Marketing Report
NPO wil in 2024 recordbedrag van 966 miljoen euro van ministerie van OCW nieuws

NPO wil in 2024 recordbedrag van 966 miljoen euro van ministerie van OCW

De NPO heeft 966 miljoen euro aan budget gevraagd aan het ministerie van OCW voor de uitvoering van zijn taken. De  totale begroting van de NPO komt in 2024 uit op 1,1 miljard euro. In 2024 wil de NPO 26,07 miljoen euro ongebruikte middelen uit 2023 overhevelen naar 2024.

719 miljoen voor video

Voor video wordt 719,1 miljoen euro begroot; voor 2023 was dit oorspronkelijk 640,98 miljoen euro (inmiddels bijgesteld naar 710,9 miljoen euro). Journalistiek krijgt met 147 miljoen en sport met 129 miljoen euro de meeste gelden. De lineaire zenders NPO1, NPO2 en NPO3 worden op 566,75 miljoen euro begroot, warbij NPO1 de meeste middelen mag verdelen. Voor on demand (NPO Start/NPO Plus) wordt 74,7 miljoen begroot en online krijgt 54,49 miljoen euro toebedeeld in de plannen.

Audio bijna 100 miljoen

De audiotak van de NPO krijgt 99,8 miljoen euro; voor 2023 was dit nog begroot op 86,8 miljoen euro (inmiddels bijgesteld naar 95,4 miljoen euro). Daarvoor is de lineaire begroting op 82,8 miljoen vastgesteld voor 2024, waarbij NPO Radio 1 met 43,9 miljoen de meeste gelden ontvangt. Bij het audiosegment krijgen journalistiek en cultuur de meeste middelen. Ten opzichte van de prognoses krijgen de afzonderlijke zenders  min of meer hetzelfde geld als in 2023, al valt het wel op dat NPO Radio 2, NPO Klassiek, NPO Radio 5 en NPO FunX iets minder geld krijgen. Het slecht scorende NPO 3FM krijgt 7,8 miljoen euro mee voor 2024. Voor de on demand ambities is 7,1 miljoen euro gereserveerd en voor de on demand ambities (NPO Luister) is eveneens7,1 miljoen gereserveerd.  De themakanalen krijgen 2,8 miljoen euro, wat meer dan een verdubbeling is.

De NPO zelf heeft 168 miljoen euro voor de eigen organisatie begroot.

Voor 2023 vroeg de NPO nog 877,5 miljoen euro aan. Uit de geactualiseerde cijfers blijkt dat dit bedrag voor 2023 geprognotiseerd wordt op 972,6 miljoen euro. De NPO heeft daarbij 45,9 miljoen ongebruikte middelen uit 2022 overgeheveld. De toegenomen overheidsfinanciering verklaart de NPO in 2023 als gevolg van indexatie, 5 miljoen euro uit het cultuurplan en 0,5 miljoen voor audiodescriptie

Van de omroepen zijn de NOS en NTR de grootste individuele omroepinstellingen, waarna AVROTROS, BNNVARA en KRO-NCRV het meeste geld ontvangen.

Radiostation voor bi-culturele 35-54 jarigen?

De NPO wil in navolging van de  stadsjongerenzender NPO FunX via een experiment een radiostation lanceren voor 35 tot 54-jarigen. Het is onduidelijk of dit de plek zal innemen van een bestaande (thema)zender. Uit de begroting blijkt wel dat de themaradiozender NPO 3FM KX een naamswijziging tegemoet gaat en per 2024 de naam NPO Campus krijgt. NPO Campus is de naam van het talentenontwikkelingsprogramma van de NPO. Het verdere video- en audio- alsmede  online aanbod van de NPO lijkt verder in 2024 ongewijzigd te blijven in de plannen.

Miljoenennota: lagere dotatie en lage Ster-opbrengsten

In de miljoenennota staat thans 917,8 miljoen euro gereserveerd voor 2024 (en 957 miljoen bijgesteld voor 2023). In de Mediabrief (mediabegroting) moet blijken hoeveel daadwerkelijk vanuit het ministerie van OCW  zal worden gefinancierd. Voor 2024 verwacht de rijksoverheid  dat er 135,7 miljoen euro aan inkomsten zal worden gegenereerd, fors minder dan de 217 miljoen die in 2022 nog gegenereerd is. Ook is het verwachte resultaat voor 2023 bijgesteld naar 134 miljoen euro (was 174,5 miljoen euro). De rijksoverheid begroot overigens zeer conservatief als het gaat om Ster-opbrengsten

Overleg met ministerie over kortingen

De NPO schrijft in zijn begroting dat het ministerie van OCW met de NPO over de onderbouwing van een korting van 24 miljoen euro per jaar per 2025. De NPO stelt dat het noodzakelijk is dat het ministerie van OCW aanvullende afspraken maakt over het opvangen van deze structurele vermindering van financiële middelen voor de NPO.

In de miljoenennota schrijft de demissionaire regering dat de NPO ruimte gegeven wordt om meer reclameopbrengsten te genereren, waarmee het deze verlaging kan opvangen. De demissionaire regering stelt dat e maatregel om de reclamezendtijd op de lineaire kanalen van de NPO op tv te halveren (deels) zal worden teruggedraaid.

www.npo.nl

www.rijksoverheid.nl

 Volg Marketing Report op LinkedIn!

 Abonneer je op onze gratis dagelijkse nieuwsbrief

 Registreer jouw bureau gratis in de Marketing Report reclamebureau database The List

 

Lees ook:

Lucien Brouwer neemt rol en positie Paul Doop over in Raad van Bestuur NPO

19-04-2024 | 21:44:18
Lucien Brouwer is benoemd tot lid van de Raad van Bestuur van de NPO. Hij neemt per 1 juli 2024 de rol en taken over van Paul Doop die sinds augustus 2019 lid was van de Raad van Bestuur van de NPO en met pensioen gaat.

[Column] David de Jong: Het nutteloze mediadebat over de NPO: iedereen deed een plas….

18-04-2024 | 15:20:00
Na anderhalf jaar was er eindelijk weer een echt mediadebat in de Tweede Kamer dat vooral over de NPO ging. Je zou denken nu komt het. Kamerleden gaan inhoudelijk een echte discussie aan hoe het verder zal moeten met het hele publieke stelsel en hun ideeën geven

Verlenging concessie NPO van demissionaire regering stuit op weerstand PVV/VVD/NSC/BBB

05-04-2024 | 16:04:00
Demissionair staatssecretaris Fleur Gräper-Van Koolwijk (D66) wil haar plan doorzetten om de bestaande concessie van de NPO met twee jaar tot 1 januari 2029 te laten verlengen. De formerende partijen PVV, VVD, NSC en BBB zijn hier echter tegen

He wat leuk! Een bericht van....de bvA die opkomt voor de NPO (en Ster)

29-03-2024 | 19:02:00
Henriette van Swinderen, algemeen directeeur van bvA heeft een open brief geschreven aan de informateurs Elbert Dijkgraaf en Richard van Zwol om de NPO (en de Ster) een hart onder de riem te steken

Demissionaire regering wil concessie NPO met twee jaar verlengen tot 2029

27-03-2024 | 13:25:00
De huidige demissionaire regering is voornemens de concessie voor de taken van de publieke landelijke omroep met twee jaar te verlengen tot 1 januari 2029. De huidige concessie loopt op 31 december 2026 af
 

Uitgelicht

Abonneer je op onze gratis dagelijkse nieuwsbrief