Marketing Report
Reclame Code Commissie vindt Achmea-campagne misleidend

Reclame Code Commissie vindt Achmea-campagne misleidend

De Reclame Code Commissie heeft geoordeeld dat de campagne waarin verzekeraar Achmea oproept na te denken over vuurwerk, misleidend is. Volgens de reclametoezichthouder wordt met de campagne getracht het aankoopgedrag van consumenten te beïnvloeden. In de campagne wordt opgeroepen om geen vuurwerk af te steken en daarmee ook om die niet aan te kopen. Volgens de commissie staat het de adverteerder wel vrij maar dan dient dit dat op de feitelijk juiste gronden te geschieden.

De reclame was van 11 november tot 23 november 2021 te zien en werd begeleid door een webite onder de noemer nieuwetradities. 

De Stichting Het Vuurwerk Liefhebbers Verbond die een klacht tegen de reclamespot indiende, spreekt van een lastercampagne tegen de Nederlandse vuurwerktraditie. Daarbij is de stichting van mening dat geen sprake is van het overspoeld zijn van ziekenhuizen met slachtoffers, waarbij sprake is van gemiddeld 3,4 patienten per ziekenhuis.

Volgens de stichting waren er tijdens de laatste vorstperiode 40.000 schaatsslachtoffers die tot overbelasting van de zorg leidde. En is het aldus overdreven om te spreken van overbelasting bij 1077 slachtoffers van overspoeld raken van ziekenhuizen. Ook 395 SEH-bezoeken noemt de stichting als overdreven met af en aan rijden van ambulances. Ook andere cijfers spreekt de stichting tegen zoals het aantal ernstige brandwonden (gemiddeld 154 versus 503 volgens Achmea) en het aantal ernstige oogletsels.

Jeffrey Peters, woordvoerder namens Stichting Het Vuurwerk Liefhebbers Verbond:  "Vandaag is er een zeer krachtig signaal afgegeven. Achmea voerde een onterechte, feitenvrije lastercampagne tegen de Nederlandse vuurwerktraditie. Dit laat zien dat Achmea, een belangrijke partner van het Vuurwerkmanifest, niet zomaar wegkomt met deze oneerlijke, misleidende reclamecampagne tegen het Nederlandse culturele erfgoed. We hopen dat Achmea in het vervolg wat beter nadenkt voor ze de duurbetaalde premies van haar klanten aanwendt om de publieke opinie naar eigen inzicht te beïnvloeden."  

Nederlands MediaNetwerk heeft Achmea gevraagd te reageren op de uitspraak. Viola Teepe, Woordvoerder en Senior adviseur corporate communicatie van Achmea: "Wij vinden deze uitspraak teleurstellend omdat wij met deze commercial Nederland bewust willen maken van het onnodige leed, schade en maatschappelijke overlast van een gemiddelde oudjaarsnacht. Ook roepen we op op zoek te gaan naar nieuwe tradities voor Oud en Nieuw. Een onderwerp dat veel mensen aan het hart gaat. Er kwamen en komen dan ook veel reacties bij ons binnen. Evenals veel ideeën voor een nieuwe Oud & Nieuw traditie.

In de film laten we zien dat onze huidige oudjaarsnacht tradities zorgen voor veel onnodig leed, schade en maatschappelijke overlast. Als verzekeraar hebben we geen invloed op al deze gebeurtenissen. Wel kunnen we samen met onze klanten kijken naar alternatieven. Dat is de reden dat we de traditie van zelf vuurwerk afsteken willen veranderen naar een andere traditie zonder risico op schade, leed en overlast.

Om de boodschap kracht bij te zetten schetsten wij de situatie van een gemiddelde jaarwisseling. Daarvoor zijn de gemiddelde cijfers van 2017 tot en met 2019 genomen. Volgens de campagneplanning was de commercial al sinds 23 november niet meer te zien op televisie. Wel blijven wij aandacht vragen voor andere tradities rond de jaarwisseling. Wij nemen de tijd om de uitspraak van de Reclame Code Commissie te bestuderen en beslissen later of wij er tegen in beroep gaan."

De regering heeft vuurwerk uiteindelijk, net als in 2020, verboden in heel Nederland als gevolg van de coronacrisis.

www.achmea.nl
www.reclamecode.nl
www.nieuwetradities.nl
www.hvlv.nl

Uitgelicht

Abonneer je op onze gratis dagelijkse nieuwsbrief