte onlangs bekend dat het de ambitie heeft om 20 procent van zijn aandelen in Vlaanderen Eén, de vennootschap die Nostalgie in Vlaanderen uitbaat, te verkopen aan Telenet Group, moedervennootschap van Play Media, de mediagroep achter de Play-televisiezenders.

Dagelijks bereikt Nostalgie in Vlaanderen zo’n 363.000 luisteraars, goed voor een marktaandeel van 6 procent. In Franstalig België bereikt Nostalgie (waar Mediahuis 50 procent van bezit) elke dag zo’n 530.000 luisteraars. Dit levert een marktaandeel van 16 procent op waarmee Nostalgie er de onbetwiste nummer 1 van alle radiozenders is.

Nostalgie is sinds augustus 2022 ook in Nederland te beluisteren via DAB+, online en via de Nostalgie-app. Nostalgie werd hiermee naast Sublime, dat over de FM-radiofrequentie beschikt, de tweede radiozender van Mediahuis in Nederland.

Investeringen gericht op diversificatie

Mediahuis zette in 2022 ook in op het verstevigen van haar positie in de digitale marktplaatsen en de verdere groei van haar venture capital-tak. Met de acquisitie van Carzone.ie, Ierlands officiële nummer één site voor het kopen en verkopen van nieuwe en tweedehandsauto’s, verstevigt Mediahuis Marketplaces haar positie op de Ierse digitale automarkt. Met de overname van het Ierse Switcher.ie investeerde de groep in de onlinevergelijkingsmarkt. De investering in het Finse Skenariolabs, dat de toekomstige waarde en duurzaamheid van vastgoed voorspelt op basis van data en AI, betekent voor Mediahuis de toetreding tot de Property Technology markt.

Mediahuis Ventures versterkte in 2022 haar positie in de Education Technology markt met investeringen in de remote-first universiteit Tomorrow’s Education en de online abonnementendienst voor studieboeken Perlego. De kapitaalinjectie in het Berlijnse hiring intelligence platform HiPeople in het najaar van 2022, was voor Mediahuis Ventures een eerste investering in de HR Technology markt.

(in miljoenen euros) 2022 2021 verschil
Omzet 1.222,96 1.130,79 +92,17
REBITDA 200,40 215,82 -15,42
Operationeel resultaat (1) 155,70 166,10 -10,40
Netto Recurrent resultaat (2) 115,68 125,70 -10,02
EBIT 99,18 144,61 -45,43
Netto Resultaat 65,46 116,89 -51,43
Netto Schuld (3) -54,09 +7,05 -61,14

(1) Omzet exclusief amortisatie van acquisitie-goodwill en niet recurrente resultaten.
(2) Operationeel resultaat plus financieel resultaat (inclusief resultaat deelnemingen in vermogensmutatie), na aftrek van vennootschapsbelastingen hierop.
(3) Liquide middelen min bankschulden, exclusief operationele leaseverplichtingen onder IFRS16 als schuld uitgedrukt.

 

Het openbare jaarverslag 2022 van Mediahuis is hier te vinden.

www.mediahuis.com

 

Uitgelicht

Abonneer je op onze nieuwsbrief.