Marketing Report
[Dutch Media Week 2022] Mediasector presenteert gezamenlijke innovatievisie nieuws

[Dutch Media Week 2022] Mediasector presenteert gezamenlijke innovatievisie

RTL Nederland, DPG Media, Talpa Network, Talpa Entertainment Productions, Mediahuis, Banijay Benelux, ITV Studios, IDTV, Fremantle Nederland, EMG Netherlands, NEP The Netherlands, de NPO en de bij de het stelsel van de NPO behorende organisaties Ster, NOS, VPRO en AVROTROS hebben in Hilversum tijdens de Dutch Media Week een gezamenlijke visie gepresenteerd op het vlak van vernieuwing en precompetitieve samenwerking.

De CEO’s van deze bedrijven maken deel uit van de zogeheten industrietafel van Media Perspectives waar het gelukt is om een gezamenlijke visie te formuleren en te vertalen naar een agenda. De industrietafel komt voort uit de eerdere gesprekken die toenmalig minister Arie Slob heeft geïnitieerd. Minister Micky Adriaansens (VVD) van Economische Zaken en Klimaat heeft enthousiast gereageerd op de presentatie. De visie spitst zich toe op data, nieuws, content en productie alsmede educatie.

Data

Eén van de grote uitdagingen voor de mediasector waar samenwerking logisch lijkt, is data. En dan met name het privacy-aspect. Om privacyschendingen van dominante techspelers als Google en Facebook tegen te gaan, is er wetgeving gekomen. Die regels schaden echter ook de economie. Daar komt bij dat de publicatiespelregels en verdiencapaciteit van contentmakers worden bepaald door de grote techplatformen. Er is steeds meer behoefte aan een internet met een open en decentraal karakter waarbij de mens het middelpunt is.

De mediasector wil het voortouw nemen in de ontwikkeling van de decentrale data-infrastructuur. Het ontwikkelen van een persoonlijke datakluis staat daarbij centraal, blijkt uit de gezamenlijke innovatieagenda van de mediasector. De persoonlijke datakluis is een concept dat uitgaat van opslag van persoonlijke gegevens in een eigen beschermde omgeving.

De gebruiker beheert zelf de ‘sleutel’ en krijgt volledige regie over het gebruik van persoonlijke gegevens. Zo kan de gebruiker zelf bepalen welke organisaties wanneer en voor hoelang toegang krijgen tot z’n data en houdt de consument ook een beter overzicht wat waar is opgeslagen.

Publiek-private samenwerking

In Vlaanderen is al een dergelijk initiatief gestart. Daar is – vooral gedreven door de publieke sector – een datanutsbedrijf opgezet. De innovatieagenda kiest voor een iets andere aanpak. De datakluis van de mediasector is een nauwe samenwerking tussen publiek en privaat. Daarbij ligt de focus op markttoepassingen.

Daarnaast kan volgens de mediabedrijven de combinatie van betere gegevensbescherming en rijkere datakoppelingen ook zorgen voor een positief maatschappelijk effect. De persoonlijke datakluis is wellicht ook een oplossing voor andere sectoren en onderwerpen, zoals de gezondheidszorg en de energietransitie.

De op te zetten data-infrastructuur zou Nederland ook onafhankelijk maken van Big Tech of andere dominante spelers. En er kan een hele dienstenlaag op deze infrastructuur ontstaan. De datakluizen bieden ook kansen om diensten beter af te stemmen op een completer profiel van gebruikers.

Ze bevatten immers rijkere en ruimere data dan alleen door één mediabedrijf verzamelde gebruiksgegevens. Ook voor adverteren heeft het voordelen. Advertenties kunnen worden gebaseerd op ruimere data en veel gerichter zijn vanwege de expliciete toestemming die gebruikers geven voor het verlenen van toegang tot hun datakluis.

 

(Nep)nieuws

Nieuws is een ander onderwerp waar de mediasector voor gezamenlijke uitdagingen staat. Desinformatie en het afnemende vertrouwen in de journalistiek in sommige groepen, zijn maatschappelijk ontwrichtende fenomenen. Betrouwbaar, gefactcheckt nieuws bereikt niet alle groepen meer in de samenleving. Dit alles vraagt om oplossingen. Ook hier is precompetitief samenwerken een wens van de mediabedrijven.

