Marketing Report
NPO krijgt in 2022 recordbedrag vanuit OCW nieuws

NPO krijgt in 2022 recordbedrag vanuit OCW

De Nederlandse Publieke Omroep (NPO) heeft in 2022 volgens eigen zeggen 893,6 miljoen euro aan ontvangsten gekregen van het ministerie van OCW. Dit is een record. In 2021 was dit volgens de NPO nog 850,79 miljoen euro. De bijdragen zijn inclusief bijdragen voor BVN, Stichting Omroep Muziek en het coproductiefonds binnenlandse omroep (CoBO) en dotaties uit de Algemene Mediareserve.

De totale mediabegroting, dus alles dat de rijksoverheid aan (publieke) media uitgaf, bedroeg 1,179 miljard euro in 2022. In 2021 was dit nog 1,06 milljard euro. 162,89 miljoen euro ging naar de regionale publieke omroep.

Met alle gegenereerde inomsten had de NPO in 2022 966,8 miljoen euro te besteden; dat is 49 miljoen euro meer dan 2022. De NPO draaide daarmee 1,5 miljoen euro verlies ondanks de hogere inkomsten. Die hogere inomsten verklaart de NPO voornamelijk door wettelijke indexatie en extra toegekende financiering vanuit de Algemene Mediareserve voor de meerkosten van (super)evenementen.

NPO Plus

NPO Plus was goed voor 21 miljoen euro omzet (in 2021 was dit nog 17 miljoen euro). NPO Plus telde eind 2022 700.000 abonnees en wist daarmee in 2022 150.000 abonnees te werven.

Nederlandse houshoudens betaalden via hun telecommunicatie-abonnement (kabel en IPTV oftewel onder meer VodafoneZiggo, KPN en T-Mobile, e.d.) 50,4 miljoen euro mee aan de NPO (in 2021 was dit nog 48,2 miljoen euro). 

AVROTROS is de omroepvereniging die het meeste geld ontving va nde NPO: 120,8 miljoen euro, terwijl de NOS  als wettelijke taakomroep het meeste van alle instellingen heeft ontvangen: 222,4 miljoen euro. De recent toegetreden omroep Omroep Zwart 3,57 miljoen euro.en de onder vuur liggende omroepvereniging Ongehoord Nederland kreeg 3,76 miljoen euro.

Van de genres wordt het meest aan journalistiek gegeven: 183 miljoen euro; sport is goed voor 127,3 miljoen euro terwijl aan het label cultuur 89,6 miljoen wordt uitgegeven. Aan de tv-activiteiten is 562,8 miljoen euro uitgegeven aan radio 69,8 miljoen; voor themakanalen en internet is 69,8 miljoen euro uitgegeven. Doordat de NPO met genreprogrammeren werkt, rapporteert de NPO niet langer hoeveel per zender aan kosten is gemaakt.

Ster

De Ster heeft eerder al gerapporteerd in 2022 217,183 miljoen euro aan resultaat te hebben afgedragen aan het ministerie van OCW van de verkochte reclames bij de NPO. Die middelen worden gevoegd bij de mediabegroting.

Opvallend

De kosten voor Distributie & Uitzenden zijn in 2022 gedaald dankzij een schikking bij een dispuut met Ericsson aangaande de distributie-infrascrtuur. Hierdoor is 1,3 miljoen minder aan distributiekosten (26,1 miljoen euro) besteed. Opvallend is wel dat er meer inhuur plaatsvond bij de NPO-organisatie:10,7 miljoen euro terwijl dat in 2021 8,3 miljoen was.

Onderzoeken

De komende maanden zullen naar verwachting een aantal uitgezette onderzoeken worden afgerond. Zo startte de NPO in samenwerking met de omroepinstellingen een onderzoek hoe de NPO relevant, impactvol, zichtbaar, vindbaar en herkenbaar voor iedere Nederlander blijft in een verandere samenleving. Een daartoe opgesteld strategieplan wil de NPO niet openbaren.

