Marketing Report
NPO wil dat staatssecretaris Gunay Uslu voorlopige erkenning van Ongehoord Nederland intrekt nieuws

NPO wil dat staatssecretaris Gunay Uslu voorlopige erkenning van Ongehoord Nederland intrekt

De Nederlandse Publieke Omroep (NPO) wil de voorlopige erkenning van omroepvereniging Ongehoord Nederland in laten trekken door staatssecretaris Gunay Uslu. Hiertoe heeft de Raad van Bestuur van de NPO een formeel verzoek gedaan aan de staatssecretaris van Cultuur en Media.

Ongehoord Nederland kreeg van toenmalig minister Arie Slob(ChristenUnie) samen met Omroep Zwart een voorlopige erkenning en daarmee geld en zendtijd bij de NPO, aangezien het Nederlandse publieke bestel is ingericht met omroepverenigingen die een erkenning verkrijgen indien deze afdoende onderscheidend zijn maar vooral afdoende leden hebben.

Ongehoord Nederland heeft inmiddels een derde sanctie verkregen van de NPO ter waarde van 131.885,18 euro.

Kwaliteit

Kern is dat de NPO Raad van Bestuur van mening is dat Ongehoord Nederland de NPO voor de uitvoering van de publieke mediaopdracht op landelijk niveau ernstig in zijn taakuitvoering belemmert. De NPO stelt dat de taken alleen vervuld kunnen worden als de omroepinstellingen bereid zijn tot de vereiste samenwerking.

De NPO stelt verder dat de NPO naast het toezien op de vereiste samenwerking in het kader van de publieke mediaopdracht, de NPO er volgens de Mediawet ook op toezien dat het media-aanbod van de publieke omroep voldoet aan hoge journalistieke en professionele kwaliteitseisen

Frederieke Leeflang en Paul Doop die de NPO Raad van Bestuur vormen, schrijven in hun brief aan de staatssecretaris: “De wijze waarop Ongehoord Nederland participeert in de samenwerking ten behoeve van de landelijke publieke mediadienst brengt de integriteit van het bestel en de uitvoering van de wettelijke taakopdracht ernstig in gevaar.

De positie van ON! belemmert de samenwerking tussen de omroepen die voor de aan de NPO opgedragen wettelijke taak noodzakelijk is. Voorts wil Ongehoord Nederland in zijn programma's de Journalistieke Code niet toepassen. Het verspreiden van onjuiste informatie op de publieke omroep en gebrekkige onafhankelijkheid en objectiviteit tasten echter het vertrouwen van het publiek in de publieke omroep als geheel aan.”

Ongehoord Nederland kreeg op 5 juli 2022 en 20 december 2022 twee eerdere boetes van 84.098,19 euro en 56.056,45 euro wegens stelselmatige schending van de journalistieke code van de NPO. In totaal moet Ongehoord Nederland 272.048,82 euro betalen aan de NPO. Voor 2023 staat een garantiebudget van 3.824.064 euro in de begroting van de NPO voor Ongehoord Nederland. In 2022 was dat 3.619.778 euro.

Reactie ON

Ongehoord Nederland stelt met verbijstering kennis te hebben genomen van de derde sanctie en noemt dit een hernieuwde aanval op de vrijheid van meningsuiting. Ongehoord Nederland verwerpt het standpunt dat deze onvoldoende uitvoering zou geven aan de bereidheid tot samenwerking en noemt het gestelde overtreden van de journalistieke code en het verspreiden van onjuiste informatie vooringenomen en onterecht. Margo Smit, NPO Ombudsman stelde eerder een rapport op over Ongehoord Nederland en ook deze noemt de omroep misleidend en resulterend in onrecht.

Arnold Karskens , oprichter en voorzitter van Ongehoord Nederland wijst erop dat niet één uitzending leidde tot een rechtszaak en stelt de sancties tot de hoogste rechter te zullen aanvechten.

Tot nu toe stelde staatssecretaris Gunay Uslu (D66) zich afzijdig op in de discussie over Ongehoord Nederland. Met het formele verzoek van de NPO zal zij echter een standpunt moeten innemen over het wel of niet laten intrekken van de voorlopige erkenning. Indien dat gebeurt, komt een einde aan de uitzendingen bij de NPO van Ongehoord Nederland. In het Nederlandse publieke omroepbestel met omroepverenigingen is nog niet voorgekomen dat een bestaande (voorlopige) erkenning van een omroepvereniging gedurende de looptijd is ingetrokken.

www.npo.nl

www.ongehoordnederland.nl

 

Uitgelicht

Abonneer je op onze gratis dagelijkse nieuwsbrief