Als het gaat om oplossingen op het gebied van nieuws, willen de mediabedrijven zich concentreren op drie onderwerpen. Daarbij gaat het onder meer om het vinden van een antwoord op de verspreiding van desinformatie.

Ook het bestendigen van de pluriformiteit en het vertrouwen in de journalistiek staat hoog op de agenda. De mediabedrijven willen blijven aansluiten bij verschillende publieksgroepen, met name jongeren, om ze het vertrouwen in de journalistiek te laten behouden.

Content en productie

Bij de derde pijler van de gezamenlijke innovatieagenda van de mediasector gaat het om content en productie. Nederland heeft een voortrekkersrol in contentontwikkeling en distributie. De mediabedrijven willen die positie versterken en uitbouwen.

Ze denken dan met name aan contentvormen als AR en VR en immersive. Maar ook de productieprocessen zelf kunnen worden geoptimaliseerd, bijvoorbeeld door het gebruik van AI.

Daarvoor is nodig dat AI beter kan omgaan met de Nederlandse taal. De mediabedrijven vinden het niveau van de Nederlandse taalherkenning nog te laag. De Nederlandse mediasector kan de ontwikkeling zelf versnellen met behulp van haar jarenlange ervaring, het enorme video-archief en de duizenden regels aan script die als leerset kunnen worden gebruikt.

Gametechnologie

Het ontwikkelen van virtuele technologie is ook een speerpunt bij content en productie. De mediabedrijven denken aan een productiehub waar met gametechnologie en state-of-the-art productiefaciliteiten content kan worden gemaakt. Ook gaat het om de inzet van virtuele presentatoren en digital twins.

Ook de metaverse komt aan bod in de innovatieagenda. De mediabedrijven zien mogelijkheden om samen een technische onderlaag voor deze virtuele wereld te realiseren. Ze willen de virtuele werelden van verschillende producenten en zenders aan elkaar kunnen koppelen en zo Web3 ondersteunen.

Educatie

Daarnaast willen de partijen werken aan educatie en het delen van kennis om zo beter in te kunnen spelen op snel veranderende markten.

Betrokken bestuurders zijn Sven Sauvé (CEO van RTL Nederland), Pim Schmitz (CEO van Talpa Network), Martijn van Dam (lid Raad van Bestuur  van de NPO), Karin de Groot (CEO van ITV Studios Nederland), Peter Lubbers (CEO van Banijay Benelux), Georgette Schlick (Fremantle Nederland), Erik Roddenhof (CEO van DPG Media Nederland & België), Rien van Beemen (CEO van Mediahuis Nederland), Taco Rijssemus (CEO van IDTV), René Delwel (CEO van EMG Netherlands en bestuurslid Media Perspectives) en Arjan van Westerloo (CEO van NEP The Netherlands). Ook zijn Gerard Timmer (algemeen directeur van de NOS), Frank Volmer (algemeen directeur/bestuurder van de Ster), Eric van Stade (algemeen directeur van AVROTROS), Lennart van der Meulen (algemeen directeur van de VPRO) als vertegenwoordigers van bij de NPO betrokken organisaties, onderdeel van de industrietafel. Arno Otto, Chief Transformation Officer van Talpa Network is een belangrijk onderdeel van de industrietafel en presenteerde de resultaten.

www.mediaperspective.nl
www.npo.nl
www.rtl.nl
www.talpanetwork.com

www.talpa.com
www.mediahuis.nl
www.dpgmedia.nl
www.fremantle.nl
www.idtv.nl

www.banijaybenelux.nl
www.itvstudios.nl
www.nepworldwide.nl
www.emglive.com
www.avproducenten.nl

 

Lees ook:

Dutch Media Week | Programma
Dutch Media Week: Media CEO's presenteren innovatieagenda

Dutch Media Week: Selfmade media-ondernemer

Angie Smets, Ikenna Azuike en Pepijn Keppel genomineerd voor Dutch Media Week Award 2022

[Interview] Herman Dummer over Dutch Media Week

Uitgelicht

Abonneer je op onze nieuwsbrief.