Ook moet de uitkomst voor het initiatief voor een (digitale) ontmoetingsplaats voor talent worden gepresenteerd. 

Verder heeft de NPO samen met het College van Omroepen een initiatief genomen om acties te nemen voor een sociaal sociaal veilig werkklimaat binnen de publieke omroep, gericht op gedrag en cultuur. Prof. dr. Erik van de Loo en prof. dr. Jaap Winter zijn daarbij betrokken.

Naast de onderzoeken vanuit de NPO zijn er nog de onderzoeken van de Onderzoekscommissie Gedrag en Cultuur Omroepen onder voorzitterschap van Martin van Rijn (PvdA) waar prof. dr. Naomi Ellemers, Sjors Frohlich en prof dr. Femke Laagland bij betrokken zijn. Frans Klein, directeur Video heeft eind november 2022 zijn positie tijdelijk neergelegd in afwachting van de uitkomst van dit onderzoek. Jojanneke Doorn heeft als waarnemend directeur NPO Video  het voorzitterschap bij Stichting BVN en het bestuurslidmaatschap bij Dutch CORE waargenomen. Per 1 juli 2023 is Remko van Westerloo tot voorzitter van de stichting BVN benoemd.

Het Commissariaat van de Media (CvdM) heeft in 2022 besloten drie onderzoeken te doen. 

Een van deze onderzoeken richt zich op het functioneren van het beloningskader presentatoren publieke omroep. Daarbij wordt onderzocht hoe de naleving hiervan geborgd is in de bedrijfsprocessen van de NPO, omroepen en Commissariaat voor de Media zelf. Een tweede onderzoek richt zich op de integriteit publieke omroep met betrekking tot (de schijn van) belangenverstrengeling. Het derde onderzoek richt zich op de betrouwbaarheid van journalistiek en opinievormend media-aanbod in combinatie met redactionele onafhankelijkheid.

Wanneer en of de resultaten van deze onderzoeken openbaar worden is nog niet duidelijk.

Het jaarverslag 2022 was het eerste jaar waarbij Frederieke Leeflang de voorzitter van de Raad van Bestuur was van de NPO. Zij vormt samen met Paul Doop de Raad van Bestuur van de NPO.

www.npo.nl

Lees ook:

NPO Blend start per 12 februari 2024 met zijn eerste programma

09-02-2024 | 15:39:00
NPO Blend start per 12 februari 2024 met zijn eerste programma’s. De zender zal van 17:00 tot 22:00 uur op werkdagen gepresenteerde programma’s brengen

NPO-directeur Video Remco van Leen legt werk neer; NPO komt met feitenonderzoek

05-02-2024 | 18:10:00
Remco van Leen, directeur Video bij de NPO, heeft in overleg besloten lopende een feitenonderzoek zijn werkzaamheden neer te leggen

RTL Nederland en Matthijs van Nieuwkerk stellen samenwerking uit

05-02-2024 | 13:35:00
RTL Nederland en presentator Matthijs van Nieuwkerk stellen hun samenwerking uit. Tot die conclusie zijn ze gezamenlijk dit weekend gekomen. Dat betekent dat de voorgenomen programma’s in elk geval voorlopig niet door zullen gaan

Taco Zimmerman algemeen directeur AVROTROS

04-02-2024 | 15:22:00
Taco Zimmerman is per 1 maart 2024 de algemeen directeur van AVROTROS. Deze benoeming heeft dit weekend plaatsgevonden door de Raad van Toezicht, na instemming van de Verenigingsraad

Eddy Keur wint De Nachtwacht Award 2024 met Eddy's Nachtwacht

01-02-2024 | 00:23:00
Eddy Keur heeft de Nachtwacht Award 2024 gewonnen. Dit heeft organisator Richard Otto bekend gemaakt. De Nachtwacht Award is de prijs voor het beste nachtprogramma die door een jury wordt verkozen
 

Uitgelicht

Abonneer je op onze nieuwsbrief.