Open Now ontwikkelt campagne: Als je niet meer beter wordt! voor Rijksoverheid

Open Now ontwikkelt campagne: Als je niet meer beter wordt! voor Rijksoverheid

De campagne van D&B, Open Now en TBWA (DOT) voor het ministerie van VWS richt zich op mensen die de diagnose hebben gekregen dat (de kans bestaat) dat zij niet meer beter worden. Het is van belang dat zij zo snel mogelijk informatie tot zich nemen over palliatieve zorg zodat zij op tijd hun wensen en behoeften kunnen uitspreken naar een naaste of zorgverlener en passende zorg krijgen.

Bewustwording palliatieve zorg

Van de 169.000 sterfgevallen in 2020, hadden ongeveer 106.000 palliatieve zorg en ondersteuning nodig. Toch constateren we dat mensen niet of niet op tijd gebruik maken van palliatieve zorg doordat ze niet weten wat het is, er geen gesprek over voeren en hun keuzes niet of onvoldoende vastleggen. Daarnaast blijken mensen het onterecht te associëren met enkel de laatste terminale levensfase en zijn ze vaak niet op de hoogte van de verschillende mogelijkheden van palliatieve zorg, zoals lichamelijke, psychische, sociale zorg en zingeving.

Deze campagne belicht aan de hand van de persoonlijke verhalen van Jolanda en Michiel de voordelen van palliatieve zorg voor de kwaliteit van je leven. Een professionele schilder maakt een portret van hen waarna ze vervolgens zelf het penseel, die symbool staat voor de eigen regie, in handen nemen om hun levensverhaal af te maken.

Michiel (heeft ALS): "Het zijn de kleine dingen: kunnen genieten met je gezin en met je vrienden. Dat is wat palliatieve zorg mij oplevert."

Ook laten ze zien wat zij nog belangrijk vinden. Er is namelijk niet één pad te bewandelen binnen palliatieve zorg, maar mensen hebben verschillende mogelijkheden en kunnen hierin zelf beslissen.

Jolanda (heeft COPD): "Je hebt regie over je eigen leven en palliatieve zorg ondersteunt mij om mijn leven zo leuk mogelijk te houden."

Credits:

Bureau & Creatie: Open Now (DOT) | Regie & Productie: Tessa Louise Pope voor BRUUT Amsterdam | Fotografie: Isabell Janssen | PR: HvdM | Mediabureau: Initiative Media | Verantwoordelijk bij Rijksoverheid: Emiel Lijbrink & Dennis Cohen (Ministerie van Volksgezondheid, Wetenschap en Sport)

www.opennow.nl

www.rijksoverheid.nl

Uitgelicht

Abonneer je op onze nieuwsbrief.