Marketing Report
[Onderzoek] KVK: Aantal stoppende ondernemingen hoger dan in 2019; aantal failissementen blijft dalen

[Onderzoek] KVK: Aantal stoppende ondernemingen hoger dan in 2019; aantal failissementen blijft dalen

 Het aantal stoppende ondernemingen is in de afgelopen zes maanden hoger is dan in dezelfde maanden in 2019. Dit blijkt uit de Trendrapportage Bedrijfsleven van de KVK die voor de tweede keer is gepubliceerd. In oktober was het aantal stoppende ondernemingen 16.100, tegenover 11.137 in oktober 2019, een toename van 45 procent. Het aantal starters is in oktober 2020 in vergelijking met dezelfde maand in 2019 nauwelijks toegenomen, van 21.230 naar 21.338, dat is 1 procent Het aantal stoppende ondernemingen is in de afgelopen zes maanden hoger is dan in dezelfde maanden in 2019. Dit blijkt uit de Trendrapportage Bedrijfsleven van de KVK die voor de tweede keer is gepubliceerd. In oktober was het aantal stoppende ondernemingen 16.100, tegenover 11.137 in oktober 2019, een toename van 45 procent.. In juni 2020 nam het aantal starters het meest toe, met 20 procent in vergelijking met juni 2019. In dezelfde maand nam ook het aantal stoppers het meest toe, met maar liefst 67 procent in vergelijking met dezelfde periode het jaar ervoor. Eind oktober was het totaal aantal bedrijven in Nederland 2.060.188.

De groei van het aantal startende bedrijven in de horeca is vanaf het begin van de coronacrisis ook in oktober2020 opnieuw negatief. Het aantal startende horecaondernemingen nam af met 37 procent in vergelijking met oktober 2019. De horeca is daarmee de sector met de laagste groei in vergelijking met 2019 als het gaat om starten. De detailhandel is wederom de sector met de hoogste groei van het aantal startende ondernemingen in vergelijking met 2019. Deze groei bedroeg in oktober 30 procent ten opzichte van oktober 2019.

KVK heeft prof. dr. Erik Stam, hoogleraar Strategie, Organisatie en Ondernemerschap aan de Utrecht University School of Economics, gevraagd de cijfers uit de Trendrapportage Bedrijfsleven te duiden. Volgens Erik Stam laat deze rapportage zien dat er sprake is van een coronatransformatie. Erik Stam: “Het aantal stoppers groeide weer fors in oktober, maar is nog steeds lager dan het aantal starters. Veel mensen blijven een bedrijf starten. Er is een verschuiving van starten in de (toeleveranties aan) hotels en horeca naar de (ondersteuning) van online consumeren en produceren. De Nederlandse bedrijvendynamiek laat steeds duidelijker een coronatransformatie zien.”

Bij de bedrijven die zich bezighouden met de productie en distributie van films en Tv-programma ’s is veel dynamiek zichtbaar. Deze bedrijven vallen onder de sector ICT en Media. Onder deze bedrijven waren 39 procent meer starters dan in oktober 2019, maar er waren ook maar liefst 157 procent meer stoppers dan in dezelfde maand een jaar geleden.

De KVK-Trendrapportage Bedrijfsleven maakt ook inzichtelijk hoe de stoppende en startende bedrijven over Nederland zijn verdeeld. Over het algemeen is er (sterke) groei van het aantal starters in regio’s in het oosten, zuiden en uiterste noorden van het land, terwijl in het stedelijk gebied rond Amsterdam en Den Haag een afname van het aantal starters te zien is. Bij de stoppers is het beeld meer diffuus.

Het aantal faillissementen valt voor de zesde maand op rij lager uit dan in dezelfde periode vorig jaar. Waren het er in oktober 2019 257, in dezelfde maand in 2020 werden 161 faillissementen uitgesproken

De KVK Trendrapportage Bedrijfsleven geeft de trends weer van de dynamiek in het bedrijfsleven over een periode van twaalf maanden. Daarbij is gekozen voor startende bedrijven, de starters, en bedrijven die zijn beëindigd, de stoppers. Daarnaast worden nog specifiek de faillissementen bekeken. De trends worden voor zowel voor de sectoren als regionaal in beeld gebracht. Hierbij worden de cijfers voor de maand oktober vergeleken met dezelfde maand in 2019. Naast de trends worden de branches benoemd die de laatste maand opvallen door het grootste aantal starters en stoppers. Bij de faillissementen is verder ook gekeken naar de trend met betrekking tot. de absolute aantallen vanaf 2019. KVK publiceert de volgende Trendrapportages iedere eerste week van de maand.

Zie ook de trendrapportage door hier op te klikken

www.kvk.nl

 

Uitgelicht

Abonneer je op onze nieuwsbrief.