[Onderzoek] Logitech: Versnelde implementatie digitaal onderwijs laat ruimte over tot verbetering

[Onderzoek] Logitech: Versnelde implementatie digitaal onderwijs laat ruimte over tot verbetering

50 procent van de studenten is ontevreden over Video Collaboration-oplossing in digitaal onderwijs. Dit blijkt uit een onderzoek over de huidige stand van zaken in digitaal onderwijs dat in mei in opdracht van Logitech door DVJ Insights is uitgevoerd bij 80 docenten en 220 studenten van Nederlandse en Vlaamse universiteiten en hogescholen. Daarbij is gevraagd naar hun ervaringen met het les krijgen of lesgeven in het digitale onderwijs voor en tijdens de coronacrisis.

Innovatie in een stroomversnelling door pandemie

Sinds de coronapandemie is de innovatie en implementatie voor digitaal onderwijs in een stroomversnelling geraakt en dit lijkt een positieve invloed te hebben op de kwaliteit van het onderwijs.

Uit het onderzoek blijkt dat studenten binnen een digitale leeromgeving de lessen inhoudelijk net zo goed beoordelen als in de traditionele fysieke vorm, terwijl docenten de lessen inhoudelijk zelfs beter beoordelen in de digitale vorm (70 procent) dan de traditionele fysieke vorm (45 procent).

Hoewel de technische mogelijkheden zijn toegenomen, blijven er uitdagingen. Zelfs met de versnelde invoering van het digitale onderwijs blijkt dat docenten zich zorgen maken over de verouderde hardware en software van studenten en dat er hoge kosten zijn verbonden aan het digitaliseren van het onderwijs. Studenten geven aan beperkte kennis te hebben van nieuwe digitale oplossingen en dat ze zich zorgen maken over de privacy en veiligheid van de digitale vorm van onderwijs. Bovendien blijkt ook dat 50 procent van de studenten niet tevreden is over de huidige hardware en software die worden gebruikt in de lessen en is slechts 40 procent van de docenten tevreden hierover. Hoewel men tevreden is over de hybride lesvorm vinden de respondenten dat volledig digitaal onderwijs lastig te volgen is op afstand. Zo blijkt dat studenten en docenten moeite hebben met het gebrek aan interactie tijdens de lessen omdat er geen verbinding is en misverstanden vaker ontstaan. Ook vinden vooral docenten het lastiger om individueel aandacht te geven aan studenten en is de coördinatie van groepen moeilijker. 

Digitaal onderwijs is niet meer weg te denken

Door middel van het onderzoek wordt duidelijk waar onderwijsinstellingen tegenaan lopen bij de integratie en het dagelijks gebruik van digitaal onderwijs en het belang van een goede oplossing.

Laura Dijk, Educatie Specialist bij Logitech Video Collaboration “Een goede digitale oplossing is niet meer weg te denken bij onderwijsinstellingen/ Wij vinden dat een goede digitale oplossing de mogelijkheid biedt aan studenten en docenten om waar ze ook zijn les te kunnen geven of te kunnen krijgen ongeacht of dit volledig digitaal, fysiek of in een hybride vorm is.

Het is bovendien essentieel dat een goede oplossing de uitdagingen voor de sociale interactie wegneemt en dat de kwaliteit van de les gewaarborgd blijft. Daarvoor is het belangrijk dat het onderwijsprogramma centraal staat en er met de docenten en de IT-specialisten van de onderwijsinstelling wordt samengewerkt om niet alleen een oplossing te integreren die technisch goed werkt maar ook extra mogelijkheden toevoegt aan het onderwijsprogramma. Dit stelt docenten in staat hun lesprogramma’s nog beter te ontwikkelen en helpt de studenten de lesstof beter te begrijpen. Wij zijn er om de onderwijsinstellingen hiermee te helpen.”

www.logitech.com

 

Uitgelicht

Abonneer je op onze nieuwsbrief.